Overige / Interviews / Ervaringen

Dit is het getuigenis van Christopher Hudson, beter bekend als The Forerunner, van de Forerunner Chronicles Ministry. Christopher vertelt in zijn getuigenis over zijn jeugd, hoe hij betrokken raakte in de drugshandel, bij fraudezaken, en dergelijke, met als doel zo snel mogelijk rijk te worden. Hij schrijft scripts voor de filmindustrie, die hem op bovennatuurlijke wijze worden ingegeven, waardoor hij veel geld verdient en zijn doel kan bereiken. Uiteindelijk krijgt hij een d ... Het getuigenis van Christopher Hudson - The Forerunner Chronicles

Het getuigenis van Christopher Hudson - The Forerunner Chronicles

Dit is het verhaal van Eric Wilson die vanaf zijn jeugd geobsedeerd was door de oosterse gevechtskunsten en later, nadat hij tot aan de top was opgeklommen, tot het besef kwam dat het niet samen kon gaan met zijn keuze om de Heere Jezus Christus te volgen. De laatste 50 jaar is getuige geweest van een explosie van oosterse filosofie en gevechtskunst in de westerse cultuur. Welke invloed heeft dit? En waartoe leidt dit pad? Worden onze kinderen betere mannen en vrouwen van ... De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

In deze korte video worden de achtergronden beschreven van Peter Pan. De achtergrond van het verhaal zet aan tot denken en de inhoud is dubieus. Met morele boodschappen, zoals ‘wordt nooit volwassen’ en ‘doe wat je wilt’, ‘het is prima om mensen te doden’ en ‘pedofilie’. Peter Pan is genoemd naar de Griekse God van sexuele afwijking, verkrachting en marteling. Met deze informatie kunt u heroverwegen om jonge en beïnvloedbare geesten bloot te stellen aan deze ... De duistere achtergronden van Peter Pan

De duistere achtergronden van Peter Pan

Muziekpresentatie van de Amerikaanse zanger Derrol Sawyer, eind 2014 opgenomen in de Hutkerk te Emmen.Derrol Sawyer - Muziekpresentatie Emmen 2014

Derrol Sawyer - Muziekpresentatie Emmen 2014

Onlangs heeft het hooggerechtshof met 5 tegen 4 ingestemd met met de invoering van het homohuwelijk. Dit is de inluiding voor de zondagswet. "De sabbat en het huwelijk werden samen als instituut ingesteld in het paradijs en het was het doel van God dat beide onlosmakelijk met elkaar zouden zijn verbonden." Nu de VS de een te niet heeft gedaan, zal de ander spoedig volgen. Twee innig verbonden instellingen - Waarom de nieuwe homo-wetgeving de spoedige zondagswet inluidt

Twee innig verbonden instellingen - Waarom de nieuwe homo-wetgeving de spoedige zondagswet inluidt

David Gates geeft in deze korte video een kort missieverslag van zijn recente (augustus 2015) rondreis door Zuid-Amerika. Over jonge vrijwilligers in Brazilië die voor de Heer willen werken. Ook over het verder verspreiden van de boodschap via tv en satelliet. Vervolgens spreekt David over boodschap van rechtvaardiging door geloof. In 1888 werd deze speciale boodschap naar adventisten gebracht: dit was de boodschap die het werk moest voltooien. De wereld was gereed voor deze ... Ontwikkelingen aan het front - wie doet het werk? Komende crisis.

Ontwikkelingen aan het front - wie doet het werk? Komende crisis.

Prachtige getuigenis van een jong Amish gezin die kennis heeft gemaakt met de adventwaarheid. Het gezin van Andy en Naomi woont op het platteland in Ohio, in het noorden van de VS. Andy is een timmerman. Het gezin heeft een eigen tuin waar het zijn eigen groente verbouwt. Veel dingen die ze geleerd hebben in de Amish gemeenschap komen ze ook weer tegen in de adventgemeenschap.Van Amish naar Adventist

Van Amish naar Adventist

Olaf Schröer werkt al jaren als predikant en houdt evangelisatiebijeenkomsten met als hoofdthema: de eindtijd en de wederkomst van Jezus. In deze video stelt hij materiaal voor (meestal Duitstalig) en vertelt hij over zijn ervaringen als predikant en evangelist in o.a. Heilbron en Mannheim.Geloofservaringen

Geloofservaringen

Deze korte trailer bespreekt de Hollywood film Exodus, geregisseerd door Scott Ridley en met als hoofdrolspeler Christian Bale. In de film wordt op diverse plaatsen sterk afgeweken van het Bijbelse verslag. Christian Bale zegt over Mozes: “Ik denk dat de man lichtelijk schizofreen was. Hij was één van de meest barbaarse personen waarover ik in mijn leven ooit heb gelezen.” Is dit ook wat er in de Bijbel staat? Neem gerust een ‘exodus’ van hun verdraaide beschrijving ... Exodus film review

Exodus film review

Deze video geeft een beeld van de wonderlijke momenten die hadden kunnen plaatsvinden tijdens de Generale Conferentie in 1901. De film is geproduceerd door de Ministerial Association van de Generale Conferentie van de ZDA kerk en valt samen met de start van het 100 dagen van gebed programma van de wereldkerk op 25 maart 2015. Wereldwijd worden adventisten opgeroepen om dagelijks te bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest bij de komende sessie van de Generale Conferen ... Wat had kunnen gebeuren - kan nu

Wat had kunnen gebeuren - kan nu

Elke dag op de campus is een gevecht. Een gevecht tegen zonden, tegen verleiding, een gevecht tegen onze gedachten. Bescheidenheid is aantrekkelijk en behulpzaam bij vriendschappen.Wat mannen over bescheidenheid denken

Wat mannen over bescheidenheid denken

Meer info kunt u hier vinden: <a href="http://adventmedia.nl/p/interesse-in-missiewerk">adventmedia.nl/p/interesse-in-missiewerk</a>GMI Promo

GMI Promo

Mark Cleminson is een spreker die zich geroepen voelt door God om een volk voor te bereiden op de komende Koning. Mark werd geboren in een familielijn van Illuminati, met banden naar de vrijmetselaars, de Witte Loge, de Mysterie scholen van de Jezuieten en andere geheime genootschappen. Als kind werd Mark opgeleid tot helderziende via de praktijk van transcendente meditatie. En als 12-jarige jongen leerde hij de kunst van levitatie, het opstijgen in de lucht. In 2001 kwam Mar ... Getuigenis van een Illuminati-lid

Getuigenis van een Illuminati-lid

Korte film uit China over de ultieme liefde van een vader voor zijn zoon. Deze inmiddels genomineerde film werd geschoten in een klein dorpje in de noord-oostelijk provincie Liaoning.Mijn vader

Mijn vader

In deze korte video plaatst een jongeman in een winkelcentrum in de Londonse wijk Soho een sofa midden in een winkelcentrum en vraagt mensen of ze behoefte hebben aan een wekelijke rustdag, de sabbat. Diverse jongeren worden op de bank hiernaar gevraagd en geven hun mening.De sabbat sofa in Soho

De sabbat sofa in Soho

In deze video wijst een aantal sprekers op de gevaren van ‘Spiritual Formation’ oftewel ‘geestelijke vorming’, zoals voortgekomen uit de ideeën van Ignatius de Loyola. Dit zijn ideeën van theologen waarvan de kern spiritistisch is. Het betreft het contemplatieve gebed en andere methoden van ‘geestelijke vorming’. We weten wat er gebeurt in de laatste dagen van de aardse geschiedenis op grond van wat de Bijbel ons zegt. Er zullen verbijsterende misleidingen kome ... Geestelijke vorming, contemplatief gebed

Geestelijke vorming, contemplatief gebed

Aan de hand van een zevental ongelooflijke ervaringen vertelt Walter Veith hoe God heeft gewerkt in zijn leven en geleid in het evangeliseren. Van de ervaring die hij had toen hij ‘s avonds op weg ging naar zijn lezingen, waarbij steeds op dezelfde plaats zijn auto stopte, tot de ontmoeting van een Afrikaanse koningin die tegen Veith zei: Deze boodschap zou naar de hele wereld moeten gaan. Het zou op elke nationale televisie moeten komen. Omdat ik een ingewijde ben en ik we ... Verhalen uit Walter Veith's ervaringen

Verhalen uit Walter Veith's ervaringen

Deze video-opname is laat in de middag van donderdag 14 november 2013 vrijgegeven. In de video presenteert pastor Ted N.C. Wilson, president van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten, zijn Toestand van de kerk-toespraak. Het is erg ongebruikelijk dat een dergelijke boodschap rechtstreeks gericht is aan de gehele kerkgemeenschap. Wilson vertelt over de krachtige werking van de Heilige Geest, die op dit moment plaatsvindt in de kerk over het rond der aarde, maar deelt ook vie ... Toespraak: Toestand van de kerk

Toespraak: Toestand van de kerk

God maakt gebruikt van gewone mensen om het evangelie aan andere mensen te brengen: oud, jong of in wat voor situatie u zich ook bevindt. Ook gebruikt God gewonen methodes: u wordt niet gevraagd uitzonderlijke prestaties te leveren. En ook krijgt u in uw leven gewone momenten waarop u mensen kunt aanraken. God roept de bekwamen niet, Hij bekwaamt degenen die Hij roept. Hierbij zou ons gebed kunnen zijn: Heer, help me om gevoelig te zijn voor mensen om me heen.Hoe God gewone mensen gebruikt en spectaculaire dingen doet

Hoe God gewone mensen gebruikt en spectaculaire dingen doet

In De strijd om de Bijbel word hard bewijs geleverd hoe de vijand achter de schermen heeft gewerkt om de basis te leggen voor een laatste aanval op het Woord van God. In deze presentatie wordt de geschiedenis en de verbindingen van de personen die het woord van God durfden te vervormen duidelijk blootgelegd. Deze presentatie behandelt ook de verschillende versies van de bijbel en de bronnen daarvan, aantonend dat deze discussie niet gaat over een versie maar over een manuscri ... De strijd om de Bijbel

De strijd om de Bijbel

Bezoek de dieptes van de Mamertijnse gevangenis en de fantastische monumenten van het oude Rome met Pastor Finley, terwijl hij één van de grote mysteries uit de geschiedenis verkent. Hoe kon het dat de personen met de minste politieke macht of sociale status--degenen die vastzaten in de kerkers of vluchtten naar de catacombes--sterker bleken te zijn dan alle macht en kracht van de keizers? Het antwoord laat ons zien hoe de wereld herbouwd kan worden door genade.Een boodschap ontketend

Een boodschap ontketend

Petrus Waldo en Innocentius III waren twee mannen die de kerk wanhopig wilden hervormen. Maar de ??n cre?erde een beweging die een groot deel van Europa verlichtte met het evangelie, de ander had het bloed van duizenden aan zijn handen. Hun twee verschillende soorten machtsstreven stellen ons vandaag voor beslissende keuzes. Dit programma laat zien hoe belangrijk het is wat we delen.Twee soorten machten

Twee soorten machten

Eeuwenlang heeft de lijkwade van Turijn debat opgeroepen over hoe Jezus er werkelijk uitzag. Reeds in de Middeleeuwen beweerde één groep mensen dat ze het wisten. De Waldenzen, zoals ze werden genoemd, gaven een beeld van Jezus als persoon--een beeld dat ze hadden samengesteld uit een document waar de meeste mensen geen toegang toe hadden--een document dat de kerk opgeborgen hield. Dit programma onthult het geheim achter hun onvergetelijke beeld van Jezus.Welk beeld van Jezus?

Welk beeld van Jezus?

Tijdens de Middeleeuwen waren veel gelovigen gebonden aan een akelige dans met de dood door een systeem van boetedoening. Ze probeerden de man met de zeis te slim af te zijn door aan vasten en pelgrimstochten deel te nemen, zodat ze hun tijd in het vagevuur konden verminderen. Een andere groep ontdekte echter in die donkere Middeleeuwen een veel betere manier om aan de menselijke sterfelijkheid te ontsnappen. Ontdek hoe de hoop die zij vonden de reis voor een ieder van ons ka ... Een dans met de dood

Een dans met de dood

In 1686 waren de groene bergen van Itali? getuige van ??n van de meest tragische godsdienstige vervolgingen uit de geschiedenis. Het was de laatste weeklacht van de donkere Middeleeuwen--toen koning Lodewijk XIV opdracht gaf tot het ombrengen van de Waldenzen. Het verhaal van wat hem werkelijk motiveerde, schetst een beeld van de middelaars in ons leven en waarom we hen manipuleren.Een Middelaar die we niet kunnen manipuleren

Een Middelaar die we niet kunnen manipuleren

Geoffrey Varaille was a briljante jonge priester die zich realiseerde dat, om zijn vader echt te volgen, hij voorbij zijn vaders loyaliteit moest gaan. Zijn verhaal laat ons precies zien wat het de Waldenzen mogelijk maakte om in hun geloof vooruit te blijven gaan --tegen alle tegenstand in.Onze vaderen voorbij

Onze vaderen voorbij

De Waldenzen slaagden erin aan hun geloof vast te houden met de fundamentele waarheden van het evangelie, terwijl ze eeuwen van vervolging verdroegen. Hoe deden ze dat? Hoe verdroegen ze dit als volk en werden ze bekend als het legendarische "Israël van de Alpen?" Hoe slaagden ze erin goede moed te houden te midden van ontberingen? Pastor Finley laat zien hoe hun geheim ons kan helpen om door te zetten in de moeilijkheden in onze eigen leven.Verder zien

Verder zien

Als christen moeten we een oorlogsverklaring maken, een oorlogsverklaring tegen ons eigen ik. Geen externe maar een interne oorlogsvoering. Als christenen vraagt God ons om deze strijd aan te gaan. En belangrijk is: externe of fysieke oorlogen vinden plaats vanwege een slecht gevoerde interne oorlog.Heilige oorlogen

Heilige oorlogen

Het gaat hier over het voeren van de goede oorlog. In Psalm 46 staat: Wees stil en weet dat Ik God ben. In 2 Kronieken 20:17 staat het principe van stilte. In Psalm 4:4 staat: Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Het gaat om het aanbidden van God in onze stille tijd. We hebben vaak te veel haast. Zelfs in onze wijdingsuren ontgaat velen de zegen van een werkelijke gemeenschap met God. Als we goed genoeg luisteren kunnen we Gods stem horen die tot o ... De kunst van stil zijn

De kunst van stil zijn

Dit is de persoonlijke getuigenis van Dwayne Lemon. Hoe hij uit de wereld van hiphop kwam tot het geloof in Jezus Christus, en alles opgaf om Hem te volgen. In dit verhaal zult u horen dat Jezus Christus ook vandaag de mens roept om Hem te volgen, net zoals 2000 jaar geleden. Een zeer lange weg

Een zeer lange weg

Steve Wohlberg interviewt Wayne Blakely, waarbij Wayne zijn persoonlijke verhaal vertelt. Wayne is één van de mede-oprichters van Coming Out Ministries.Uit de onschuld

Uit de onschuld

Dit is het tweede deel van de serie Coming Out met Mike Carducci die vertelt over zijn verleden met homofilie. Een man worden

Een man worden

Dit is het derde deel van de serie Coming Out. Nu met de predikant Mike Woolsey die vertelt over zijn verleden met homofilie. Woolsey heeft ook een boek over dit onderwerp geschreven. De ondertitel is: De strijd van één man om zijn homoseksualiteit te begrijpen en overwinnen. De homomythe opblazen. Ondertekend door Victor J. Adamsson, het pseudoniem van Ron Woolsey.De homomythe opblazen

De homomythe opblazen

De Bijbel is een handleiding. Wat zegt de Bijbel over de Eigenaar? De Bijbel is als een handleiding van een auto die ons zegt welke benzine er in de tank moet. Zo ook is het een handleiding over het onderwerp homoseksualiteit. In deze video bespreekt Wohlberg samen met Mike Carducci en Ron Woolsey hoe zij stonden en staan tegenover homoseksualiteit. Genesis 2:24 geeft het oorspronkelijke plan van God weer. Ook in de boeken Leviticus en Romeinen biedt de Bijbel een vervolg ove ... De gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding

Dit is het vijfde deel van de serie Coming Out over het onderwerp homofilie. Steven Wohlberg is in gesprek met pastor Ron Woolsey en Wayne Blakely. Besproken wordt waarover de liefde gaat, de aard van liefde en enkele controverses die samenhangen met het begrip liefde en wat echt ware liefde is.Ik hou van je?

Ik hou van je?

Ieder mens wordt verzocht. Satan is de primaire bron van verzoeking. Het conventionele denken van vandaag staat in contrast met Bijbelse principes. Het conventionele denken zegt: eens een alcoholicus, altijd een alcoholicus, eens homoseksueel, altijd homoseksueel. Maar Jezus zelf zegt: Als de Zoon u daarom heeft vrijgemaakt dan bent u werkelijk vrij. Er zullen verzoekingen komen maar het gaat erom hoe wij ermee omgaan.Wordt u verzocht?

Wordt u verzocht?

Kun je iemand de schuld geven dat je homosexueel bent? Is het aangeboren, heeft het te maken met de beinvloeding door onze omgeving of hebben we te maken met een vrije keus. Is homofilie verslavend? Over deze kwesties gaat deze ronde tafeldiscussie met Steve Wohlberg.De schuldvraag

De schuldvraag

Kun je homoseksualiteit wegbidden? Zoals Pastor Ron zegt: ‘Er komt veel meer bij dit onderwerp kijken dan alleen bidden’. God geeft ons de vrije keus. Hij neemt het gevoelens niet zomaar weg. Pastor Ron somt de stappen op naar de overwinning, enkele daarvan zijn: realiseer je de liefde van God voor jou, kijk eerlijk naar jezelf, kijk niet naar de oorzaak van het zondeprobleem, maar aanvaard de hulp van God, leer vergeven en leer vergeving vragen, besef dat verzoeking geen ... Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

Er is een segment in de homobeweging dat erg militant is geworden om hun ideeën naar voren te brengen. Doel van dit segment van deze beweging om uiteindelijk het instituut van het huwelijk te vernietigen. Ook wordt het mensen in hun werk vaak moeilijk gemaakt om bij hun overtuiging te blijven. Denk aan de bakker die weigerde een taart te maken voor een homopaar dat ging trouwen. In Lukas 17 lezen we de waarschuwing van Jezus: Zoals het was in de dagen van Lot zo zal het zij ... De oorlog om onze zielen

De oorlog om onze zielen

Een van de manieren om mensen te helpen is via andere mensen. Deze video beschrijft diverse bronnen die er zijn om mensen te helpen die worstelen met het hebben van aantrekkingskracht voor dezelfde sexe. Het volgende bronmateriaal passeert de revue: De Bijbel Getuigenissen van de oprichters van Coming Out Ministry, tel: (001)3609368514 Deze 13-delige serie met Steve Wohlberg Boek: 'Gay gospel?' en 'The Complete Christian Guide to Understanding Homosex ... Help me!

Help me!

Onderwijs is ongetwijfeld zeer belangrijk. Wij willen allemaal dat onze kinderen opgroeien op goede scholen om waardevolle lessen te leren voor hun latere volwassenheid. Echter, er zijn enkele zeer storende statistieken betreffende ons schoolsysteem. In het eerste deel van ‘Opgeleid’ wordt het Amerikaanse school-systeem bekeken. Van wie hebben wij ons onderwijssysteem overgenomen? Wat zijn de ware motieven van de leiders van de onderwijs-beweging? Misschien is het onderwi ... Opgeleid, deel 1

Opgeleid, deel 1

De opzettelijke agenda om de individualiteit te vernietigen, het verminderen van intelligentie en het herinrichten van de samenleving. Amerikanen werden eens bewonderd voor hun geletterdheid, hun onafhankelijkheid, kritische manier van denken en gezinswaarden. Na 100 jaar van verplichte scholing is het inteligentieniveau gedaald, en zijn Amerikanen afhankelijker geworden. Hoe kwam deze drastische verandering tot stand in zo’n korte tijd? Het was een goed gefinancierd en ... Opgeleid, deel 2

Opgeleid, deel 2