Israel

Deze video gaat over Israël en Jezus Christus. Door de loop van de geschiedenis heen, vanaf Genesis tot en met Openbaring wordt de parallel tussen Jezus en Israël blootgelegd. Dezelfde weg die Israël in het verleden gegaan is, is Jezus gegaan. Israel (Jacob) was een mens die een spirituele overwinning heeft behaald en ook Jezus heeft hetzelfde gedaan. Echter, daar waar Israël faalde, overwon Jezus Christus.Israël en Jezus Christus

Israël en Jezus Christus

Deze video gaat over Israël. Het begint met enkele citaten uit tijdschriften en boeken die door bekende evangelische auteurs zijn geschreven die allen als uitgangspunt heben dat Israël (het fysieke, natuurlijke volk) een essentiele rol gaan spelen in de eindtijd. In 1 Corinthiërs 2:14 gaat het over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. De natuurlijke mens heeft de Heilige Geest niet. Het belang van geestelijk onders ... Misleidingen over Israël

Misleidingen over Israël

De vraag die in deze presentatie aan de orde komt is: wie of wat is werkelijk Israël? Is het moderne ‘nationale’ Israël van vandaag nog steeds het Israël van God? Wordt met Israël bedoeld de letterlijke afstammelingen van Abraham? Miljoenen mensen geloven dat tegenwoordig. De parallellen tussen de ervaringen van Adam, Noach, Israël en Jezus worden belicht. Waar de eerste drie faalden, slaagde Jezus Christus. Uitgebreid wordt ingegaan op de parallellen tussen Israël ... Wie is Israël?

Wie is Israël?

In dit deel van de 14-delige studie over Mattheus 24 wordt de gelijkenis van de vijgenboom behandelt.De ontluikende vijgenboom

De ontluikende vijgenboom

De engel Gabriël keert terug tot Daniël om hem verdere uitleg te geven over het volk, de stad en het heiligdom. De ware godsdienst leert dat de Messias zal komen en in plaats van de zondaar zal sterven. In dit hoofdstuk leren wij wanneer dat zal gebeuren en wat de betekenis daarvan is.Daniël deel 9 - De komst van de Messias

Daniël deel 9 - De komst van de Messias

Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in ... Een grandioze bekeringservaring

Een grandioze bekeringservaring

Deel 2 is een studie van de koning van het zuiden die zich verzet tegen de koning van het noorden in de eindtijd. De studie onderzoekt de intrigues die worden opgezet voor de voorwaarden voor de laatste overwinning van de koning van het noorden. De geheime intrigues van Napoleon, het opzetten van een verkeerd systeem van aanbidding en een namaaktheologie van de antichrist, het futuristische gezichtspunt, en het scheppen van een Joodse staat en het Zionisme worden allemaal bes ... De koning van het noorden, deel 2

De koning van het noorden, deel 2