Grote Strijd / Spiritisme

Dit is het verhaal van Eric Wilson die vanaf zijn jeugd geobsedeerd was door de oosterse gevechtskunsten en later, nadat hij tot aan de top was opgeklommen, tot het besef kwam dat het niet samen kon gaan met zijn keuze om de Heere Jezus Christus te volgen. De laatste 50 jaar is getuige geweest van een explosie van oosterse filosofie en gevechtskunst in de westerse cultuur. Welke invloed heeft dit? En waartoe leidt dit pad? Worden onze kinderen betere mannen en vrouwen van ... De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

Een reis naar de diepten van de buik van de meest invloedrijke organisatie ooit. Deze documentaire onthult hoe het pausdom een vitale rol speelt in de huidige tijd en in de uiteindelijke vervulling van Bijbelse profetieën. Bij de reis langs Rome, Parijs, Washington en diverse andere plaatsen worden het eerste en het tweede beest in Openbaring 13 duidelijk geidentificeerd. Een belangrijk element uit de film is, zoals de titel al aangeeft, het luipaard-achtige karakter van ... Luipaard visie (vol. 1)

Luipaard visie (vol. 1)

Profetie update: In deze korte video bespreek pastor Doug Batchelor de nieuwe oproep van de paus om de zondag te heiligen. Belangrijke elementen die de paus noemt zijn het gezin, werk en gebed. Duidelijk is dat, niet de sabbat van de Bijbel, maar de zondag geheiligd dient te worden volgens de paus. Echter, nergens in de Bijbel wordt over de heiliging van de zondag gesproken. <br><br> De paus zal in september de Verenigde Staten bezoeken. De hier besproken toespr ... Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Disney heeft de massa's overtuigd dat het onschuldig vermaak is. Maar als je het wat beter bekijkt, is er iets duisters onder die onschuldige figuren. Disney heeft haar occulte thema’s nooit onder stoelen of banken gestoken. Films als ‘Descendants’, ‘Maleficent’, maar ook de Disney Klassieken (o.a. Sneeuwwitje, Assepoester, Kleine Zeemeermin, Pocahontas) bevatten veel occulte thema’s en figuren: heksen, tovernaars, magiers. Ook recentere films als Frozen, Min ... Is Disney veilig voor christenen?

Is Disney veilig voor christenen?

Hoe kunnen wij in de komende crisis van de eindtijd staande blijven? Hoe bereidt God ons voor op deze laatste crisis? God geeft ons beloften. We mogen ons verheugen op de eindtijd, want God zal in de eindtijd méér wonderen doen, dan in de hele voorbije wereldgeschiedenis. Maar God doet ook een oproep aan ons: zorg ervoor dat niets tussen jou en God in staat, zodat jullie Gods wonderen kunnen ervaren. Ons zal geschieden naar ons geloof! Voorbereid op de toekomst

Voorbereid op de toekomst

Volg Olaf Schröer, wanneer hij de laatste gebeurtenissen vóór Jezus’ wederkomst op een rijtje zet. In de tweede video: de zifting, de late regen, het einde van de genadetijd, Jakobsbenauwdheid, de zeven laatste plagen, het doodsdecreet en de wederkomst van Jezus.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

Profetieën genoeg over de laatste gebeurtenissen, voordat Jezus wederkomt. Kunnen we weten, in welke volgorde die laatste gebeurtenissen zullen plaatsvinden? Volg Olaf Schröer, wanneer hij deze gebeurtenissen op een rijtje zet. In de eerste video: de vroege regen, de wereldregering en de zondagswet.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

Mark Cleminson is een spreker die zich geroepen voelt door God om een volk voor te bereiden op de komende Koning. Mark werd geboren in een familielijn van Illuminati, met banden naar de vrijmetselaars, de Witte Loge, de Mysterie scholen van de Jezuieten en andere geheime genootschappen. Als kind werd Mark opgeleid tot helderziende via de praktijk van transcendente meditatie. En als 12-jarige jongen leerde hij de kunst van levitatie, het opstijgen in de lucht. In 2001 kwam Mar ... Getuigenis van een Illuminati-lid

Getuigenis van een Illuminati-lid

Paus Franciscus, de Jezuietenpaus vervult de profetie van Daniel en Openbaring waarin wordt voorspeld een samengaan van protestanten, katholieken en het spiritisme. In deze 15 minuten durende presentatie maakt Doug Batchelor duidelijk dat we een heel eind op weg zijn van de vervulling van deze profetie.Pope Francis Superstar

Pope Francis Superstar

Wie is God eigenlijk en hoe wil Hij aanbeden worden? Vele volkeren in o.a. Babylon, Assyri?, Egypte, India, Perzi?, en Rome hebben door de eeuwen heen de zon aanbeden. Maar waarom het geschapene en niet de Schepper zelf? En hoe komt het dat wij in de christenwereld de “zon”-dag als dag van aanbidding hebben? Wat was het resultaat van het samengaan van kerk en staat in het oude Rome? Zou in deze tijd zoiets kunnen gebeuren? Welke gevolgen zou dat hebben?Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Wat gebeurt er als u dood gaat? Wat leerden de oude Egyptenaren daarover? Wilt u weten wat de Bijbel daarover zegt in relatie tot wat het huidige christendom ons vertelt? Ga dan mee met Pastor Finley op onderzoek in Gods woord. De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

Er is maar ??n Bijbel. Toch zijn er vele kerken. En elke kerk zegt: Wij hebben de waarheid! Heeft iemand de waarheid? Hoe is deze Babylonische verwarring ontstaan? Pastor Finley neemt u mee in de geschiedenis en laat u zien wat de Babyloni?rs geloofden en hoe haar principes in de christelijke wereld zijn gekomen. Hij laat zien wie die vrouw in Openbaring 17 is met op haar hoofd geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon. Zij zal grote macht uitoefenen, maar God geeft uitkom ... Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Deze video behandeld de allerlaatste strijd tussen goed en kwaad. Tot en met de uiteindelijke vernietiging van Satan. Wat gebeurt er als Jezus voor de tweede maal terugkomt op aarde? Hoe zal deze wederkomst zijn? Geruisloos of zodat een ieder het zal zien? Een deel van de doden verrijst, een deel niet. Wat gebeurt er daarna in het 1000 jarige rijk? Wie is er dan nog op aarde? Wanneer en hoe zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen en hoe zal de uiteindelijke strijd tussen ... Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Deze presentatie gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals beschreven in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe zal het daar zijn? Zullen we elkaar weer herkennen als we daar zijn? De presentatie begint met de jonge Faraokoning Toetacnhamon en het Godsbeeld van de Egyptenaren en eindigt met het geweldige vooruitzicht te mogen zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De presentatie wordt afgesloten met een prachtig gezongen lied Jeruzalem.Reis naar de eeuwigheid

Reis naar de eeuwigheid

In Openbaring 11 staat een beest op uit de diepten. De valse wereld bedreigt de wereld van licht. Deze presentatie openbaart de profetische betekenis van de Franse Revolutie en portretteert aspecten van het koninkrijk van de duisternis dat Satan op de aarde wil vestigen. Het beest uit de afgrond

Het beest uit de afgrond

Veel is er geschreven over geheime genootschappen. Er zijn veel speculaties over wie hen aanstuurt. De kerneigenschap van geheim is dat de echte macht achter de macht precies dat is: geheim. In deze lezing wordt precies aangegeven wie werkelijk achter de troon van de aardse macht staat. Deze video geeft een inleiding in Albert Pike, de Jezuïeten, de Ridders van Columbus, Opus Dei, Skull and Bones en de Bohemian Grove.Het geheim achter geheime genootschappen

Het geheim achter geheime genootschappen

Deze video ontmaskert de filosofie achter de geheme genootschappen en bewijst onomstotelijk vanuit het beste bronmateriaal dat er is, dat de godheid die daar wordt vereerd niet de God van de bijbel is. Bestudeer het bewijs zelf om te zien wie men in de geheime genootschappen werkelijk vereert. Deze video bevat een bespreking van het boek Morals and Dogma van Albert Pike en openbaart verdere details van de vrijmetselarij alsmede ook wie de god van de vrijmetselarij is en wat e ... Verborgen agenda's

Verborgen agenda's

Revoluties, tirannen en oorlogen hebben financiering en ondersteuning nodig om te slagen. Wie bevindt zich achter de belangrijkste conflicten die de mensheid hebben belaagd in de afgelopen eeuwen? Zijn er duistere machten werkzaam achter de schermen om een nieuwe wereldorde op te zetten? Enkele hoogtepunten die op deze video worden belicht zijn de revoluties in de vorige eeuwen, die uiteindelijk resulteren in de opkomst van de VS, de moord op Kennedy en het opzetten van een n ... Revoluties, tirannen en oorlogen

Revoluties, tirannen en oorlogen

Omdat de identiteiten van de twee beesten in Openbaring 13 een zaak zijn van leven en dood, is het van levensbelang dat we begrijpen wie deze machten zijn. Deze presentatie van Openbaring 13 legt uit hoe het beest uit de zee en het beest uit de aarde vrienden worden, hetgeen uitloopt in een nieuw systeem van aanbidding dat het eerste beest de eer geeft. Deze presentatie geeft een duidelijk beeld van de identiteiten en de doelen van deze politieke en religieuze machten en beva ... Twee beesten worden vrienden

Twee beesten worden vrienden

Wie is de vrouw die beschreven wordt in Openbaring 17? Deze presentatie beschrijft vers voor vers de vrouw die een coalitie van machten controleert en bestuurt. De vrouw heeft de kenmerken van de mysterie godsdienst van Babylon en verleidt de wereld om haar voorschriften te volgen. Deze video presenteert een diepgaande bijbeluitleg die de algemene gezichtspunten over dit hoofdstuk vergelijkt met de realiteit van vandaag, inclusief een blik in de herkomst van de sport. Openbar ... Een vrouw rijdt op het beest

Een vrouw rijdt op het beest

Deze video legt de opkomst va de nieuwe wereldorde uit en haar doel. Met alle politieke en economische implicaties. De intrigues achter de schermen van het opzetten van een wereldwijde orde die het geweten van de mensheid wil gaan dikteren, worden duidelijk uit de doeken gedaan. Een nieuwe wereldorde

Een nieuwe wereldorde

Waar gaan de doden heen? Wat leert de Bijbel over dit onderwerp? Is er een hel? Zeven hemelen? Leven na de dood? Reïncarnatie? Zijn er geesten? Heeft de Bijbel iets te zeggen over het spiritisme? Ontdek wat de Bijbel werkelijk leert over dit vaak verkeerd begrepen onderwerp. Het geheimzinnige dodenrijk

Het geheimzinnige dodenrijk

Deze presentatie bekijkt hoe alle godsdiensten in elkaar opgaan in een valse universele christus die iedereen een bevrediging geeft. Deze video geeft een zeer grondige studie van de New Age agenda met een blik op de Jehova’s, de Mormonen, de beweging van de Christian Science, het gebruik van subliminale methoden, Maitreya, Boeddhisme, valse christussen en Benjamin Crème. De presentatie gebruikt directe citaten van schrijvers die betrokken zijn bij deze bewegingen. De New Age-agenda

De New Age-agenda

Deze video gaat over de wonderbaarlijke manifestaties in de moderne christelijke aanbiddingsdiensten. De opkomst en de methoden van de megakerken en hun behoefte gerelateerde godsdienst worden besproken. Wat is hun inspiratiebron? Waarheen worden de mensen geleid door de grote predikanten van deze megakerken zoals Schuller, Hybels, Warren, Copeland, and Hinn. De filosofieën van deze predikanten worden besproken.Vreemd vuur

Vreemd vuur

Heeft de VN alleen een politieke agenda of hebben haar activiteiten ook een geestelijke dimensie? In deze video wordt de verborgen agenda van de VN duidelijk blootgelegd. Vanaf de oprichting was het uiteindelijke doel het scheppen van een wereldwijde godsdienstig-politiek systeem. Deze presentatie geeft een inkijkje in de school van Robert Muller en zijn filosofie en hoe de kosmische christus en de VN samengaan De VN en de occulte agenda

De VN en de occulte agenda

De strijd tussen goed en kwaad, Christus en satan, speelde zich al duizenden jaren af. Heeft deze geestelijke strijd zich ook in de geschiedenis gemanifesteerd? Deze video presenteert de grote strijd tussen Christus en satan door de eeuwen heen zoals beschreven in Openbaring 12. De haat van Lucifer voor de Zoon van God en voor iedereen die Zijn leiderschap volgen heeft meer bloedvergieten, pijn en lijden met zich meegebracht dan veel mensen zich realiseren. Wie is de draak, ... De strijd der giganten

De strijd der giganten

Hoofdstuk 14 van Openbaring vertelt ons wat de laatste boodschap voor een dolgedraaide wereld is: de drie-engelenboodschap. De eerste engel wijst erop dat we in de tijd van het oordeel leven en aandacht moeten besteden aan het eeuwig evangelie. Dit evangelie is nooit veranderd, ondanks wat de wereld ons voorhoudt. De boodschap van de tweede engel is dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor een vals aanbiddingssysteem. De drie onderdelen van dit systeem zijn de draak, het ... `s Werelds laatste waarschuwing

`s Werelds laatste waarschuwing

In het Oude Testament zag Gods profeet Daniël visioenen van wat er in de loop van de geschiedenis zou gaan gebeuren. Deze profetieën worden in onze tijd vervuld. Deze video gaat over het climax van de 2300 dagen profetie van Daniël 8 en 9. Het toont aan dat de vijandschap die het gevolg is van de kruisiging van Christus, zich in onze tijd verder zal manifesteren en welke gevolgen dat zal hebben voor hen die de waarheid liefhebben.1844 en de laatste aanval

1844 en de laatste aanval

Deze presentatie onderzoekt in detail de Katholiek-Protestantse controverse door de geschiedenis heen en in de tegenwoordige wereld. Terwijl hij citaten gebruikt van prominente denkers en schrijvers, toont Waler Veith aan hoe de oecumene en de vrijmetselarij hand in hand gaan. Met een blik op bekende christelijke leders zoals Robert Schuller, Rick Warren, Bill Hybels, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Billy Graham en Benny Hinn. Walter Veith onderzoekt hier ook de charismatisch ... De laatste confrontatie

De laatste confrontatie

Net uit de koopvaardij en zwervend door een grote stad raakte Roger Morneau betrokken bij de wereld van geestenaanbidding. Een zeer opmerkelijk verhaal van deze ontmoeting en hoe God die hij niet kende hem hieruit heeft gered.Een reis in het bovennatuurlijke, deel 1

Een reis in het bovennatuurlijke, deel 1

Net uit de koopvaardij en zwervend door een grote stad raakte Roger Morneau betrokken bij de wereld van geestenaanbidding. Een zeer opmerkelijk verhaal van deze ontmoeting en hoe God die hij niet kende hem hieruit heeft gered.Een reis in het bovennatuurlijke, deel 2

Een reis in het bovennatuurlijke, deel 2

In dit deel van de serie geeft David Asscherick vanuit de Bijbel het antwoord op de vraag waarom er zoveel menselijk lijden is in deze wereld. God heeft de wereld volgens Genesis zeer goed gemaakt. Door de manipulaties van Satan werd de wereld imperfect en kwam zonde binnen. Jezus heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de zonde. Het was de keuze uit vrije wil van Lucifer om als volmaakt geschapen wezen te kiezen om in opstand te komen. Zo werkt hij Satan. Uiteind ... Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Om het boek Openbaring te begrijpen moeten we de diepe betekenis van de allereerste oorlog begrijpen. Het plaatst de achtergrond voor het gehele boek. We zullen ontdekken dat we allemaal betrokken zijn bij deze oorlog achter de oorlogen. De Bijbel vertelt de 6 stadia van de uiteindelijke overwinning van Christus. Met name bij de kruisdood (derde fase: de overwinning is aan het kruis bereikt.) werd Satan uit de hemel geworpen. De hemel verheugde zich en Openbaring schrijft: we ... De oorlog achter de oorlogen, deel 1

De oorlog achter de oorlogen, deel 1

Deze les is een vervolg op deel 5. In de laatste twee lessen leerden we over de grote strijd die wordt gevoerd tussen de krachten van goed en kwaad. De woede van satan wordt onvermengd uitgestrooid over deze aarde. Hij is uit de hemel gegooid en is beperkt tot de aarde. Als we de toenemende aanvallen van de duivel willen weerstaan dan moeten we een krachtig wapen gebruiken. Gelukkig voorziet het boek Openbaring in zo’n wapen. In deze les leren we over dat wapen. Belangrijke ... De oorlog achter de oorlogen, deel 2

De oorlog achter de oorlogen, deel 2

Wat was het doel van de vernieuwingsbeweging in Frankrijk, eind 18e eeuw? Waarom werden er zoveel religieuze symbolen gebruikt door de revolutionairen, terwijl zij toch humanisten waren? Wat was de bedoeling van de rechten van de mens? Waarom stierven er meer dan 100.000 Fransen door terechtstellingen, massamoorden, honger en burgeroorlog? Welke invloed heeft het verlichtingsdenken op ons denken?De Franse revolutie

De Franse revolutie

Bijgeloof en occultisme bloeien steeds meer op. Wat zijn de occulte achtergronden van Halloween, Walpurchisnacht, Spiritisme, Esoterie, New Age, occulte geneeswijzen en witte en zwarte magie? Hoe werkt occultisme door in onze moderne tijd? Hoe weet je, wanneer je occult belast bent en nog belangrijker: hoe raak je zo’n belasting kwijt? Olaf Schröer helpt ons om tegen de verleiding van het occultisme beschermd te zijn.De misleiding van het occultisme

De misleiding van het occultisme

Wat is de oorsprong van het kwaad? Waar komt de satan vandaan? Hoe kwam Satan ten val? Waarom heeft God de satan niet meteen vernietigd? Olaf Schröer laat ons in de Bijbel zien, hoe er de hele wereldgeschiedenis door een grote strijd gevoerd wordt tussen Jezus en de satan en hoe God door het verlossingsplan laat zien, dat Hij rechtvaardig is en ons uit de macht van het kwaad verlost.De sterrenoorlog

De sterrenoorlog

De leugen van Satan tegen Eva in het paradijs was: ‘Je zult zeker niet sterven.’ Met deze eerste preek over de onsterfelijke ziel verleidt hij ons mensen de eeuwen door. Volg Olaf Schröer, hoe hij het bedrog van het Spiritisme aan de hand van de Bijbel ontmaskert. De Bijbel leert ons de opstanding uit de doodslaap tot het eeuwige leven.De waarheid over geesten

De waarheid over geesten

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith enkele leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen. Deze leerstellingen worden verder vergeleken met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een n ... Het fundament van vele generaties, deel 1

Het fundament van vele generaties, deel 1

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith verschillende leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen en vergelijkt ze met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een nieuw soort universalis ... Het fundament van vele generaties, deel 2

Het fundament van vele generaties, deel 2

Alexa Hernandez geeft hier op persoonlijke wijze uitdrukking aan haar bezorgdheid over de recente nieuwe ontwikkelingen in bepaalde delen van de kerk. Ze richt zich voornamelijk op The One Project. ‘Verandering’ is het nieuwe woord dat overal te horen is. Veranderingen kunnen positief of negatief zijn. Veranderingen kunnen plotseling zijn of zo subtiel dat het soms niet waar te nemen is. En dit geldt ook voor de nieuwe richting die The One Project inslaat. Moeten we blij ... Het opkomende nieuwe Adventisme

Het opkomende nieuwe Adventisme

God heeft in het oude testament een huwelijk aangegaan met Zijn bruid Israel. In zekere zin is dat ook het geval met het Israel in het Nieuwe testament. Maar wij weten dat het Israel in het Oude Testament gruwelen heeft bedreven met Babylon. Dit is dan ook het type voor wat er met het nieuwe Israel zal gebeuren. De grootste gruweldaad zoals die in het boek Ezechiel wordt beschreven is dat Israel zich neerboog naar het oosten, voor de zon. Maar wie of wat is Babylon precies: i ... Geheimenis, het grote Babylon

Geheimenis, het grote Babylon

In deze presentatie van predikant Stephen Bohr worden de kenmerken van de afvallige kerk, de hoer oftewel Babylon besproken. Wat betekent de wijn in de gouden drinkbeker, zoals beschreven in Openbaring 17? Uit welke elementen bestaat de wijn in de gouden drinkbeker?Babylons wijn

Babylons wijn

In de eindtijd zal een coalitie worden gevormd tussen een kerk en de koningen van de aarde. De kerk zal betrokken zijn bij de politieke systemen van de wereld om gelovigen te vervolgen. De tien geboden werden geschreven op twee tafelen: op de eerste tafel staan de geboden die onze relatie met God bepalen. De tweede tafel heeft te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze medemensen. De vraag is: heeft de overheid het recht om de eerste tafel van de wet op te leggen? En ... De hoererij van Babylon

De hoererij van Babylon

In de Bijbel wordt het godslastering genoemd, wanneer een mens beweert God te zijn, en bepaalde werken doet die alleen aan God zijn voorbehouden. Voorbeelden van zulke werken van God zijn: het vergeven van zonden, het aanstellen en afzetten van koningen, het onfeilbaar spreken. Bij godslastering denken we aan de antichrist. Mensen buigen voor hem en noemen hem 'Heilige Vader'. Terwijl Jezus leerde niemand op aarde ‘vader’ te noemen, want Eén is uw Vader, uw God ... Het getal van het beest

Het getal van het beest

Wat is het merkteken van het beest? Hierover wordt veel gespeculeerd. In deze presentatie wordt vanuit de Bijbel aangetoond wat het teken en zegel van God is en wat teken en zegel van het beest is. Het heeft alles te maken met aanbidding. Het merkteken van het beest, deel 1

Het merkteken van het beest, deel 1

Het tweede deel van het merkteken van het beest gaat over de verandering van de sabbat naar de zondag. In Daniel 7 wordt gezegd dat hij erop uit zal zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. In deze presentatie wordt het document Dies Domini van paus Johannes Paulus II vegeleken met wat de Bijbel zegt over de rustdag. Wat is de dag des Heren? Welke dag staat centraal in alle aanbidding van God? Wat was en is het onderschei¬dende teken van Gods volk. Wat is het zegel van ... Het merkteken van het beest, deel 2

Het merkteken van het beest, deel 2

De derde-engelboodschap is één van de meest onheilspellende waarschuwingen in de hele Bijbel. De boodschap van de derde engel vertelt ons, dat wie het beest of zijn beeld aanbidt, zijn merkteken ontvangt, of het getal van zijn naam, de onvermengde toorn van God zal ervaren. Daarom is het voor ons mensen, die leven in de eindtijd, mogelijk van levensbelang te weten, wie het beest (uit de zee) is, en wat zijn beeld en merkteken is. Is het aannemen van Jezus Christus een kwest ... De wijn van de toorn van God

De wijn van de toorn van God

Wat wordt er verstaan onder de oogst? En de wijnpers? En de druiven? Wat betekent het witte paard en rode klederen in het boek Openbaring? Pastor Bohr bespreekt dat er een oorlog zal komen waarvan twee partijen deel zullen uitmaken. Velen denken aan een fysieke strijd tussen Babylon en Jeruzalem. De uiteindelijke strijdpunten zijn echter niet van politieke aard, maar het gaat erom of u het zegel van God ontvangt, of het merkteken van het beest.De oogst van de aarde is rijp

De oogst van de aarde is rijp

Waarom is de boodschap van Babylon, haar wijn, voor zoveel mensen aantrekkelijk? Omdat deze leer misleidend is, en velen het aannemen als waarheid. De drie-engelenboodschap is er om de mensen hiervan bewust te maken, en roept op te keren tot God, Hem lief te hebben en de Waarheid te geloven. Wanneer deze boodschap aan de mensen wordt verkondigd, met de oproep om uit Babylon te komen, zullen zij graag de Waarheid omarmen en uit Babylon komen. Deze boodschap is zeer urgent! Uit ... Gaat uit van haar, Mijn volk

Gaat uit van haar, Mijn volk

In deze presentatie van Walter Veith kijken we naar de verschillende methoden van Jezuieten om de geest van de mensen te winnen. Wie heeft werkelijk de leiding in het theater, het uitzenden van tv en radioprogramma’s, van amusement, van het nieuws. Misschien gebeurt er meer achter de schermen dan dat we ons realiseren. Kijk naar deze interessante video om te ontdekken wie aan de touwtjes trekt en hoe we verder kunnen kijken dan wat we zien om er achter te komen wat er werke ... Van Kreta tot Malta, deel 3

Van Kreta tot Malta, deel 3

In dit laatste deel van de vijfdelige serie Van Kreta naar Malta, kijken we onder meer naar de Verenigde Staten in het licht van Bijbelse profetie, om te weten waar we staan in de loop van de profetische tijd. Een ding is zeker: we leven in de laatste, beslissende fase van de wereldgeschiedenis. Laten we teruggaan en leren van de grondleggers van het protestantisme, om te weten wat hen bewoog en wat hen zo onwankelbaar maakte in hun Bijbels geloof. Een ding stond voor hen vas ... Van Kreta naar Malta, deel 5

Van Kreta naar Malta, deel 5

In dit interview met John Bradshaw van It Is Written vertelt Will Baron hoe hij ondanks zijn christelijke opvoeding bij de New Age beweging betrokken raakte, en daar twaalf jaar lang deel van uitgemaakt heeft. In zijn boek Misleid door de New Age vertelt hij hoe hij deel was van een geheime invasie-macht van namaakchristenen. Als New Age priester geloofde hij serieus dat hij in dienst stond van de Jezus Christus van de Bijbel. Hij dacht echt mensen te helpen een nauwere relat ... Het bedrog van new age

Het bedrog van new age

Will Baron was vroeger een New Age priester totdat God op een wonderlijke wijze zijn leven veranderde. Hij is de schrijver van de bestseller ‘Misleid door de New Age’. In het interview vertelt Will Baron hoe de New Age beweging het christendom infiltreert. Will zegt: ‘Mijn persoonlijke geestengids zei tegen mij om de christelijke kerken te infiltreren om die zogenaamde christelijke meditatie te introduceren.’ Will beschrijft vanuit zijn eigen ervaring hoe de beweging ... De samenzwering van new age

De samenzwering van new age