Profetie En Eindtijd

Een reis naar de diepten van de buik van de meest invloedrijke organisatie ooit. Deze documentaire onthult hoe het pausdom een vitale rol speelt in de huidige tijd en in de uiteindelijke vervulling van Bijbelse profetieën. Bij de reis langs Rome, Parijs, Washington en diverse andere plaatsen worden het eerste en het tweede beest in Openbaring 13 duidelijk geidentificeerd. Een belangrijk element uit de film is, zoals de titel al aangeeft, het luipaard-achtige karakter van ... Luipaard visie (vol. 1)

Luipaard visie (vol. 1)

Profetie update: In deze korte video bespreek pastor Doug Batchelor de nieuwe oproep van de paus om de zondag te heiligen. Belangrijke elementen die de paus noemt zijn het gezin, werk en gebed. Duidelijk is dat, niet de sabbat van de Bijbel, maar de zondag geheiligd dient te worden volgens de paus. Echter, nergens in de Bijbel wordt over de heiliging van de zondag gesproken. <br><br> De paus zal in september de Verenigde Staten bezoeken. De hier besproken toespr ... Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Profetie update: In mei 2015 heeft paus Fanciscus weer een sterke oproep gedaan aan alle christenen om zich te verenigen. Verdeeldheid onder christenen is volgens de paus datgene wat onze vijand, de duivel, wil bewerkstelligen. Maar eenheid in wat? En ten koste van wat?De dodelijke wond genezen? Paus Francis roept op tot eenheid

De dodelijke wond genezen? Paus Francis roept op tot eenheid

David Gates vertelt in deze korte video dat hij verwacht dat er binnenkort belangrijke dingen staan te gebeuren in de financiele wereld. Deze informatie heeft hij verkregen uit gesprekken met enkele vrienden op zeer hoge posities in de financiële wereld en de federale regering van de VS. Later dit jaar (2015) verwacht hij dat er mogelijk drastische maatregelen volgen die veel mensen negatief zal raken. Er zijn indicaties dat de rijken en machtigen hun middelen verplaatsen na ... Wat u wilt doen, doe het snel

Wat u wilt doen, doe het snel

Hoe kunnen wij in de komende crisis van de eindtijd staande blijven? Hoe bereidt God ons voor op deze laatste crisis? God geeft ons beloften. We mogen ons verheugen op de eindtijd, want God zal in de eindtijd méér wonderen doen, dan in de hele voorbije wereldgeschiedenis. Maar God doet ook een oproep aan ons: zorg ervoor dat niets tussen jou en God in staat, zodat jullie Gods wonderen kunnen ervaren. Ons zal geschieden naar ons geloof! Voorbereid op de toekomst

Voorbereid op de toekomst

Eindtijdprofetieën worden op verschillende manieren uitgelegd. In deze video bespreekt Olaf Schröer drie opvattingen en geeft hij een aantal principes om Bijbelse profetieën op een juiste manier te begrijpen en uit te leggen.Begrijp bijbelse profetie

Begrijp bijbelse profetie

Volg Olaf Schröer, wanneer hij de laatste gebeurtenissen vóór Jezus’ wederkomst op een rijtje zet. In de tweede video: de zifting, de late regen, het einde van de genadetijd, Jakobsbenauwdheid, de zeven laatste plagen, het doodsdecreet en de wederkomst van Jezus.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

Profetieën genoeg over de laatste gebeurtenissen, voordat Jezus wederkomt. Kunnen we weten, in welke volgorde die laatste gebeurtenissen zullen plaatsvinden? Volg Olaf Schröer, wanneer hij deze gebeurtenissen op een rijtje zet. In de eerste video: de vroege regen, de wereldregering en de zondagswet.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

‘Die dag en dat uur is aan niemand bekend.’ Dat zegt Jezus ons over Zijn wederkomst. Maar laat God ons dan totaal in onzekerheid en worden we door Jezus’ wederkomst overvallen? Een speurtocht in Daniël 2 en Mattheüs 24 geeft ons aanwijzingen over de laatste generatie en de waarschuwing om te vluchten.De toekomst voorspeld

De toekomst voorspeld

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar voor paus Franciscus. Het lijkt erop dat de invloed van deze populaire charismatische leider toeneemt, waarbij hij de handen schudt van religieuze en politieke leiders in de naam van wereldwijde eenheid. Maar wat is er precies gaande? Pastor Doug Batchelor legt uit: ‘Paus Franciscus is succesvol geïntroduceerd in de sociale, spirituele, financiële en politieke arena van kwesties die spelen in de wereld, waarbij hij veel invloed terugwi ... Antichrist eenheids-agenda - Benchmarks van het Beest

Antichrist eenheids-agenda - Benchmarks van het Beest

Dit is de trailer van de documentaire 'Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon. Deze 1.5 uur durende documentaire kunt u hier Nederlands ondertiteld bestellen. Meer info: http://adventmedia.nl/video/play/683-openbaring--de-bruid--het-beest-en-babylon/Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon - Trailer

Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon - Trailer

Paus Franciscus, de Jezuietenpaus vervult de profetie van Daniel en Openbaring waarin wordt voorspeld een samengaan van protestanten, katholieken en het spiritisme. In deze 15 minuten durende presentatie maakt Doug Batchelor duidelijk dat we een heel eind op weg zijn van de vervulling van deze profetie.Pope Francis Superstar

Pope Francis Superstar

Dwayne Lemon wijst in deze presentatie op de ontwikkelingen in de huidige maatschappij wat al in de bijbelse profetie werd voorspeld. Als wij ons richten op Christus en gehoorzaam zijn aan datgene wat Hij van ons vraagt, dan zal dat onze redding zijn. Het valse christendom focust zich op wat Christus alleen voor ons deed. Het ware christendom focust zich op wat Christus voor ons deed en wat Hij nu in ons en door ons doet. Dat is het ware beeld van rechtvaardiging door geloof. ... Het plan van Rome

Het plan van Rome

In deze video wordt getoond hoe de Rooms-katholieke kerk eraan werkt om de charismatische kerken onder haar vleugels te krijgen. Centraal staat een videobericht van bisschop Tony Palmer en de Paus voor een charismatische gemeenschap. Amazing Discoveries bespreekt samen met Walter Veith de uitspraken van Palmer en de Paus en de reactie hierop van de charismatische kerken.Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

In dit deel reizen we naar de stad Jeruzalem om de resultaten van Jezus’ eigen voorspellingen te zien. Wat voorspelde Hij? Een internationale strijd, een economische recessie, toenemende criminaliteit, grotere en meer frequente natuurrampen en… een ongelofelijke mooie hoop voor de toekomst! Bent u bedrukt of bezorgd over wat er allemaal in de wereld gebeurt en weet u niet waar het naar toe gaat… Ga dan mee op reis in deze lezing naar Jeruzalem!Jezus, Jeruzalem en schokkende eindtijdprofetieen

Jezus, Jeruzalem en schokkende eindtijdprofetieen

Alle ogen zijn gericht op de tempel in Jeruzalem. Zal die herbouwd worden? En zal de antichrist op een zekere dag Jeruzalem gaan regeren? In de tempel ligt een prachtige boodschap voor wereldleiders. Misschien is dat wel de belangrijkste boodschap die een nieuwe president van de VS zou kunnen horen. Vertel uw vrienden deze lezing te zien en te horen, het zal hen hoop geven.Alle ogen op de tempel

Alle ogen op de tempel

Wie is God eigenlijk en hoe wil Hij aanbeden worden? Vele volkeren in o.a. Babylon, Assyri?, Egypte, India, Perzi?, en Rome hebben door de eeuwen heen de zon aanbeden. Maar waarom het geschapene en niet de Schepper zelf? En hoe komt het dat wij in de christenwereld de “zon”-dag als dag van aanbidding hebben? Wat was het resultaat van het samengaan van kerk en staat in het oude Rome? Zou in deze tijd zoiets kunnen gebeuren? Welke gevolgen zou dat hebben?Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Hoe komt het dat de Romeinse keizer Domitianus zich als god liet aanbidden in het Romeins imperium? Welke gedachte heeft de mens door alle eeuwen heen misleid? Wie zijn die valse christussen en profeten die grote wonderen en tekenen doen in de eindtijd en waarvoor Jezus ons waarschuwt? Wie is de antichrist? Wat is het merkteken van het beest dat op hand en voorhoofd wordt geplaatst? En wat is het middel tegen de grootste misleiding aller eeuwen? Pastor Finley neemt u mee naar ... De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

Er is maar ??n Bijbel. Toch zijn er vele kerken. En elke kerk zegt: Wij hebben de waarheid! Heeft iemand de waarheid? Hoe is deze Babylonische verwarring ontstaan? Pastor Finley neemt u mee in de geschiedenis en laat u zien wat de Babyloni?rs geloofden en hoe haar principes in de christelijke wereld zijn gekomen. Hij laat zien wie die vrouw in Openbaring 17 is met op haar hoofd geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon. Zij zal grote macht uitoefenen, maar God geeft uitkom ... Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

De presentatie behandelt de kerk van God in de eindtijd. In Openbaring beschrijft God de geschiedenis van de christelijke kerk aan de hand van 7 kerken. Twee steden daarvan, Filadelfia en Laodicea, staan voor twee specifieke karaktertrekken. Door de geschiedenis heeft God altijd een volk gehad. Wat zijn de kenmerken van Gods kerk in de eindtijd? Openbaring 12:17 geeft hiervan een beschrijving. Inmiddels is er een eindtijdbeweging ontstaan die het evangelie verspreidt over de ... Wanneer waarheid triomfeert

Wanneer waarheid triomfeert

De presentatie behandelt het merkteken van het beest. Reeds in de Middeleeuwen werden de Waldenzen vervolgd omdat zij geloofden in de Bijbel alleen en niet de tradities van de bestaande kerk volgde. Ze werden gruwelijk vervolgd omdat ze niet meegingen in het politiek religieuze systeem van Rome van destijds. Zo ook zal in de eindtijd staat en kerk samengaan om mensen te vervolgen die niet het merkteken van het beest willen ontvangen. Wie is het beest en wat is zijn merkteken? ... Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Deze video behandeld de allerlaatste strijd tussen goed en kwaad. Tot en met de uiteindelijke vernietiging van Satan. Wat gebeurt er als Jezus voor de tweede maal terugkomt op aarde? Hoe zal deze wederkomst zijn? Geruisloos of zodat een ieder het zal zien? Een deel van de doden verrijst, een deel niet. Wat gebeurt er daarna in het 1000 jarige rijk? Wie is er dan nog op aarde? Wanneer en hoe zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen en hoe zal de uiteindelijke strijd tussen ... Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Deze presentatie gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals beschreven in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe zal het daar zijn? Zullen we elkaar weer herkennen als we daar zijn? De presentatie begint met de jonge Faraokoning Toetacnhamon en het Godsbeeld van de Egyptenaren en eindigt met het geweldige vooruitzicht te mogen zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De presentatie wordt afgesloten met een prachtig gezongen lied Jeruzalem.Reis naar de eeuwigheid

Reis naar de eeuwigheid

Was Jezus Christus gewoon maar een mens en dus een bedrieger? Of was Hij de beloofde Messias? Jezus deed een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was. Niemand zou tot de Vader komen dan door Hem. Dit zijn ofwel de uitspraken van een gek of een bedrieger. Of het is de waarheid en Hij is de Messias. Een tussenweg is niet mogelijk. In deze lezing laat Walter Veith zien dat er tientallen profetieën ... Zomaar een man?

Zomaar een man?

In Daniel 2 heeft koning Nebukadnezar een droom waarbij hij een groot standbeeld ziet. De droom openbaart de geschiedenis van de wereld tot aan de eindtijd. De details van deze visie toont dat we ons bevinden in de stroom der tijd en welke gebeurtenissen op aarde zullen gaan plaatsvinden.In de nevelen van de tijd

In de nevelen van de tijd

Walter Veith geeft een uitleg van Daniel 7: over de vier wereldrijken en de kleine horen die voortkomt uit het vierde wereldrijk. De vier wereldrijken (Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Romeinse Rijk) worden gevolgd door de kleine horen die voortkomt uit het Romeinse Rijk. Aan de hand van de kenmerken van de kleine horen, zoals beschreven in Daniel 7, wordt deze macht ontmaskerd. Ook de diverse tijdselementen in deze profetieen komen aan de orde, waarbij ook verwezen word ... De man achter het masker

De man achter het masker

Deze lezing is de eerste lezing in het kader van het boek Openbaring. Veith behandelt hierin het eerste hoofdstuk van Openbaring. Het boek Openbaring is een boek van herstel. Herstel van wat er in het begin van de bijbel in Genesis is gebeurd. De openbaring van Jezus Christus

De openbaring van Jezus Christus

Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. In deze lezing laat Walter Veith zien dat Jezus’ woorden niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar dat ze de toestand van de kerk weergeven in de loop van de geschiedenis. De gemeentes geven specifieke tijdsperiodes weer. De namen van de gemeenten hebben alle een betekenis die hen karakteriseert. Van de eerste gemeente in Efez ... De zeven gemeenten

De zeven gemeenten

Deze presentatie over Openbaring 4 en 7 toont de strijd aan aangaande het evangelie en verklaart de historische betekenis van de zeven zegels en hun interpretatie. Het is een fascinerend verhaal van de strijd tussen licht en duisternis die uitloopt op de laatste strijd en de redding door alleen Jezus Christus. De zeven zegels

De zeven zegels

Over de interpretatie van de bazuinen van Openbaring 8-11 lopen de meningen uiteen. Wat betekenen ze? Bazuinen zijn in de Bijbel aankondigers van het oordeel. Deze studie vergelijkt de verschillende interpretaties van de bazuinen in Openbaring op basis van Bijbelse exegese gebaseerd op de structuur van het boek.Wanneer bazuinen klinken

Wanneer bazuinen klinken

Is het belangrijk welke bijbelvertaling u kiest? En zo ja, waarom kan dit belangrijk zijn? Deze video bevat een uitgebreide vergelijking van verschillende bijbelversies met de King James versie. In deze presentatie komen de verschillen tussen bijbelvertalingen aan bod, en wat voor gevolgen dit heeft voor de leer van de Bijbel en hoe ons godsbeeld hierdoor beinvloed kan worden.De Bijbel aanpassen

De Bijbel aanpassen

Deze video beschrijft de activiteiten van de antichrist-macht achter de schermen: hoe hij zichzelf plaatst in de tempel van God, hij claimt dat hij God is en zelfs macht heeft over God en zelfs de macht heeft om de voorschriften van God te veranderen. Is de sabbat echt veranderd in de zondag? In deze presentatie wordt de Bijbel en de Bijbel alleen gebruikt om de activiteiten van deze antichrist-macht bloot te leggen. De studie bevat ook een studie van het merkteken van het be ... De misdaad van de antichrist

De misdaad van de antichrist

Omdat de identiteiten van de twee beesten in Openbaring 13 een zaak zijn van leven en dood, is het van levensbelang dat we begrijpen wie deze machten zijn. Deze presentatie van Openbaring 13 legt uit hoe het beest uit de zee en het beest uit de aarde vrienden worden, hetgeen uitloopt in een nieuw systeem van aanbidding dat het eerste beest de eer geeft. Deze presentatie geeft een duidelijk beeld van de identiteiten en de doelen van deze politieke en religieuze machten en beva ... Twee beesten worden vrienden

Twee beesten worden vrienden

Deze video beschrijft de oude religie van Babylon en haar wortels worden nagegaan door de geschiedenis heen tot op heden. Het wordt duiddelijk dat deze oude religie nog steeds levend is in de godsdienstige systemen van vandaag, gehuld in een camouflagekleed, zodat de onoplettende waarnemer dit niet bemerkt. Deze video openbaart het heidendom in de machtigste kerk van de wereld. De wijn van Babylon

De wijn van Babylon

Wie is de vrouw die beschreven wordt in Openbaring 17? Deze presentatie beschrijft vers voor vers de vrouw die een coalitie van machten controleert en bestuurt. De vrouw heeft de kenmerken van de mysterie godsdienst van Babylon en verleidt de wereld om haar voorschriften te volgen. Deze video presenteert een diepgaande bijbeluitleg die de algemene gezichtspunten over dit hoofdstuk vergelijkt met de realiteit van vandaag, inclusief een blik in de herkomst van de sport. Openbar ... Een vrouw rijdt op het beest

Een vrouw rijdt op het beest

Deze video legt de opkomst va de nieuwe wereldorde uit en haar doel. Met alle politieke en economische implicaties. De intrigues achter de schermen van het opzetten van een wereldwijde orde die het geweten van de mensheid wil gaan dikteren, worden duidelijk uit de doeken gedaan. Een nieuwe wereldorde

Een nieuwe wereldorde

Deze presentatie bekijkt hoe alle godsdiensten in elkaar opgaan in een valse universele christus die iedereen een bevrediging geeft. Deze video geeft een zeer grondige studie van de New Age agenda met een blik op de Jehova’s, de Mormonen, de beweging van de Christian Science, het gebruik van subliminale methoden, Maitreya, Boeddhisme, valse christussen en Benjamin Crème. De presentatie gebruikt directe citaten van schrijvers die betrokken zijn bij deze bewegingen. De New Age-agenda

De New Age-agenda

In een tijdperk van religieuze tolerantie en oecumene worden oude strijdbijlen begraven. Kerken die lang gescheiden zijn geweest op kwesties van doctrine zijn zich nu weer aan het herenigen. Zijn de huidige oecumenische ontwikkelingen gebaseerd op de bijbel of op menselijke principes? Wordt de waarheid opgeofferd voor de zaak van de eenheid? Bewegen we ons naar een tijdperk van vrede waarvoor de bijbel ons waarschuwt? Deze DVD bekijkt de filosofieën van enkele prominente pre ... Opdat zij allen één zijn

Opdat zij allen één zijn

Heeft de VN alleen een politieke agenda of hebben haar activiteiten ook een geestelijke dimensie? In deze video wordt de verborgen agenda van de VN duidelijk blootgelegd. Vanaf de oprichting was het uiteindelijke doel het scheppen van een wereldwijde godsdienstig-politiek systeem. Deze presentatie geeft een inkijkje in de school van Robert Muller en zijn filosofie en hoe de kosmische christus en de VN samengaan De VN en de occulte agenda

De VN en de occulte agenda

De strijd tussen goed en kwaad, Christus en satan, speelde zich al duizenden jaren af. Heeft deze geestelijke strijd zich ook in de geschiedenis gemanifesteerd? Deze video presenteert de grote strijd tussen Christus en satan door de eeuwen heen zoals beschreven in Openbaring 12. De haat van Lucifer voor de Zoon van God en voor iedereen die Zijn leiderschap volgen heeft meer bloedvergieten, pijn en lijden met zich meegebracht dan veel mensen zich realiseren. Wie is de draak, ... De strijd der giganten

De strijd der giganten

Dit is een presentatie over Openbaring 10, de openbaring van het tegendeel van het beest uit de bodemloze put. Deze presentatie behandelt de 70 weken profetie, de 2300 avonden en morgens uit Daniel 8. De presentatie gaat verder over de organisatie die God leidt om het netwerk van misleiding tegen te gaan, die satan in de wereld heeft gebracht om de mens te beroven van zijn verlossing. Het is de organisatie die opdracht heeft gekregen om een speciale waarschuwingsboodschap te ... Een steen om uw hoofd op te rusten

Een steen om uw hoofd op te rusten

Hoe identificeer je een ware profeet? Wat openbaart de Bijbel hierover? Volgens Openbaring 12 en 14 is een van de onderscheidende kenmerken van de organisatie die strijdt tegen het koninkrijk van satan is dat zij het getuigenis van Jezus heeft, de geest der profetie. Spreekt God tot mensen van deze tijd? Komt er een stem van de troon der genade uit de lijst van profeten die claimen dat ze boodschappen hebben van God?Gods leidende gave

Gods leidende gave

Hoofdstuk 14 van Openbaring vertelt ons wat de laatste boodschap voor een dolgedraaide wereld is: de drie-engelenboodschap. De eerste engel wijst erop dat we in de tijd van het oordeel leven en aandacht moeten besteden aan het eeuwig evangelie. Dit evangelie is nooit veranderd, ondanks wat de wereld ons voorhoudt. De boodschap van de tweede engel is dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor een vals aanbiddingssysteem. De drie onderdelen van dit systeem zijn de draak, het ... `s Werelds laatste waarschuwing

`s Werelds laatste waarschuwing

De luide roep is de climax van het waarschuwen van de wereld. Deze studie van Openbaring 18 gaat over de beschrijving door God van de vernietiging van de machten die de wereldgebeurtenissen van vandaag domineren. De luide roep gaat over de boodschap van de tweede en derde engel van Openbaring 14. De luide roep van de derde engel is de late regen. We kijken naar de economische wereld, de godsdienstige wereld, de amusementswereld van muziek, films, christelijke rock, de drugs c ... De luide roep

De luide roep

In het Oude Testament zag Gods profeet Daniël visioenen van wat er in de loop van de geschiedenis zou gaan gebeuren. Deze profetieën worden in onze tijd vervuld. Deze video gaat over het climax van de 2300 dagen profetie van Daniël 8 en 9. Het toont aan dat de vijandschap die het gevolg is van de kruisiging van Christus, zich in onze tijd verder zal manifesteren en welke gevolgen dat zal hebben voor hen die de waarheid liefhebben.1844 en de laatste aanval

1844 en de laatste aanval

Zijn de spirituele tekenen en wonderen die we vandaag de dag zien echt van God? De Bijbel waarschuwt ons dat tekenen en wonderen worden gedaan in de eindtijd in een poging om mensen te misleiden. De enorme gebeurtenissen in onze tijd van de New Age beweging en de Maria bewegingen worden in deze lezing uitgelegd. Vergelijkt uzelf de verschijningen van Maria en de geboden van de Bijbel.Waarheen leidt dit alles? En wat is de grote finale? Deze presentatie bevat ook een blik in L ... Tekenen en wonderen

Tekenen en wonderen

De komst van Christus in de eindtijd is geprofeteerd in de Bijbel. Eeuwenlang hebben mensen deze grote gebeurtenis verwacht. Is er een geheime opname? Wat gebeurt er wanneer Jezus terugkomt? Deze vragen en meer worden beantwoord in deze studie die een duidelijk beeld geeft van de laatste interventie van God om diegene vrij te pleiten die hebben gestaan voor de waarheid en voor gerechtigheid.De komende climax van de geschiedenis

De komende climax van de geschiedenis

De wereld is in afwachting van het duizendjarig vrederijk waarin Christus Zijn koninkrijk zal oprichten en al het slechte zal ophouden. Wanneer breekt dit rijk aan? Wat leert de Bijbel over het millennium waarin de heiligen de wereld zullen oordelen? We krijgen een glimp van de prachtige nieuwe wereld en het koninkrijk van Christus waar er geen dood en pijn meer zal zijn.Het langverwachte millennium

Het langverwachte millennium

Op basis van een aantal teksten wordt door een grote groep christenen beweerd dat voor de grote 7 jaar durende vervolging, de opname (rapture) zal plaatsvinden. Deze video bespreekt of de theorie van de opname bijbelse grond heeft aan de hand van een aantal teksten waarop deze ‘opname’-theorie is gebaseerd.Misleidingen over de opname

Misleidingen over de opname

Deze video gaat over de 7 jaar durende periode van rampspoed. Daarover is veel geschreven door Hal Lindsey en Tim Lahaye onder andere. Centraal daarin is de tekst van Daniel 9:27. Het gaat over de laatste week in Daniel 9. Genoemde schrijvers plaatsen de laatste week aan het eind der tijden, maar is dit werkelijk waar? Het jaar=dag principe wordt uitgelegd. Uitgelegd wordt dat vanaf het decreet om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (457 voor Chr) tot aan de doop van Jezus ex ... Misleidingen over de verdrukking

Misleidingen over de verdrukking

Deze video gaat over antichrist. De rol van de geschiedenis wordt belicht via Daniel 7 en uiteindelijk wordt duidelijk dat in de geschiedenis eenduidig een antichrist kan worden aangewezen. Besproken worden het ‘futurisme’ en het ‘preterisme’ om te proberen mist te zaaien omtrent de feiten rond de antichrist.Misleidingen over de antichrist

Misleidingen over de antichrist

Deze video gaat over Israël. Het begint met enkele citaten uit tijdschriften en boeken die door bekende evangelische auteurs zijn geschreven die allen als uitgangspunt heben dat Israël (het fysieke, natuurlijke volk) een essentiele rol gaan spelen in de eindtijd. In 1 Corinthiërs 2:14 gaat het over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. De natuurlijke mens heeft de Heilige Geest niet. Het belang van geestelijk onders ... Misleidingen over Israël

Misleidingen over Israël

Deze presentatie geeft een inleiding in de profetieën van de Bijbel. Waarom kun je zeggen dat de Bijbel waar is? Waarom kunnen we het boek Openbaring goed begrijpen terwijl velen beweren dat het boek onbegrijpelijk is? Een van de redenen is dat het is geschreven in tekens en symbolen. Het boek Openbaring is de Openbaring van Jezus Christus. Het hele boek ademt een gevoel van urgentie. Het behandelt de soorten profetieën de sleutels van de apocalyptische profetieën. Openbar ... Wie kan Bijbelse profetie begrijpen?

Wie kan Bijbelse profetie begrijpen?

Dit is een presentatie over Daniel 2, de droom van Nebukadnezar. In de droom wordt de geschiedenis van de mensheid (2500 jaar) voorzegd door God via de droom van Nebukadnezar. Alle aspecten van de droom zijn tot op heden uitgekomen. De laatste stap, de grote steen die het beeld verbrijzelt, oftewel de wederkomst van Jezus die alle koninkrijken op aarde vernietigt, moet nog plaatsvinden. Als de vorige stappen bewaarheid zijn geworden wat denkt u dan van de laatste stap?Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

Deze presentatie behandelt de vraag: Hoe kunnen we zeker zijn dat de tweede komst nabij is? De presentatie toont dat we weinig tijd hebben, gezien de tekenen van de tijd. Wetenschappers zien tekenen dat we in een soort van eindtijd leven. Diverse voorbeelden hiervan worden genoemd. Jezus geeft in Mattheus 24 ook diverse tekenen. Geen mens weet wat er gaat gebeuren, alleen God heeft de antwoorden op wat er gebeurt. Daarom is het van groot belang dat we onze Bijbels goed kennen ... Hoe dichtbij is het einde?

Hoe dichtbij is het einde?

Deze presentatie gaat over het principe achter de antichrist. Velen hebben een verkeerd idee wat antichrist betekent. De meeste mensen denken dat de antichrist iemand is die ‘tegen Christus’ is. De antichrist komt op het toneel niet om te tonen dat hij tegen God is maar dat hij God is. De antichrist zal niet verschijnen als een tegenstander met geweld maar als een subtiele bedrieger en probeert Christus te imiteren op vele manieren.Heeft Jezus een tweeling?

Heeft Jezus een tweeling?

In deze presentatie toont de spreker vanuit de Bijbel aan wie de antichrist is. Hij doet dit op basis van een tiental kenmerken, waaraan antichristmacht volgens de Bijbel moet voldoen. De antichristmacht zal proberen de drievoudige macht van Jezus te imiteren en te vervangen: profeet, koning en priester. De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist

De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist

In deze presentatie zullen we zien dat er een bron is van onwankelbare stabiliteit. We zullen zien dat er iets is dat betrouwbaar is en blijvend, zelfs in de onzekere tijden en stormen van het leven, een anker, een rots die niet kan rollen. De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 1

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 1

Welke kwestie raakt het hart van aanbidding, bijbelse getrouwheid traditie versus de geboden van God en subtiele religieuze drogredeneringen. De vraag wordt beantwoord of de heiligheid van de zondag ondersteund kan worden vanuit de Bijbel of dat dit slechts een overblijfsel van kerkelijke traditie is.Wie veranderde de sabbat in de zondag? Welke volgeling van Jezus in de Bijbel hield de zondag? Belangrijke vragen waarop we een Bijbels antwoord op willen geven.De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De term ‘opname’ komt niet in de Bijbel voor. Toch als het juist begrepen, is het een Bijbelse leer. Net zoals de woorden ‘Drie-eenheid’ en ‘Millennium’ die ook niet voorkomen in de Bijbel, worden bepaalde woorden synoniem aan een bepaalde Bijbelse leer. Daar is niet mis mee op zich, maar we moeten ons ervan vergewissen dat wat we geloven en onze leerstellingen allemaal uit de Bijbel komen. Het doel van deze les is om uit de Bijbel aan te tonen hoe en wanneer de ... Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde

Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde

Misleiding is gevaarlijk. En helaas is misleiding vaak moeilijk te ontdekken. Misleiding aapt de waarheid na en blijft zeer dicht bij de waarheid. Het is daar dicht genoeg bij om overtuigend te zijn maar dan ver genoeg vandaan om verkeerd te zijn. Dit maakt misleiding zo gevaarlijk. Deze les gaat over de kern van misleiding en de genezing daarvan. Dit zijn twee onderwerpen die al enigszins aan de orde zijn geweest in eerdere presentaties in deze serie. In deze presentatie wor ... Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

Het eerste deel van de 14-delige serie Studies in Mattheus 24 geeft een overzicht van wat er allemaal in de serie wordt behandeld.Zeven waarheden over Mattheus 24

Zeven waarheden over Mattheus 24

Dit deel behandelt met name de standaards en symbolen die in het leger van Babylon in gebruik waren.De adelaars van Babylon

De adelaars van Babylon

Hierin wordt uitleg gegeven waaruit de gruwel der verwoesting bestond.De gruwel van de verwoesting

De gruwel van de verwoesting

In dit deel wordt uitleg gegeven over het symbool van de adelaar.Het teken van de adelaar

Het teken van de adelaar

In dit deel wordt de tweevoudige uitleg van Mattheus 24, met name voor de eindtijd, behandeld.Voorbode van de toekomst

Voorbode van de toekomst

In deel 6 van Studies in Mattheus 24 wordt uitgelegd hoe de volgorde van rampen in eindtijd gelijk is aan het verleden.Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

In deel komt ter sprake hoe de Romeinse Adelaar weer is terug te vinden in onze tijd.De terugkeer van de adelaars

De terugkeer van de adelaars

In dit deel wordt gekeken hoe in onze tijd valse profeten opstaan en mensen misleiden, zoals Jezus voorzegd heeft.Mattheus 24 en de valse profeet

Mattheus 24 en de valse profeet

In het negende deel van Studies in Mattheus 24 wordt een vergelijking gemaakt van de grote verdrukking in Jeruzalem in 70 na Christus met de verdrukking in de eindtijd.De grote verdrukking

De grote verdrukking

Vergelijking met tijd van Noach, het sluiten van de deur der ark als symbool voor sluiten genadetijd.Als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht

In dit deel van de 14-delige studie over Mattheus 24 wordt de gelijkenis van de vijgenboom behandelt.De ontluikende vijgenboom

De ontluikende vijgenboom

In deel 12 van deze 14-delige serie wordt de gruwel der verwoesting uitvoerig behandelt.De uiteindelijke gruwel

De uiteindelijke gruwel

Deel 13 van deze 14-delige serie behandelt de tijd waarin het overblijfsel van Gods volk wacht op de wederkomst van Christus.Leven in afwachting

Leven in afwachting

Het laatste deel van deze 14-delige serie behandelt de periode waarin de antichrist in de middeleeuwen Gods volk vervolgde.De tijd van de heidenen

De tijd van de heidenen

Wat als u alles moest opgeven? Smyrna stond voor deze zeer moeilijke opgave. Het antwoord dat deze brief bevat, kan ervoor zorgen dat u de beproevingen van iedere dag aankunt.Kijk naar de horizon - Smyrna

Kijk naar de horizon - Smyrna

De boodschap van Johannes aan Laodicea voorziet in het geneesmiddel voor een zieke ziel. Als u geestelijk tot stilstand bent gekomen, ga dan een rondje shoppen om het soort goederen te ontdekken die uw geloof kunnen reddenGeneesmiddel: rondje shoppen - Laodicea

Geneesmiddel: rondje shoppen - Laodicea

De geschiedenis van de kinderen van Israel, in het bijzonder de exodus beweging en de verovering van Kanaan, dient als een type voor de kerk van het overblijfsel die een vergelijkbare roep uit Egypte en Babylon ervaart en doorloopt wederom dezelfde ervaringen als de kinderen van Israel. Deze dingen zijn voor ons getrouw opgetekend in het Oude Testament zodat wij ervan kunnen leren. Deze typologische studie vergelijkt het oude Israel van God met dat van de Adventbeweging di ... 1844 in Type en Antitype

1844 in Type en Antitype

Ezechiel hoofdstuk 28 (deel 2). De beginselen van Gods koninkrijk en het koninkrijk van satan werden geopenbaard aan het kruis, maar daarmee was de strijd nog niet ten einde. God zou door de gemeente de grote beginselen van Zijn heerschappij openbaren aan heel het universum.Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

In het achtste hoofdstuk van Daniël worden de wereldrijken belicht vanuit hun godsdiensten. Na de heidense godsdiensten van Medo-Perzië, Griekenland en Rome volgt de verwoestende afvalligheid van het pausdom. De valse godsdiensten hebben altijd Gods heiligdom en Zijn volk vertrapt, maar de belofte wordt gegeven dat na 2300 jaren het heiligdom zal worden hersteld. Dat is het keerpunt in de geschiedenis.Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

De engel Gabriël keert terug tot Daniël om hem verdere uitleg te geven over het volk, de stad en het heiligdom. De ware godsdienst leert dat de Messias zal komen en in plaats van de zondaar zal sterven. In dit hoofdstuk leren wij wanneer dat zal gebeuren en wat de betekenis daarvan is.Daniël deel 9 - De komst van de Messias

Daniël deel 9 - De komst van de Messias

In hoofdstuk 10 van het boek Daniël krijgen wij inzicht in de strijd achter de schermen. Gods volk ondervond veel weerstand bij de herbouw van de tempel. Wat of wie zat daar achter? Hoe komt God zijn volk te hulp? Wij leren ook wanneer en waar de strijd begon en hoe die zal eindigen.Daniël deel 10 - De strijd achter de schermen

Daniël deel 10 - De strijd achter de schermen

Wij volgen opnieuw de geschiedenis van de grote wereldrijken in Daniël 11. De nadruk in dit hoofdstuk ligt bij de laatste gebeurtenissen. De tijd van het einde begint in 1798. Het laatste conflict voltrekt zich nu in onze tijd. Wij zullen zien welke wereldmachten een rol spelen in deze laatste grote strijd.Daniël deel 11 - De laatste grote strijd

Daniël deel 11 - De laatste grote strijd

In het laatste grote conflict zal het pausdom alle krachten aanwenden om Gods volk te vernietigen, maar in die tijd zal Michaël, de grote Vorst, Zijn volk bijstaan en Hij zal hen verlossen. In deze studie zal ook een samenvatting worden gegeven van het grote thema van de profetieën in het boek Daniël.Daniël deel 12 - Gods volk verlost

Daniël deel 12 - Gods volk verlost

Wat is volgens de Bijbel een voorwaarde om het zegel van God te ontvangen? Hoe ontvangen wij het zegel? Velen zullen het merkteken onvangen door in kleine stapjes toe te geven aan de wereld. De vraag wordt besproken hoe we het beste het ‘eigen ik’ kunnen overwinnen: door dienaren van God te zijn. Mattheüs spreekt over goede en slechte dienaren. Hoe worden we goede dienaren? Door Jezus te volgen. En dan niet alleen de les uit zijn openbare dienstwerk maar vooral de lessen ... Het verzegelingsproces en zijn volgorde

Het verzegelingsproces en zijn volgorde

In deze presentatie behandelt Pastor Bohr de profetie in Daniël 2. Kunnen sterrenwichelaars en tovenaars de toekomst voorspellen? Wie zou dat kunnen? Wat is de betekenis van de vermenging van ijzer en klei in de voeten van het beeld in de droom van Nebukadnezar? Wat is de betekenis van de steen aan het eind van de droom?De fundamentele profetie van de Bijbel

De fundamentele profetie van de Bijbel

In deze presentatie behandelt Stephen Bohr de tijdsvolgorde van de geschiedenis zoals beschreven in Daniel 7 in relatie tot het oordeel. In dit hoofdstuk beschrijft Daniel omstreeks de 6-de eeuw voor Christus de (komende) wereldgeschiedenis aan de hand van de vier dieren en de kleine horen. De vier dieren zijn vier koninkrijken die achtereenvolgens in de geschiedenis zijn opgekomen. Er worden 8 karakteristieken gegeven van de kleine horen, zodat aan de hand hiervan deze entit ... De chronologie van het oordeel

De chronologie van het oordeel

In deze video bespreekt en analyseert Stephen Bohr Daniel 8. De grote koninkrijken uit het grote visioen (chazon) passeren de revue: Medo-Perzië, Griekenland, Rome. Ook wordt uitgelegd wat de betekenis is van de kleine horen in relatie tot de beschrijving van Daniel 7. Is het mogelijk dat dit Antiochus Epiphanes is? Ook neemt de kleine horen het ‘dagelijkse’ weg. Wat is de betekenis hiervan? En wat is de betekenis van de 2300 avonden en morgens? In de volgende lezing (13 ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 2

De 70 weken profetie, deel 2

In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid to ... Zoals een dief in de nacht

Zoals een dief in de nacht

In deze studie zien we dat het doel van de drie fasen van het oordeel is om voor het hele universum duidelijk te maken hoe God het zondeprobleem oplost: van het oordeel dat nu plaatsvindt, via het milennium tot het eeuwigdurende koninkrijk van God. Het doel van de heiligdomsdienst is te laten zien dat God gelijk had zoals Hij met zonde omging en het oordeel heeft als doel Gods karakter voor het universum te rechtvaardigen. De drie fasen van het oordeel

De drie fasen van het oordeel

Het hart van de Openbaring is een studie naar de hoofdlijnen van Openbaring 12-14. Gaat het boek Openbaring over een oorlog in het Midden-Oosten? Wat is het verschil tussen preterisme, futurisme en een historische visie? Kunnen de twee beesten uit Openbaring 13 worden geïdentificeerd? Wat wordt bedoeld met de Bijbelse beeldspraak van een merkteken?Het hart van de Openbaring, deel 1

Het hart van de Openbaring, deel 1

Het hart van de Openbaring is een studie naar de hoofdlijnen van Openbaring 12-14. Gaat het boek Openbaring over een oorlog in het Midden-Oosten? Wat is het verschil tussen preterisme, futurisme en een historische visie? Kunnen de twee beesten uit Openbaring 13 worden geïdentificeerd? Wat wordt bedoeld met de Bijbelse beeldspraak van een merkteken?Het hart van de Openbaring, deel 2

Het hart van de Openbaring, deel 2

In deze lezing staat Jezus Christus centraal in het verlossingsplan. Een verzoening van de mens met God buiten Christus om is onmogelijk. Er zijn religieuze bewegingen die verzoening zoeken met God via een andere weg, buiten Christus om. Zij komen niet door Die deur maar ze klimmen erin via een andere weg. De mens kan niet zonder Christus. Zonder de toegerekende rechtvaardigheid staat de mens veroordeeld tegenover een heilige God. Deze leer staat centraal in het christendom ... U zult Hem Jezus noemen

U zult Hem Jezus noemen

Deze lezing is een bijbelstudie over Daniël 11 die de mogelijke profetische interpretaties schetst. De video begint met een samenvatting van enkele historische gezichtspunten aangaande Daniel 11, die Daniël 11 laat zien als een parallelle profetie aan Daniël 7 en 8. De presentatie gaat verder door dit hoofdstuk in een bredere context te plaatsen als een merisme en geeft een definitie van wie de koning van het noorden en van het zuiden zijn. De profetie wordt typologisch ve ... De koning van het noorden, deel 1

De koning van het noorden, deel 1

Deel 2 is een studie van de koning van het zuiden die zich verzet tegen de koning van het noorden in de eindtijd. De studie onderzoekt de intrigues die worden opgezet voor de voorwaarden voor de laatste overwinning van de koning van het noorden. De geheime intrigues van Napoleon, het opzetten van een verkeerd systeem van aanbidding en een namaaktheologie van de antichrist, het futuristische gezichtspunt, en het scheppen van een Joodse staat en het Zionisme worden allemaal bes ... De koning van het noorden, deel 2

De koning van het noorden, deel 2

Deze video legt de geheime bewegingen bloot van de koning van het noorden in Daniel 11 en hoe deze machten proberen om de wereld te beheersen. ‘Het neerhalen van de wervelwind deel 1’ trekt het gordijn omhoog die hangt voor de geheime genootschappen van de koning van het noorden (het pausdom). Deze koning van het noorden heeft het plan om de controle te verkrijgen van de gedachten van de mensen zodat hij de hele wereld in zijn macht heeft. Het geeft een inzicht in de ga ... De wervelwind oogsten, deel 1

De wervelwind oogsten, deel 1

Deel 2 van Wervelwind Oogsten neemt ons mee naar de huidige geburtenissen op politiek en religieus gebied. Een diepgaande studie van de oorsprong van de Bilderbergers en de organisaties die zich dichtbij de macht bevinden. Deze organisatie hebben een duidelijke roomse afkomst. Het zich voltekken van de eindtijd-gebeurtenissen wordt beschreven in de laatste verzen van Daniel 11. De koning van het noorden dicteert de morele waarden in die tegengesteld zijn aan die van God. Door ... De wervelwind oogsten, deel 2

De wervelwind oogsten, deel 2

In de presentatie 'Koper voor goud' wordt de typologie van Salomo en zijn zoon Rehabeam uiteengerafeld aangaande de toepassing daarvan op de godsdienstige wereld van vandaag. Rehabeam produceerde koperen schilden nadat de koning van Egypte zich de schilden had toegeëigend die Salomo van goud had gemaakt. Rehabeam zorgde beter voor de koperen schilden dan voor de gouden. Evenzo is de hedendaagse religieuze wereld tevreden als de schilden van goud verruild worden doo ... Koper voor goud

Koper voor goud

De presentatie Geef Mij Deze Berg zet het koninkrijk van God tegenover dat van de antichrist, die een vals koninkrijk wil brengen in deze wereld. De grote schudders van deze wereld, de mega-dominees, proberen samen met de politici een namaak democratische theocratie te introduceren om op deze manier een beeld van het beest te maken en het eerste beest gaan aanbidden. Ons doel zou moeten zijn om door de smalle poort te gaan om het koninkrijk en de stad te omarmen waarvan God d ... Geef mij deze berg

Geef mij deze berg

Een evangelie kan eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan de interreligieuze dialoog. Het opofferen van principes en zelfs van de essentie van de verlossing stelt mensen in staat om alle godsdiensten te omarmen. In deze presentatie wordt aangegeven welke samenwerking er is tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Wat is het gevolg van de interreligieuze dialoog? Uit de vergelijking tussen de Koran en de rooms-katholieke traditie blijkt dat beiden zee ... De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

"Aankondigingen uit de hemel" is het verhaal van Jezus. Het is het verhaal van Zijn autoriteit, van Zijn menselijkheid, en Zijn verzoening. Het is het verhaal van het grote verlossingsplan, welke niet alleen deze aarde en de hele mensheid omvat, maar ook de hemel en het hele universum. Het is het verhaal van hemelse interventie en Goddelijke aankondigingen, die de mensen wijzen op de enige Naam waardoor ze behouden kunnen worden. Het verwaarlozen van deze grootste p ... Aankondigingen uit de hemel

Aankondigingen uit de hemel

Jezus heft gezegd dat Elias zou komen om alle dingen te herstellen. Elias is het antitype van Elia en Johannes de Doper. Hij is de hersteller van de paden die wij moeten bewandelen. Met Walter Veith kijken we naar het ‘typische’ verhaal van Josia, de koning van Juda, en het laatste herstel van de hemelse waarheid vlak voor de uiteindelijke val van Jeruzalem. Veith vergelijkt dit met de laatste grote verzameling van Gods volk in 1844. De principes die verbonden zijn met he ... Elias

Elias

Het karakter van God ligt verspreid langs de snelwegen van theologische compromissen en afvalligheid. Het is de plicht van het laatste volk van God om de bres te herstellen in de muur van Jeruzalem. Deze studie bevat een bespreking van de leer die het volk van God onderscheidt van elk ander kerk. Herstellen van de Bres is een oproep tot berouw en een oproep tot het aannemen van het eeuwig evangelie in tegenstelling tot het verwrongen evangelie zoals dat tegenwoordig aan de we ... Herstellen van de bres

Herstellen van de bres

In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?Tien Feiten over Openbaring 14

Tien Feiten over Openbaring 14

Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iede ... Wat is het eeuwige evangelie?

Wat is het eeuwige evangelie?

In deze lezing wordt gesproken over het oordeel. Wat gebeurt er als wij allemaal sterven? Wat gebeurt er met de identiteit of het karakter dat wij gevormd hebben in ons leven? In de Bijbel wordt gesproken over ‘boek’ en boeken’: wat betekenen deze woorden? Als het oordeel in de hemel is, vóór de wederkomst van Jezus hoe kan iedereen dan voor de grote rechterstoel van Christus verschijnen? Denkt u dat Jezus zich na Zijn opstanding alles herinnerde wat er gebeurd wa ... Het uur van Gods oordeel

Het uur van Gods oordeel

God heeft in het oude testament een huwelijk aangegaan met Zijn bruid Israel. In zekere zin is dat ook het geval met het Israel in het Nieuwe testament. Maar wij weten dat het Israel in het Oude Testament gruwelen heeft bedreven met Babylon. Dit is dan ook het type voor wat er met het nieuwe Israel zal gebeuren. De grootste gruweldaad zoals die in het boek Ezechiel wordt beschreven is dat Israel zich neerboog naar het oosten, voor de zon. Maar wie of wat is Babylon precies: i ... Geheimenis, het grote Babylon

Geheimenis, het grote Babylon

In deze presentatie van predikant Stephen Bohr worden de kenmerken van de afvallige kerk, de hoer oftewel Babylon besproken. Wat betekent de wijn in de gouden drinkbeker, zoals beschreven in Openbaring 17? Uit welke elementen bestaat de wijn in de gouden drinkbeker?Babylons wijn

Babylons wijn

In de eindtijd zal een coalitie worden gevormd tussen een kerk en de koningen van de aarde. De kerk zal betrokken zijn bij de politieke systemen van de wereld om gelovigen te vervolgen. De tien geboden werden geschreven op twee tafelen: op de eerste tafel staan de geboden die onze relatie met God bepalen. De tweede tafel heeft te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze medemensen. De vraag is: heeft de overheid het recht om de eerste tafel van de wet op te leggen? En ... De hoererij van Babylon

De hoererij van Babylon

Het pausdom kent twee periodes waarin het regeert: de 1260 jaar en de tijd na de dodelijke wond tot de wederkomst. Door de kenmerken van de kleine horen in Daniel 7 te vergelijken met die van het het zeebeest in Openbaring 13 kun je zien dat dit dezelfde machten zijn. In beide gevallen sprake is van dezelfde opvolgende rijken en beiden ontplooien dezelfde activiteiten. Het pausdom ontving de dodelijke wonde in 1798. Verschillende vragen komen aan de orde: Met welk wapen werd ... Het beest uit de zee

Het beest uit de zee

Waarvoor staat het tweede beest in Openbaring 13? Dit beest komt niet op uit de zee, maar uit de aarde. Dit tweede beest uit de aarde zal een beeld maken van het eerste beest. Het gaat de hele wereld opdragen om het eerste beest te aanbidden. Dit tweede beest zal iedereen op aarde bevelen om het merkteken van het beest te ontvangen. In deze lezing bestuderen wij ook iets van de heling van die dodelijke wond.Het beest uit de aarde

Het beest uit de aarde

In de grondwet van de VS staat dat de staat niets kan voorschrijven op het gebied van religie. Ook kan de staat de vrije uitoefening van de godsdienst niet verbieden. Maar de profetie zegt dat dit zal veranderen. Het beest uit de aarde zal het enige beest in de Bijbelse profetie zijn dat het zeebeest helpt zijn macht te herstellen. Zoals bij de kruisiging van Jezus het geval was, was het niet de staat die wilde dat Jezus werd gekruisigd, ook in het algemeen niet de mensen, ma ... Het beeld van het beest

Het beeld van het beest

In de Bijbel wordt het godslastering genoemd, wanneer een mens beweert God te zijn, en bepaalde werken doet die alleen aan God zijn voorbehouden. Voorbeelden van zulke werken van God zijn: het vergeven van zonden, het aanstellen en afzetten van koningen, het onfeilbaar spreken. Bij godslastering denken we aan de antichrist. Mensen buigen voor hem en noemen hem 'Heilige Vader'. Terwijl Jezus leerde niemand op aarde ‘vader’ te noemen, want Eén is uw Vader, uw God ... Het getal van het beest

Het getal van het beest

Wat is het merkteken van het beest? Hierover wordt veel gespeculeerd. In deze presentatie wordt vanuit de Bijbel aangetoond wat het teken en zegel van God is en wat teken en zegel van het beest is. Het heeft alles te maken met aanbidding. Het merkteken van het beest, deel 1

Het merkteken van het beest, deel 1

Het tweede deel van het merkteken van het beest gaat over de verandering van de sabbat naar de zondag. In Daniel 7 wordt gezegd dat hij erop uit zal zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. In deze presentatie wordt het document Dies Domini van paus Johannes Paulus II vegeleken met wat de Bijbel zegt over de rustdag. Wat is de dag des Heren? Welke dag staat centraal in alle aanbidding van God? Wat was en is het onderschei¬dende teken van Gods volk. Wat is het zegel van ... Het merkteken van het beest, deel 2

Het merkteken van het beest, deel 2

De derde-engelboodschap is één van de meest onheilspellende waarschuwingen in de hele Bijbel. De boodschap van de derde engel vertelt ons, dat wie het beest of zijn beeld aanbidt, zijn merkteken ontvangt, of het getal van zijn naam, de onvermengde toorn van God zal ervaren. Daarom is het voor ons mensen, die leven in de eindtijd, mogelijk van levensbelang te weten, wie het beest (uit de zee) is, en wat zijn beeld en merkteken is. Is het aannemen van Jezus Christus een kwest ... De wijn van de toorn van God

De wijn van de toorn van God

Wat bedoelt de Bijbel met de rook van hun pijniging die voor eeuwig opstijgt? Wat betekent het woord ‘eeuwig’ in het eeuwige vuur? Wat heeft Gods heerlijkheid te maken met het eeuwige vuur? De rook van Babylons pijniging

De rook van Babylons pijniging

In het boek Openbaring zien wij de beschrijving van een groep gelovigen uit de eindtijd die de overwinning hebben behaald over het beest, zijn beeld zijn merkteken en het getal van zijn naam. Hoe behaalt deze groep gelovigen, die leven wanneer Jezus komt, de overwinning over het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal van zijn naam? Het antwoord is: zij oefenden uit, wat de Bijbel de volharding van de heiligen noemt. Wat betekenen deze termen en wat zegt de Bijbel er o ... De volharding van de heiligen

De volharding van de heiligen

In deze presentatie vertelt predikant Stephen Bohr aan de hand van Openbaring 14:12 wat het geloof van Jezus en het houden van de geboden inhoudt. Er worden diverse voorbeelden uit de Bijbel gegeven van wetticisme: het idee dat we gered worden door de geboden te houden. Ook worden diverse voorbeelden aangehaald van anitinomianisme: het idee dat we gered worden zonder de geboden te houden. De apostel Paulus leert dat het houden van Gods wet niet de oorzaak is van onze zalighei ... Het geloof van Jezus

Het geloof van Jezus

Openbaring 12:17 zegt dat de slang, of de draak, boos werd op de overigen van haar zaad. Wat wordt verstaan onder ‘haar zaad’? En wat onder ‘de overigen van haar zaad’? Is dat het letterlijke volk Israël, zoals vaak wordt beweerd? Heeft God naast het letterlijke Israël nog een aparte groep, de gemeente van he Nieuwe Testament? Of heeft God gewoon één groep? De Bijbel zegt duidelijk dat er één kudde is, één Israël, één gekozen stad, één vrouw, één olijf ... De overigen van haar zaad

De overigen van haar zaad

In deze video wordt de achtergrond geschetst van de 144.000 waarover in Openbaring driemaal wordt gesproken. Wat zijn de kenmerken van de 144.000? Dit alles in relatie tot het einde van de genadetijd en de wederkomst van Jezus.De 144.000

De 144.000

Wat wordt er verstaan onder de oogst? En de wijnpers? En de druiven? Wat betekent het witte paard en rode klederen in het boek Openbaring? Pastor Bohr bespreekt dat er een oorlog zal komen waarvan twee partijen deel zullen uitmaken. Velen denken aan een fysieke strijd tussen Babylon en Jeruzalem. De uiteindelijke strijdpunten zijn echter niet van politieke aard, maar het gaat erom of u het zegel van God ontvangt, of het merkteken van het beest.De oogst van de aarde is rijp

De oogst van de aarde is rijp

Waarom is de boodschap van Babylon, haar wijn, voor zoveel mensen aantrekkelijk? Omdat deze leer misleidend is, en velen het aannemen als waarheid. De drie-engelenboodschap is er om de mensen hiervan bewust te maken, en roept op te keren tot God, Hem lief te hebben en de Waarheid te geloven. Wanneer deze boodschap aan de mensen wordt verkondigd, met de oproep om uit Babylon te komen, zullen zij graag de Waarheid omarmen en uit Babylon komen. Deze boodschap is zeer urgent! Uit ... Gaat uit van haar, Mijn volk

Gaat uit van haar, Mijn volk

We gaan door het boek Handelingen om te zien hoe de reis van Paulus een typologie is hoe wij zouden moeten kijken naar de missie van de adventbeweging. Gaan we in de juiste richting? Doen we waarvoor God ons heeft geroepen? Van Kreta naar Malta, deel 1

Van Kreta naar Malta, deel 1

In deze lezing van dr. Veith bekijken we onder meer de rol van de Jezuïeten en het gnosticisme in de geschiedenis, en de invloed van deze bewegingen in onze tijd. Walter Veith bespreekt de invloed van de beroemde familie De Medici. Deze familie heeft - door de mens centraal te zetten - het christendom radicaal willen veranderen. Interessant is ook de uitgebreide analyse van de tactieken en methodes van de Jezuïeten. Kortom, een interessante presentatie die de kijker wil hel ... Van Kreta naar Malta, deel 2

Van Kreta naar Malta, deel 2

De laatste tijd zien we meer dan ooit tevoren berichten over de oecumene. We zien allerlei religies samenkomen. Het jaar 2017 wordt een speciaal jaar: een jubileum van jubilea. Allerlei zogenaamde jubilea komen verbazingwekkend bij elkaar en worden beschreven in een rooms-katholiek document. Diverse godsdiensten hebben het document ondertekend. Weten de protestanten nog wel waarvoor hun voorvaders gestreden hebben en waarom? 2017 zal een heel bijzonder jaar van eenheid laten ... Van Kreta naar Malta, deel 4

Van Kreta naar Malta, deel 4

In dit laatste deel van de vijfdelige serie Van Kreta naar Malta, kijken we onder meer naar de Verenigde Staten in het licht van Bijbelse profetie, om te weten waar we staan in de loop van de profetische tijd. Een ding is zeker: we leven in de laatste, beslissende fase van de wereldgeschiedenis. Laten we teruggaan en leren van de grondleggers van het protestantisme, om te weten wat hen bewoog en wat hen zo onwankelbaar maakte in hun Bijbels geloof. Een ding stond voor hen vas ... Van Kreta naar Malta, deel 5

Van Kreta naar Malta, deel 5