Wanneer waarheid triomfeert

Wanneer waarheid triomfeert

Auteur: Mark Finley Categorie: Profetie en Eindtijd Serie: Ontdekkingen '08 [20/23]
De presentatie behandelt de kerk van God in de eindtijd. In Openbaring beschrijft God de geschiedenis van de christelijke kerk aan de hand van 7 kerken. Twee steden daarvan, Filadelfia en Laodicea, staan voor twee specifieke karaktertrekken. Door de geschiedenis heeft God altijd een volk gehad. Wat zijn de kenmerken van Gods kerk in de eindtijd? Openbaring 12:17 geeft hiervan een beschrijving. Inmiddels is er een eindtijdbeweging ontstaan die het evangelie verspreidt over de gehele wereld, waarvan diverse voorbeelden worden gegeven.

Video Stats