Diverse Bijbelse Onderwerpen

In deze presentatie onderzoekt Mike McCaffrey de belangrijke parallellen tussen de opstand van Korach en de poging om de inzegening van de vrouw in de ZDA kerk te introduceren. U zou kunnen denken: ‘dat heb ik eerder gehoord’ maar dit is een zeer krachtige presentatie die niet alleen gaat over deze kwestie maar ook over hoe God ons bedoeld heeft te zijn. Is er een diepere overeenkomst tussen deze twee bewegingen (Korachs rebellie en de inzegening van de vrouw). En: wat i ... Inzegening van de vrouw en de rebellie van Korach

Inzegening van de vrouw en de rebellie van Korach

De eerste preek van ds. Ted Wilson na zijn herverkiezing als president van de wereldkerk van Zevende-dags Adventisten. Gehouden op zaterdag 11 juli 2015 in San Antonio, tijdens de 60ste Generale Conferentie sessie. Heel leerzaam en vol van praktische waarheid.Steek de Jordaan over. Trek niet terug!

Steek de Jordaan over. Trek niet terug!

Doug Batchelor vertelt over de effecten van het introduceren van de inzegening van vrouwen in verschillende kerken in de Verenigde Staten. Aangetoond wordt dat vanaf het moment van toelaten van vrouwen tot het predik-ambt het ledenaantal van een vijftal kerken in de VS dramatisch is gedaald. Oproep: laten we onze missie en theologie niet vergeten. De presentatie is een oproep om als christenen één te blijven op basis van de waarheid zoals we die in de Bijbel kunnen vinden.Inzegening van de vrouw: historische misser

Inzegening van de vrouw: historische misser

Pastor Holmes was een vroegere predikanten in de Lutherse kerk. Luther zei: Hier sta ik, ik kan niet anders. Maar de kerk van de Middeleeuwen heeft dat niet geaccepteerd. Zij stond erop dat de traditie en de macht van bisschoppen kerkleiders, predikanten, theologen gelijk aan of boven de Schrift staat. Vaak verwerpt men de Bijbel helemaal ten voordele van gevoelde menselijke noden en de druk en eisen van tegenwoordige cultuur. Voor velen is de reformatie een fout geweest. Maa ... Mijn verhaal en de hermeneutische kwestie

Mijn verhaal en de hermeneutische kwestie

Elke dag op de campus is een gevecht. Een gevecht tegen zonden, tegen verleiding, een gevecht tegen onze gedachten. Bescheidenheid is aantrekkelijk en behulpzaam bij vriendschappen.Wat mannen over bescheidenheid denken

Wat mannen over bescheidenheid denken

De afgelopen tijd heeft de beweging voor inzegening van de vrouw steeds meer voeten aan de grond gekregen. Kan inzegening van de vrouw voor het ambt van ouderling of predikant Bijbels worden onderbouwd? Pastor Stephen Bohr geeft vanuit de Bijbel op basis van een 40-tal stellingen een antwoord. Inzegening van de vrouw - vragen en antwoorden

Inzegening van de vrouw - vragen en antwoorden

Waarom zeggen zoveel religies en filosofische systemen dat wij onszelf kunnen redden? Zijn de probleemstellingen en oplossingen die zij bieden te vertrouwen? Is er een godsdienst die zich duidelijk onderscheidt op het punt van verlossing?Verlossing

Verlossing

Beginnend in Jeruzalem wordt u in deze presentatie meegenomen naar diverse plaatsen in het Midden-Oosten waarover in de Bijbel wordt gesproken: Het volk de Hittieten (de steen van Rosetta), Egypte (Memphis), Israel: de Lachis-brieven, Israel: opgravingen in 1993 in Tel Dan over koning David, Petra: De stela o.a. over de koning Sargon, de oude stad Tyrus en de Dode Zeerollen. De voorbeelden tonen aan dat de Bijbel in het verleden historisch exact betrouwbaar is geweest. Vaak o ... Verbazingwekkende ontdekkingen in de verloren steden van de doden

Verbazingwekkende ontdekkingen in de verloren steden van de doden

Ontdek de betekenis van de strijd in het Midden-Oosten. U zult een verrassende oplossing vinden voor een wereld van vredeIrak, de droom van een oude koning en onze toekomst

Irak, de droom van een oude koning en onze toekomst

Eén van de meest verbijsterende vragen van het leven draait om de vraag: “Waarom is er zoveel leed op deze aarde?” en “Als God een goede God is waarom laat Hij dat leed dan allemaal toe?” In het laatste boek van de Bijbel “Openbaring” wordt de apostel Johannes een wonderlijk visioen gegeven op het eiland Patmos, dat antwoord geeft op o.a. deze vragen. Goede God, slechte wereld, waarom?

Goede God, slechte wereld, waarom?

Heeft u zich wel eens afgevraagd of er leven na de dood is? Wat gebeurt er met je als je begraven wordt? Bestaat er zoiets als een “eeuwig leven”? Als u met mij meegaat op ontdekkingsreis in de oude stad Petra, ??n van de meest fascinerende steden op aarde, zult u zien hoe ze daar het raadsel van het eeuwige leven op een bloederige berg probeerde op te lossen. Een verrassend slot met een werkelijke oplossing voor het raadsel van het eeuwige leven wordt u getoond o ... Echo's van de eeuwigheid

Echo's van de eeuwigheid

De DaVinci Code claimt dat Hij slechts een simpele Joodse leraar was. Critici beweren dat Hij alleen een goede man was, maar verbazingwekkende nieuwe bewijzen laten zien dat Jezus goddelijk was. Een indrukwekkende lezing over wie Jezus werkelijk was, die uw leven zal veranderen.Een kind geboren in het Midden-Oosten dat de wereld zal veranderen

Een kind geboren in het Midden-Oosten dat de wereld zal veranderen

Hebben de mensen in de oude stad Pompeii geweten dat de Vulkaan Vesuvius op het punt stond vuur te spuwen om hen allemaal te doden? Hadden ze de ramp kunnen ontlopen? Kunnen wij dat? Hoe kunnen wij veilig zijn temidden van een wereld die afbrokkelt? Kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien? Tijdens onze reis door Pompeii zult u daar achter komen.Het gerommel van een ondergaande wereld

Het gerommel van een ondergaande wereld

Waarom bouwden de Egyptenaren immense piramides, waarvoor ze duizenden slaven nodig hadden en decennia lang aan moesten werken? Wat bouwden de Babyloniërs voor Marduk en de Inca’s op de berg Machu Picchu en waarom? Waarom aanbaden de Romeinen de godin Aeternitas? In deze aflevering gaat Finley in op het mysterie van de dood en de zoektocht naar het eeuwig leven.Hoop die verder gaat dan morgen

Hoop die verder gaat dan morgen

Het Romeinse imperium was gigantisch, de stad Rome de grootste stad ter wereld. Toch is ze met al haar glorie ten onder gegaan. Wat is de reden daarvan? Pastor Finley gaat in deze aflevering in op wat de tien geboden in relatie tot Gods genade voor ons betekenen.Het Romeinse Imperium

Het Romeinse Imperium

Specialisten in deze eeuw hebben honderden mummies ‘uitgepakt’ en de relatie gezien tussen de Egyptische leefstijl en hun doodsoorzaak. Deze leefstijl te vergelijken met onze westerse en deze in relatie te zien met de meest voorkomende doodsoorzaak brengt ons tot verbazingwekkende gegevens. Wilt u weten wat zij uitvonden? Verlangt u naar een gelukkiger, overvloediger en meer vervuld leven? Kijk naar deze aflevering en zie hoe de eeuwenoude mummies de waarheid van de Bijbe ... Geheimen van de mummies

Geheimen van de mummies

Wat gebeurt er als u dood gaat? Wat leerden de oude Egyptenaren daarover? Wilt u weten wat de Bijbel daarover zegt in relatie tot wat het huidige christendom ons vertelt? Ga dan mee met Pastor Finley op onderzoek in Gods woord. De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

Wat maakt een mens gelukkig? Geld? “Is het niet geld dat je deelt in plaats van het geld dat je bezit?”, zei een wijze filosoof eens. Welk mens is het gelukkigst?, vroeg Croesus, de rijkste man ter wereld. De filosoof antwoordde: Dat kun je pas zien aan hoe iemand sterft! Hoe wilt u door het leven gaan en sterven? De Schepper is de eigenaar van alles: van geld maar ook van geluk. Hij wil u de verzekering van beide zaken geven.Financieel advies van 's werelds rijkste mannen en uit het wijste boek

Financieel advies van 's werelds rijkste mannen en uit het wijste boek

Heeft u wel eens gewenst dat het verleden uitgewist kon worden? Dat u met een hele schone lei kon beginnen? Finley neemt u mee op reis in de tijd van de eerste christenen, hoe zij in spelonken onder de grond leefden, hoe zij getuigden van hun geloof in Christus en hoe zij Hem loyaal toonden in het watergraf om met Hem een geheel nieuw leven te beginnen. Hoe werden zij gedoopt en wat staat daarover in de Bijbel?Hoe het verleden te begraven en optimaal te leven

Hoe het verleden te begraven en optimaal te leven

Hebt u zich ooit afgevraagd als er één God is en één Bijbel: waarom zijn er zoveel kerken? Paulus legt dit uit aan de hand van zijn bezoek aan Milete aan de ouderlingen van Efeze op weg naar Jeruzalem. Aan de hand van de profetie van de 4 paarden wordt de geschiedenis beschreven van de christelijke kerk vanaf 100 n.Chr.: van het pure geloof (witte paard) tot het dode geloof (grauwe paard). Maar de waarheid van de Bijbel is in de loop van de tijd weer hersteld. De Waldenze ... De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

De presentatie behandelt de kerk van God in de eindtijd. In Openbaring beschrijft God de geschiedenis van de christelijke kerk aan de hand van 7 kerken. Twee steden daarvan, Filadelfia en Laodicea, staan voor twee specifieke karaktertrekken. Door de geschiedenis heeft God altijd een volk gehad. Wat zijn de kenmerken van Gods kerk in de eindtijd? Openbaring 12:17 geeft hiervan een beschrijving. Inmiddels is er een eindtijdbeweging ontstaan die het evangelie verspreidt over de ... Wanneer waarheid triomfeert

Wanneer waarheid triomfeert

Deze presentatie gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals beschreven in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe zal het daar zijn? Zullen we elkaar weer herkennen als we daar zijn? De presentatie begint met de jonge Faraokoning Toetacnhamon en het Godsbeeld van de Egyptenaren en eindigt met het geweldige vooruitzicht te mogen zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De presentatie wordt afgesloten met een prachtig gezongen lied Jeruzalem.Reis naar de eeuwigheid

Reis naar de eeuwigheid

In deze video volgen we in de voetstappen van de Meester, op een reis door het oude Palestina. We belichten Zijn grote onderwijzingen, inclusief de prediking op de Berg der Zaligsprekingen en enkele van Zijn mooiste gelijkenissen. Het leven en het dienstwerk van Christus, Zijn geboorte en dood aan het kruis worden in multimedia format gepresenteerd in deze spannende studie. U zult genieten van deze blik op het leven van Christus.Waar Jezus wandelde

Waar Jezus wandelde

Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook uit de verschillen tussen de Tien geboden en de ceremoniële wet. Tenslotte worden de Joodse feesten behandeld en hun betekenis voor het heden.Een advocaat voor onze tijd

Een advocaat voor onze tijd

Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. In deze lezing laat Walter Veith zien dat Jezus’ woorden niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar dat ze de toestand van de kerk weergeven in de loop van de geschiedenis. De gemeentes geven specifieke tijdsperiodes weer. De namen van de gemeenten hebben alle een betekenis die hen karakteriseert. Van de eerste gemeente in Efez ... De zeven gemeenten

De zeven gemeenten

Over de interpretatie van de bazuinen van Openbaring 8-11 lopen de meningen uiteen. Wat betekenen ze? Bazuinen zijn in de Bijbel aankondigers van het oordeel. Deze studie vergelijkt de verschillende interpretaties van de bazuinen in Openbaring op basis van Bijbelse exegese gebaseerd op de structuur van het boek.Wanneer bazuinen klinken

Wanneer bazuinen klinken

Hoe identificeer je een ware profeet? Wat openbaart de Bijbel hierover? Volgens Openbaring 12 en 14 is een van de onderscheidende kenmerken van de organisatie die strijdt tegen het koninkrijk van satan is dat zij het getuigenis van Jezus heeft, de geest der profetie. Spreekt God tot mensen van deze tijd? Komt er een stem van de troon der genade uit de lijst van profeten die claimen dat ze boodschappen hebben van God?Gods leidende gave

Gods leidende gave

Wat zegt de Bijbel over over de omstreden kwestie van de doop, de ware viering van de opstanding van Christus? De grootste uitnodiging is om alles over te geven en Christus te volgen. Jezus gaf de discipelen de opdracht om het evangelie te prediken en een ieder te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Bedoelde Hij kinderdoop of doop van volwassenen? Bedoelde Hij besprenkelen of volwassendoop? Is er een goede manier om te dopen? Is het besprenkelen, gieten ... De grootste uitnodiging

De grootste uitnodiging

Dit is een presentatie over Daniel 2, de droom van Nebukadnezar. In de droom wordt de geschiedenis van de mensheid (2500 jaar) voorzegd door God via de droom van Nebukadnezar. Alle aspecten van de droom zijn tot op heden uitgekomen. De laatste stap, de grote steen die het beeld verbrijzelt, oftewel de wederkomst van Jezus die alle koninkrijken op aarde vernietigt, moet nog plaatsvinden. Als de vorige stappen bewaarheid zijn geworden wat denkt u dan van de laatste stap?Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

In dit deel van de serie geeft David Asscherick vanuit de Bijbel het antwoord op de vraag waarom er zoveel menselijk lijden is in deze wereld. God heeft de wereld volgens Genesis zeer goed gemaakt. Door de manipulaties van Satan werd de wereld imperfect en kwam zonde binnen. Jezus heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de zonde. Het was de keuze uit vrije wil van Lucifer om als volmaakt geschapen wezen te kiezen om in opstand te komen. Zo werkt hij Satan. Uiteind ... Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Om het boek Openbaring te begrijpen moeten we de diepe betekenis van de allereerste oorlog begrijpen. Het plaatst de achtergrond voor het gehele boek. We zullen ontdekken dat we allemaal betrokken zijn bij deze oorlog achter de oorlogen. De Bijbel vertelt de 6 stadia van de uiteindelijke overwinning van Christus. Met name bij de kruisdood (derde fase: de overwinning is aan het kruis bereikt.) werd Satan uit de hemel geworpen. De hemel verheugde zich en Openbaring schrijft: we ... De oorlog achter de oorlogen, deel 1

De oorlog achter de oorlogen, deel 1

Deze les is een vervolg op deel 5. In de laatste twee lessen leerden we over de grote strijd die wordt gevoerd tussen de krachten van goed en kwaad. De woede van satan wordt onvermengd uitgestrooid over deze aarde. Hij is uit de hemel gegooid en is beperkt tot de aarde. Als we de toenemende aanvallen van de duivel willen weerstaan dan moeten we een krachtig wapen gebruiken. Gelukkig voorziet het boek Openbaring in zo’n wapen. In deze les leren we over dat wapen. Belangrijke ... De oorlog achter de oorlogen, deel 2

De oorlog achter de oorlogen, deel 2

Misleiding is gevaarlijk. En helaas is misleiding vaak moeilijk te ontdekken. Misleiding aapt de waarheid na en blijft zeer dicht bij de waarheid. Het is daar dicht genoeg bij om overtuigend te zijn maar dan ver genoeg vandaan om verkeerd te zijn. Dit maakt misleiding zo gevaarlijk. Deze les gaat over de kern van misleiding en de genezing daarvan. Dit zijn twee onderwerpen die al enigszins aan de orde zijn geweest in eerdere presentaties in deze serie. In deze presentatie wor ... Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

Vergelijking met tijd van Noach, het sluiten van de deur der ark als symbool voor sluiten genadetijd.Als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht

Deel 13 van deze 14-delige serie behandelt de tijd waarin het overblijfsel van Gods volk wacht op de wederkomst van Christus.Leven in afwachting

Leven in afwachting

De serie van Ivor en Atonte Myers wordt langzaam opgebouwd met een zekere structuur. De eerste lezing ging over: leren stil te zijn. Daarna de kunst van het zwijgen. En nummer 3 was: focussen. Met deze serie een patroon opgebouwd zodat we de geloofsstrijd doeltreffender kunnen strijden. Deze presentatie gaat over: we moeten leren hoe we diep moeten ademhalen. We moeten de Geest van God diep inademen. Diep ademhalen is een reinigingsproces van het bloed. We moeten veel bidden ... De kunst van het diep ademhalen

De kunst van het diep ademhalen

Weten zonder het te weten, waar, hoe, wanneer: Dit principe zien we in Hebreeën 11:1: Het geloof wordt daar omschreven als het weten, het zeker zijn. Geloven zonder het bewijs dat het ons mogelijk maakt te geloven. Als voorbeeld wordt genoemd het geloof van Jozua en Kaleb dat ze overtuigd waren dat ze de reuzen konden overwinnen. Daarnaast worden diverse voorbeelden besproken.Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten

Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 1 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met de nog levende gelovigen? Wat gebeurt er met de doden in Christus? Wat gebeurt er met de levenden buiten Christus? Wat gebeurt er met hen die zonder Christus zijn gestorven?Zeker als de dageraad, deel 1

Zeker als de dageraad, deel 1

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 2B van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Het raadsel van de duizend jaar; Na de duizend jaar.Zeker als de dageraad, deel 2B

Zeker als de dageraad, deel 2B

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 2A van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met deze aarde? Wat gebeurt er met het aardse Israël?Zeker als de dageraad, deel 2A

Zeker als de dageraad, deel 2A

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 3 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in mijn dagelijkse leven? Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Aan de hand van duidelijke Schriftplaatsen zullen antwoorden worden geformuleerd, die een helder beeld schetsen van de toekomstige gebeurtenissen. Een ieder zal voor zichzelf ... Zeker als de dageraad, deel 3B

Zeker als de dageraad, deel 3B

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 3 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in mijn dagelijkse leven? Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Aan de hand van duidelijke Schriftplaatsen zullen antwoorden worden geformuleerd, die een helder beeld schetsen van de toekomstige gebeurtenissen. Een ieder zal voor zichzelf ... Zeker als de dageraad, deel 3A

Zeker als de dageraad, deel 3A

De leden van de kerk te Efeze zochten continu naar waarheid, maar bleven zich van binnen leeg voelen. Om hun geloof te herwinnen en vooruitgang te boeken, moesten ze een stap terug doen en hun eerste liefde opnieuw ontdekken.Een goede stap achteruit - Efeze

Een goede stap achteruit - Efeze

Wat als u alles moest opgeven? Smyrna stond voor deze zeer moeilijke opgave. Het antwoord dat deze brief bevat, kan ervoor zorgen dat u de beproevingen van iedere dag aankunt.Kijk naar de horizon - Smyrna

Kijk naar de horizon - Smyrna

Pergamum stond ooit bekend als "de plaats waar de satan woont." Ontdek het verhaal van deze stad om uit te vinden hoe een bepaald soort zwaard ons veilig kan bewaren in iedere omgeving.Het compromis eruit halen - Pergamum

Het compromis eruit halen - Pergamum

De groei van het geloof kwam tot stilstand in Thyatira. Leer hoe u dit lot kunt vermijden door een brief die spreekt over geestelijk overleven.Wanneer het tijd is om te vertrekken - Thyatira

Wanneer het tijd is om te vertrekken - Thyatira

Sardis was een compleet ondergrondse stad, die een aantal verdiepingen in de rots was gehouwen. Het verhaal van deze opmerkelijke gemeente laat zien hoe christenen konden blijven bloeien - zelfs zonder zichtbare ondersteuning.Een boodschap voor de doden - Sardis

Een boodschap voor de doden - Sardis

De gelovigen in Filadelfia waren niet gezond. Ze hadden weinig kracht, dus schreef Johannes dit voorschrift om hen te helpen hun vertrouwen te herwinnen.Vind de open deur - Filadelfia

Vind de open deur - Filadelfia

De boodschap van Johannes aan Laodicea voorziet in het geneesmiddel voor een zieke ziel. Als u geestelijk tot stilstand bent gekomen, ga dan een rondje shoppen om het soort goederen te ontdekken die uw geloof kunnen reddenGeneesmiddel: rondje shoppen - Laodicea

Geneesmiddel: rondje shoppen - Laodicea

In dit laatste deel van de 10-delige serie "Het afleidingsdillema" knopen we alles aan elkaar met een fundamentele boodschap over de verbindig met God en bieden we een krachtige manier aan om uw wandeling met Christus te vernieuwen en dichter dan ooit bij Hem te komen.De C’s van het Christendom

De C’s van het Christendom

Deze presentatie behandelt de harmonie en de wederzijdse en onderlinge afhankelijkheid in de natuurlijke wereld. Omdat de natuurlijke wereld een lesboek is over het karakter van God, moeten de principes dat we leren ook op onszelf van toepassing zij, alsmede ook op de kerk. Elk schepsel in de natuurlijke wereld heeft een specifieke rol. En zelfs als deze rol niet nobel lijkt is het nog steeds essentieel voor de overleving van de organismes daaromheen. We hebben dus allemaa ... Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Dit is een duik in de typologische vaststelling dat God het eigendomsrecht claimt over ons door de schepping en de verlossing. Deze typologie van eigendom is typologisch zichtbaar in de levens van de patriarchen. Erkenning van het eigendom vereist een commitment en een transformatie in onze stereotype benadering van de aanbidding van God. Een meer intieme kennis van Gods’ wil in ons leven zal leiden tot een nauwere omgang met Hem. Bestudeer het leven van Abraham als een mod ... Jij bent van Mij

Jij bent van Mij

Deze typologische studie vergelijkt de ervaring van de kinderen van Israel toen ze aan de grens van Kanaän stonden en op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan, net zoals dat het geval was met de Adventbeweging in 1888. Het falen van het volk Israel om Kanaän binnen te gaan werd nagedaan door het anti-typische Israel. Helaas is het antitype altijd groter dan het type en de ervaring van de Adventbeweging bewijst dit fenomeen overduidelijk. Parallellen tussen Kaleb ... 1888 Aan de Grenzen van Kanaän

1888 Aan de Grenzen van Kanaän

Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type en antitype krijgen we een duidelijker beeld van waar we staan in de stroom van de geschiedenis. We krijgen ok een duidelijker beeld van de problemen waarop we alert moeten zijn en d ... Geen tijd voor rebellie

Geen tijd voor rebellie

De gezondheidsboodschap in relatie tot ons geestelijk welzijn. De typologie van het hemelse brood in zijn fysieke en spirituele dimensie dient als een lesboek voor de kinderen van God ook in de eindtijd. Opstand tegen de richtlijnen van God bracht pijn, ellende en fysiek en mentaal lijden. Hetzelfde geldt voor het antitype. De lezing vergelijkt Gods grote eindtijdboodschap zoals dat is beschreven in de levens van het oude Israel en in eindtijdprofeten zoals Daniel en Johannes ... Alleen dit manna

Alleen dit manna

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om het land Kanaän binnen te gaan. God zal zijn boodschap terugbrengen naar Zijn volk totdat zij de beker leegdrinken omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen hen die gered wil ... Kijk en Leef

Kijk en Leef

Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam en toen in het kamp van Baäl-aanbidding werd gebracht, evenzo zal het antitypische Israel per analogie dezelfde ervaring ondergaan. Zoals het oude Israel moest worden gezuiverd van z ... Baäl-Peor

Baäl-Peor

De boodschap van Laodicea beschrijft de werkelijke toestand van het volk van God. De boodschap is van toepassing op de eindtijdkerk van God en op ieder van ons individueel. Er is altijd de neiging om de toepassing van deze boodschap buiten uzelf te zoeken. Maar toch is de boodschap heel persoonlijk is. Deze boodschap vertelt ons de ware toestand van ons hart: geestelijke blindheid en armoede. Beroofd van de gerechtigheid van God, moeten we goud kopen dat gelouterd is in het v ... Laodicea: de doordringende blik

Laodicea: de doordringende blik

In een kerk die qua leer, geestelijk en emotioneel verdeeld is, kan het soms erg moeilijk lijken om te voldoen aan de broederlijke liefde. Toch is de kerk de bruid die Christus uitkoos en waarvan Hij heeft besloten om haar lief te hebben. Het lijkt eenvoudig om de waarheid lief te hebben, om Christus lief te hebben en geboeid te zijn door het verlossingsplan. Maar Gods volk liefhebben kunnen we soms als erg moeilijk ervaren. Toch is dit precies wat we leren vanuit de Bijbel. ... Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder?

Het verhaal van Mordechai in het boek Esther dient als een type van de gebeurtenissen die over het volk van God zullen komen als het merkteken van het beest zichtbaar zal worden. De typologische verwikkelingen van het oordeel zijn direct van toepassing op de kerk van Laodicea, dat ook het oordeelsvolk is. In de tijd dat God Israel bezocht, met Zijn oordelen over de verwoesting van Jeruzalem, liet Hij specifieke profeten opstaan om alle aspecten van waarheid en dwaling in Zijn ... Mordechai in de poort

Mordechai in de poort

De tijd van Jeremia dient als een type voor de gebeurtenissen in de tijd van het einde in Gods kerk. Laat het zwaard van het Woord zoals gehanteerd door Jeremia uw hart doorsnijden via deze video. Een oproep aan de Jeremia’s van deze tijd om sterk te staan in de Waarheid en de trompet te doen schallen.Jeremia: Profeet van de ondergang?

Jeremia: Profeet van de ondergang?

Deze lezing is een oproep aan ons om verdelende leerstellingen opzij te zetten en om ons te concentreren op de missie van de kerk, de verkondiging van de 3-engelen boodschap. Ontdek antwoorden op vragen aangaande het perfect zijn, liberalisme, antinominalisme en verlossing. De profeet Haggaï riep Israel op om de tempel te herbouwen. Op dezelfde manier moeten wij een oproep doen om Gods’ kerk op te bouwen. Deze lezing behandelt de kwestie hoe we de rechtvaardigheid van Chri ... Haggaï - Een oproep tot heiliging

Haggaï - Een oproep tot heiliging

Nehemia leidde de kinderen van Israel in de herbouw van de tempel. Op dezelfde wijze werkt de Heilige Geest tussen Gods volk om vandaag Gods kerk weer op te bouwen. Nehemia - Landvoogd van Israel

Nehemia - Landvoogd van Israel

Het verhaal van Ruth is het verhaal van Christus en Zijn bruid. Het is een boodschap van hoop voor allen die gescheiden zijn geweest van Zijn genade door afstamming, afvalligheid en uiterlijk. Het is ook een oproep om je te verbinden met de kinderen van Israel ondanks de prijs die dat met zich meebrengt. Het gaat over de typologie van Ruth vergeleken met de typologie van het eindtijdvolk van God. De waarheid wordt ontsloten in deze verhandeling die vers voor vers door het hel ... Ruth

Ruth

Kijk naar de parallellen tussen de belegering van Jeruzalem en de eindtijd belegering van Jeruzalem. Wat is de gruwel der verwoesting? De omsingeling van Jeruzalem door de legers van Rome en Babylon diende als een type voor het opzetten van de gruwel die de verwoesting veroorzaakt en het merkteken van het beest. Deze lezing kijkt naar de bewegingen in de wereld van vandaag die overeenkomsten heeft met oude typologieën. Hoe dichtbij is de zondagswet? En wat over de verkondigi ... Ik hoor het ratelen

Ik hoor het ratelen

God’s volk heeft gewacht op de uitstorting van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Als kerk hebben we hiervoor gebeden. De vraag is echter voldoen we aan de voorwaarden van zo’n uitstorting. We duiken in de typologische toepassing van de parallellen tussen Eliahs ervaring op de Karmel en de reiniging van de kerk met de voorwaarden waaraan we in onze tijd moeten voldoen. Ik hoor een overvloed van regen

Ik hoor een overvloed van regen

Deze lezing onderzoekt de typologische verhalen over Chrisus en Zijn bruid. De kinderen der belofte waren altijd in de minderheid. Echter, in de laatste analyse waren ze altijd in de meerderheid- de enige bezetters van het koninkrijk der hemelen. Bestudeer de levens van de onvruchtbare vrouw in de Bijbel in de afstammingslijn van Jezus en wordt bemoedigd door de wonderbaarlijke reddende genade van God.Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

Inleidende studie over het boek Ezechiël. De achtergrond en omstandigheden van het volk in de tijd van Ezechiël. Een studie van het visioen in hoofdstuk 1.Ezechiël deel 1 - Het visioen

Ezechiël deel 1 - Het visioen

Studie over hoofdstuk 2 en 3 van Ezechiël. Het verband tussen de Heilige Geest en het Woord van God. Het belang van luisteren naar de boodschappen van God. Hij wil ons herstellen door Zijn Geest die ons overtuigt van zonde, ons wijst op de gerechtigheid van Christus en ons laat zien dat satan op deze manier wordt overwonnen, (geoordeeld).Ezechiël deel 2 - De Geest van het Woord

Ezechiël deel 2 - De Geest van het Woord

De verontreiniging van de tempel in de dagen van Ezechiël (hoofdstuk 8 en 14) was een beeld van de verontreiniging van de harten van Gods volk. God toont het volk hoe diep het is gevallen opdat zij tot berouw en bekering zouden komen.Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

Een studie van Ezechiël 11 en 36. Elke overtreding van Gods wet is tegen God zelf gedaan. Hij is het heiligdom. Hij verzoent het volk door de wet van God in hun harten te schrijven en Zijn Geest in hun binnenste te geven.Ezechiël deel 4 - Gods werk

Ezechiël deel 4 - Gods werk

Ezechiël hoofdstuk 16 en 20. Studie over de betekenis van het verbond. God zweert en Hij belooft het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Studie over het belang van vertrouwen op Gods beloften in plaats van op onze eigen beloften en werken.Ezechiël deel 5 - Het verbond

Ezechiël deel 5 - Het verbond

Ezechiël hoofdstuk 16 en 20. Studie over de betekenis van het verbond in onze tijd. Wij worden uit het geestelijke Egypte geleid naar het hemelse Kanaän. Voordat wij daar binnengaan moeten wij “in de band van het verbond” komen.Ezechiël deel 6 - Het nieuwe verbond en de sabbat

Ezechiël deel 6 - Het nieuwe verbond en de sabbat

Ezechiël hoofdstuk 28 (deel 1). Studie over het begin van de grote strijd tussen de gevallen cherub, Lucifer, en het Lam van God. De beginselen waarop beide koninkrijken zijn gevestigd worden duidelijk gemaakt.Ezechiël deel 7 - De val van Lucifer

Ezechiël deel 7 - De val van Lucifer

Ezechiel hoofdstuk 28 (deel 2). De beginselen van Gods koninkrijk en het koninkrijk van satan werden geopenbaard aan het kruis, maar daarmee was de strijd nog niet ten einde. God zou door de gemeente de grote beginselen van Zijn heerschappij openbaren aan heel het universum.Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

Ezechiël hoofdstuk 28 en 38, 39 (deel 3). Voordat satan en alle goddelozen voor altijd worden vernietigd zal God ervoor zorgen dat iedereen het daarmee eens is. Gods koninkrijk wordt voor eeuwig gegrondvest en gedragen door al zijn onderdanen. “Hij troont op de lofzangen van Israël”Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Zijn de beweringen uit ‘De Da Vinci Code’ over de oorsprong van de Bijbel harde feiten? Wat maakt de Bijbel een uniek boek? Wat zegt het boek over zichzelf? Hoe is de canon van het Nieuwe Testament tot stand gekomen?De Bijbel door de eeuwen heen

De Bijbel door de eeuwen heen

Wie waren de waldenzen? Waarom zochten zij de natuurlijk beschutting van de Alpen? Hoe is het pausdom geworden wat het in de middeleeuwen was? Waarom werd de inquisitie opgericht? Om welke vergrijpen werd men aangebracht? Waarom werd de Bijbel onderdrukt door het Vaticaan?De kerk in de middeleeuwen

De kerk in de middeleeuwen

Wie was John Wycliffe? Waarom was er geen Bijbel in de Engelse taal? Waarom verzette Rome zich zo tegen het werk van Wycliffe? Hoe kwam het schisma in de roomse kerk tot stand? Waarom besloot de rooms-katholieke kerk om Johannes Huss gevangen te zetten, terwijl hij eenvoudigweg het evangelie predikte?De morgenster verschijnt

De morgenster verschijnt

Waarom was er een reformatie nodig? Waarom werd Maarten Luther onder een ban geplaatst door de paus? Wat was het grote strijdpunt van de reformatie? Waarom besloot Rome tot een contrareformatie? Is het waar dat protestanten en katholieken elkaar beurtelings bestreden? Wat gebeurde er in de Bartholomeüsnacht? Wat was het streven van de jezuïeten?Reformatie

Reformatie

Maakt het uit welke brontekst je gebruikt voor een vertaling? Zijn er eigenlijk veel verschillende handschriften overgeleverd? Was het schriftkritische werk van Westcott en Hort een vooruitgang? Welke theologische punten knelden in de moderne tijd? Is het aan te tonen dat deze veranderingen een diepere betekenis hebben?Dicht bij de bron

Dicht bij de bron

Wat was het doel van de vernieuwingsbeweging in Frankrijk, eind 18e eeuw? Waarom werden er zoveel religieuze symbolen gebruikt door de revolutionairen, terwijl zij toch humanisten waren? Wat was de bedoeling van de rechten van de mens? Waarom stierven er meer dan 100.000 Fransen door terechtstellingen, massamoorden, honger en burgeroorlog? Welke invloed heeft het verlichtingsdenken op ons denken?De Franse revolutie

De Franse revolutie

Heeft de Bijbel ons eigenlijk nog wel iets te zeggen? Zijn er niet duizend-en-één stemmen in de wereld die ons geloof in goddelijke inspiratie van de Bijbel tegenspreken? Waar staan wij?De Bijbel in de huidige tijd!

De Bijbel in de huidige tijd!

Om een goed begrip te krijgen van het boek Daniël kijken we in onze eerste studie naar de achtergrond van het volk Israël in de tijd van de ballingschap. Daniël en zijn vrienden bevinden zich aan het hof van de koning van Babylon en daar maken zij een belangrijke godsdienstige keuze.Daniël deel 1 - Daniël de profeet

Daniël deel 1 - Daniël de profeet

Koning Nebukadnezar heeft een droom en Daniël wordt door God in staat gesteld om die droom aan de koning te vertellen en uit te leggen. Met eenvoudige maar zeer nauwkeurige woorden wordt de loop van de geschiedenis vanaf de tijd van Daniël tot het oprichten van Gods eeuwige koninkrijk beschreven.Daniël deel 2 - De droom van Nebukadnezar

Daniël deel 2 - De droom van Nebukadnezar

Nebukadnezar richt zijn eigen (denk)beeld op en eist aanbidding van dat beeld. Koninklijke macht wordt aangewend om aanbidding af te dwingen. Hierdoor worden de vrienden van Daniël op de proef gesteld. Zullen zij buigen voor een bevel dat hun gewetensvrijheid bedreigt?Daniël deel 3 - Gewetensvrijheid bedreigd

Daniël deel 3 - Gewetensvrijheid bedreigd

God heeft alles in het werk gesteld om Nebukadnezar tot bekering te brengen, zoals Hij dat voor ieder mens doet. Wanneer Nebukadnezar uiteindelijk zijn ogen opslaat naar de hemel wordt hij opnieuw geboren in Gods koninkrijk. Terwijl hij op de troon van Babylon zat, was hij een vreemdeling en een bijwoner op aarde, want hij verwachtte net als alle gelovigen een hemels vaderland en een hemelse stad waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.Daniël deel 4 - De bekering van Nebukadnezar

Daniël deel 4 - De bekering van Nebukadnezar

De val van het grote, machtige Babylon komt plotseling en onverwacht terwijl koning Belsazar feest viert. Toch waren er profetieën die de val van Babylon met grote nauwkeurigheid voorspeld. Zo is ook de val van het grote Babylon in de eindtijd in de profetieën voorzegd. Gods woord is krachtig en werkzaam, het zal volbrengen wat gesproken is.Daniël deel 5 - De val van Babylon

Daniël deel 5 - De val van Babylon

In hoofdstuk 6 smeden de machthebbers van Medo-Perzië een plan om Daniël om te brengen. Er wordt een wet ingevoerd die de aanbidding van God verbiedt. Daniël gedraagt zich alsof die wet niet bestaat. Hij wordt veroordeeld en in de leeuwenkuil geworpen. Maar God wilde aan de Meden en de Perzen ook de les van scheiding tussen godsdienst en staat onderwijzen en daarom overleeft Daniël. Hij getuigt dat hij onschuldig is aan enige misdaad ten opzichte van God en van de koning. ... Daniël deel 6 - Daniël en de wet

Daniël deel 6 - Daniël en de wet

Daniël heeft een droom en daarin ziet hij vier roofdieren uit de zee opkomen en daarna een kleine horen met veel macht. Al deze dieren en de kleine horen vervolgen Gods volk doordat zij godsdienstige wetten uitvaardigen. Gods volk werd door aardse rechtbanken veroordeeld. Maar Daniël 7 laat zien dat er een tijd komt dat de hemelse rechtbank zal oordelen over alle volkeren. Dan ontvangt Gods volk het koningschap en dan wordt alle aardse heerschappij voor altijd verbroken.Daniël deel 7 - Het koningschap hersteld

Daniël deel 7 - Het koningschap hersteld

In het achtste hoofdstuk van Daniël worden de wereldrijken belicht vanuit hun godsdiensten. Na de heidense godsdiensten van Medo-Perzië, Griekenland en Rome volgt de verwoestende afvalligheid van het pausdom. De valse godsdiensten hebben altijd Gods heiligdom en Zijn volk vertrapt, maar de belofte wordt gegeven dat na 2300 jaren het heiligdom zal worden hersteld. Dat is het keerpunt in de geschiedenis.Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

Wat is het werk dat wij moeten voltooien? Dat we het geheimenis van God volbrengen, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Wat is dit voor geheimenis? Jezus wil dat we net zo zijn als Hij. In iedere stap van Zijn leven was Christus een dienstknecht. Wat is onze motivatie? De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen.Zijn als Jezus, werken als Jezus

Zijn als Jezus, werken als Jezus

Satans verhinderingsplan is dat hij de gedachten van Christus afleidt. Hoe doet hij dat? Hij zal iedereen vervolgen door de geest van de mens aan te vallen. Van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wij hebben Farizeeën en Sadduceeën die ons van binnenuit proberen te misleiden. Moderne Farizeeën proberen rechtvaardigheid door werken te leren. Moderne Sadduceeën proberen rechtvaardigheid te leren ongeacht hoe u werkt. Moeten we dan samen opgroeien met het onkruid? Ja. Zoals Mo ... Satans verhinderingsplan

Satans verhinderingsplan

Gods geheime wapen is de jeugd. Combineer het medisch zendingswerk met de verkondiging van de derde engelboodschap. Wist u dat elk van u een medisch zendeling dient te zijn? De boodschap van de derde engel uit Openbaring 14 is: rechtvaardiging door het geloof. Gods geheime wapen

Gods geheime wapen

Wat is volgens de Bijbel een voorwaarde om het zegel van God te ontvangen? Hoe ontvangen wij het zegel? Velen zullen het merkteken onvangen door in kleine stapjes toe te geven aan de wereld. De vraag wordt besproken hoe we het beste het ‘eigen ik’ kunnen overwinnen: door dienaren van God te zijn. Mattheüs spreekt over goede en slechte dienaren. Hoe worden we goede dienaren? Door Jezus te volgen. En dan niet alleen de les uit zijn openbare dienstwerk maar vooral de lessen ... Het verzegelingsproces en zijn volgorde

Het verzegelingsproces en zijn volgorde

De Bijbel is een handleiding. Wat zegt de Bijbel over de Eigenaar? De Bijbel is als een handleiding van een auto die ons zegt welke benzine er in de tank moet. Zo ook is het een handleiding over het onderwerp homoseksualiteit. In deze video bespreekt Wohlberg samen met Mike Carducci en Ron Woolsey hoe zij stonden en staan tegenover homoseksualiteit. Genesis 2:24 geeft het oorspronkelijke plan van God weer. Ook in de boeken Leviticus en Romeinen biedt de Bijbel een vervolg ove ... De gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding

Lukas 15:1,2. Jezus verwelkomt zondaren. Over verlossing voor diegene die met homofobie worstelt. Homofobie

Homofobie

Ieder mens wordt verzocht. Satan is de primaire bron van verzoeking. Het conventionele denken van vandaag staat in contrast met Bijbelse principes. Het conventionele denken zegt: eens een alcoholicus, altijd een alcoholicus, eens homoseksueel, altijd homoseksueel. Maar Jezus zelf zegt: Als de Zoon u daarom heeft vrijgemaakt dan bent u werkelijk vrij. Er zullen verzoekingen komen maar het gaat erom hoe wij ermee omgaan.Wordt u verzocht?

Wordt u verzocht?

Kun je homoseksualiteit wegbidden? Zoals Pastor Ron zegt: ‘Er komt veel meer bij dit onderwerp kijken dan alleen bidden’. God geeft ons de vrije keus. Hij neemt het gevoelens niet zomaar weg. Pastor Ron somt de stappen op naar de overwinning, enkele daarvan zijn: realiseer je de liefde van God voor jou, kijk eerlijk naar jezelf, kijk niet naar de oorzaak van het zondeprobleem, maar aanvaard de hulp van God, leer vergeven en leer vergeving vragen, besef dat verzoeking geen ... Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

De vraag is: Als je je seks verandert, dan ben je "gered" of normaal of zoals je zou moeten zijn? Door seks? Gods doel was niet om je heteroseksueel te maken maar om je tot heiligheid te brengen. Wat Gods oproep is aan getrouwden, alleenstaanden, iedereen om de zonde achter ons te laten. Het tegenovergestelde van homoseksualiteit is niet heteroseksualiteit maar heiligheid. De Bijbel leert niet dat je getrouwd moet zijn om gered te worden. Zoals Kolossenzen 2 zegt: U ... Komt de verlossing door seks?

Komt de verlossing door seks?

Samen met Mike Carducci en Wayne Blakely van Coming Out Ministries bespreekt Steven Wohlberg het onderwerp: Is het mogelijk tegelijk homo en christen te zijn?Is het mogelijk om homoseksueel en christen te zijn?

Is het mogelijk om homoseksueel en christen te zijn?

Een van de manieren om mensen te helpen is via andere mensen. Deze video beschrijft diverse bronnen die er zijn om mensen te helpen die worstelen met het hebben van aantrekkingskracht voor dezelfde sexe. Het volgende bronmateriaal passeert de revue: De Bijbel Getuigenissen van de oprichters van Coming Out Ministry, tel: (001)3609368514 Deze 13-delige serie met Steve Wohlberg Boek: 'Gay gospel?' en 'The Complete Christian Guide to Understanding Homosex ... Help me!

Help me!

Deze presentatie van Pastor Bohr geeft een inleiding in de heiligdomsserie. Het behandelt de diverse aardse heiligdommen waarvan in de Bijbel melding wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de functie en het doel van het heiligdom aangegeven. Uit welke onderdelen bestaat het heiligdom, welke elementen bevat het heiligdom? Verschillende voorbeelden worden gegeven waarom het heiligdom zo belangrijk is om de Schrift beter te begrijpen, het heiligdom dat ook het leven van Jezus volgt, ... Zijn weg is in het Heiligdom

Zijn weg is in het Heiligdom

De presentatie spreekt over de engelen in het heiligdom, in de hemel en op aarde. In het heiligdom zijn de engelen te herkennen aan de cherubs in het heilige der heiligen. Zij keken in bewondering neer op Gods wet die de basis is van Gods regering. Wat is hun aantal, wat is hun missie en welke taken hebben ze? Engelen kunnen we niet los zien van het zonde¬probleem dat ontstond ver voor de schepping van de wereld. Tenslotte was Lucifer de belangrijkse engel in de hemel die in ... De engelen van het heiligdom

De engelen van het heiligdom

In het midden van het paradijs staat de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Van de boom van kennis van goed en kwaad werd de mens verboden te eten. Dit ene gebod behelsde alle principes van de Tien Geboden. En Adam en Eva aten van deze boom. En het gevolg was de dood, want het loon van de zonde is de dood. Satan vertelde in de hof van Eden 2 leugens. De eerste leugen: u zult zeker niet sterven. Hij zegt dat de mens een soort onsterfelijke ziel heeft: ‘j ... Leven en dood in het heiligdom

Leven en dood in het heiligdom

In deze presentatie spreekt Stephen Bohr over het dienstwerk van Jezus in het kamp, voordat Hij naar de voorhof ging om te sterven. Er worden 7 redenen gegeven waarom het nodig was dat Jezus een mens werd. Onder andere: Zodat Jezus kon onthullen hoe God werkelijk is; zodat Jezus voor onze zonden kon sterven; zodat wij konden weten dat Hij met ons meevoelt; zodat Hij verzocht kon worden om degenen die verzocht worden te helpen; zodat Hij door de macht van de Heilige Geest een ... De 7 geheimen van de vleeswording

De 7 geheimen van de vleeswording

De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: wasvat. Het brandofferaltaar is een type van de dood van Jezus Christus, het wasvat voor de opstanding van Jezus Christus. Wat Jezus deed in de voorhof deed Hij voor elke persoon die ooit op aarde heeft geleefd. Niet alleen voor de verlosten. Echter, niet iedereen wordt gered, alleen diegene die in Hem gelooft.Het Lam Gods geslacht

Het Lam Gods geslacht

In deze video wordt ingegaan op het verband tussen het kruis van Christus en wat er gebeurde met Pinksteren. Waarheen ging Jezus toen Hij opsteeg naar de hemel? Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Hoe liet God zien dat Hij offers goedkeurde in het Oude testament en hoe heeft Hij het offer van Christus aan het kruis goedgekeurd? Wat heeft Jezus de afgelopen 2000 jaar gedaan? Werden alle zonden vergeven aan het kruis? Tenslotte gaat pastor Bohr in op de 5 voorwaarden voor vergev ... Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

In deze presentatie wordt gesproken over de periode na de opstanding. Jezus ging na zijn opstanding naar het heilige. Tussen de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is er een periode van 40 dagen. De discipelen bereidden zich daarna (tijdens de periode van 10 dagen) voor op de uitstorting van Gods Heilige Geest. Waarom was het noodzakelijk dat na het vertrek van Judas weer een 12-de apostel in zijn plaats moest worden gekozen? En waarom juist voor de Pinksterdag? Wat zou e ... Een volk na aan Zijn hart

Een volk na aan Zijn hart

In deze video worden de drie manieren besproken waarop God in ons een heilig leven ontwikkelt. Die drie ingrediënten zijn te vinden in het heilige van het hemelse heiligdom. De driehoek bestaat uit de zevenarmige kandelaar, de toonbroden en het reukofferaltaar, respectievelijk voorstellend het getuigenis naar anderen onder de kracht van de Heilige Geest, het Woord van god en het gebed. In de het bestuderen van Zijn Woord spreekt God tot ons, in het gebed spreken wij tot God ... De driehoek van Heiliging

De driehoek van Heiliging

In deze presentatie behandelt Pastor Bohr de profetie in Daniël 2. Kunnen sterrenwichelaars en tovenaars de toekomst voorspellen? Wie zou dat kunnen? Wat is de betekenis van de vermenging van ijzer en klei in de voeten van het beeld in de droom van Nebukadnezar? Wat is de betekenis van de steen aan het eind van de droom?De fundamentele profetie van de Bijbel

De fundamentele profetie van de Bijbel

In deze presentatie legt Stephen Bohr de profetie van de 2300 avonden en morgens uit zoals beschreven in Daniel 8. Daniel ziet deze profetie in de vorm van een visioen (‘mar’eh’). Om deze profetie te begrijpen is het noodzakelijk ook inzicht te krijgen in het andere visioen (de ‘chazon’) van Daniel over de 70 weken. De 70 weken worden ‘afgeknipt’ van de 2300 avonden, zoals beschreven in Daniel 9:24. In dit tekstgedeelte treffen we een 6-tal punten die allen verw ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

In deze presentatie worden de drie fasen beschreven van de geschiedenis van Israel. De eerste fase liep van de berg Sinaï (1445 v. Chr.) tot aan de ballingschap (ca 590 v. Chr.). Gods volk gehoorzaamde God niet. De ballingschap volgt in Babylonië (70 jaar). Daarna zegt God (fase 2): nog 70 weken, 490 jaar. Ten slotte, de derde fase, zendt Hij Zijn Zoon als laatste redmiddel. In plaats van de Zoon te aanvaarden, staan zij op om Hem te vernietigen. De Joodse theocratie komt t ... De drie fasen van Israël

De drie fasen van Israël

Deze presentatie gaat over het essentiële belang van de ark van het verbond zoals deze stond in het Heilige der Heiligen in de tempel. In de ark bevinden zich de Tien Geboden. Het heiligdom dat op aarde gebouwd was, is een kopie van het echte heiligdom dat God aan Mozes toonde op de berg. De Tien Geboden, die de wet van de vrijheid bevat, zijn de standaard van het oordeel, de norm van God en het fundament van Zijn regering. Gevonden! De ark van het verbond

Gevonden! De ark van het verbond

God gaf iets extra's dat Hij in de ark van het verbond zette om de sabbat te benadrukken en te onderstrepen dat het een test is en uiterst belangrijk: het manna. Het manna benadrukt en onderstreept de sabbat. Het volk Israel ontving dagelijks voedsel in de vorm van manna. Wat betekent manna? Vlees: van Jezus dat niet ontbindt op sabbat. Jezus stierf op vrijdag, exact op 15 uur ‘s middags, rustte op sabbat en stond op zondag op. Via het manna leert God de sabbatsvierin ... De manna test

De manna test

In deze lezing wordt de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, wat bekend staat als Palmzondag, vergeleken met de grote gebeurtenissen rond 1844. De Joden waren enthousiast toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrok: hun toekomstige koning. Doch ze werden teleurgesteld dat hij uiteindelijk werd gekruisigd. Velen die eerst in de menigte Hosanna, Hosanna hadden geroepen schreeuwden nu om zijn dood. De triomfantelijke intocht had een zeer specifiek doel. In minder d ... Teleurstelling in het heiligdom

Teleurstelling in het heiligdom

Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Het werd geschreven door Mozes. In het boek Job vindt een proces plaats. Het boek gebruikt veel wettelijke en gerech-telijke taal en gaat over een oordeel dat in de hemel plaatsvindt. Jobs zaak wordt onderzocht. En iedereen in de hemel kijkt toe. Maar uiteindelijk blijft Job trouw aan God. Het probleem van Job blijkt een gebrek te zijn aan kennis, inzicht in de strijd zich afspeelt in het universum: een strijd tussen goed en kwaa ... God voor het gerecht

God voor het gerecht

In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelij ... De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in ... Een grandioze bekeringservaring

Een grandioze bekeringservaring

Wie is de mens der zonde, de kleine horen, de antichrist, de zoon des verderfs? Het is dezelfde entiteit onder een andere naam. Wat zijn de kenmerken van die andere zoon des verderfs, Judas? Velen denken dat de antichrist een afvallige godslasteraar is die het christendom vervloekt en antichristelijk is. Maar de antichrist is een insider die beweert Jezus Christus te dienen, maar eigenlijk verraadt hij de zaak van Jezus Christus. Waar bevindt zich de antichrist? De antichrist ... In de tempel van de antichrist, deel 1

In de tempel van de antichrist, deel 1

Wie is de geheimzinnige weerhouder waarover in Thessalonicenzen wordt gesproken? Wilde deze antichrist of ten minste de geest van de antichrist zich al openbaren in de tijd van Paulus? Wat gebeurde er na de opdeling van het Romeinse Rijk? Wat is de identiteit van de antichrist? En wat betekent de periode van 1260 in samenhang met het herstel van de dodelijke wond? Hoe zal de antichrist zich in de eindtijd openbaren? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de Bijbel en u ... In de tempel van de antichrist, deel 2

In de tempel van de antichrist, deel 2

In deze presentatie gaat pastor Bohr in op het tiendensysteem. Waarvoor is het tiendensysteem ingesteld? Betaalden de Levieten ook tienden? Was er een priesterschap vóór het priesterschap van Levi? Waarvoor staat het priesterschap van Melchizedek? Is het betalen van tienden naast een Oudtestamentisch principe ook een Nieuwtestamentisch principe?De financiële geheimen van het heiligdom

De financiële geheimen van het heiligdom

Het falen om het heilige van het gewone te onderscheiden leidt tot afgoderij. Dit is het geval als we iets onheiligs gebruiken voor een heilige opdracht zoals het geval was bij Nadab en Abihu. Maar dit geldt ook als we iets heiligs gebruiken voor iets onheiligs, zoals het geval was op het feest van koning Belsassar. Het leidt tot het aanbidden van afgoden die gemaakt waren met mensenhanden. Dit leidt tot het breken van het gebod: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht ... Het heilige en het onheilige

Het heilige en het onheilige

In deze presentatie wordt een parallel getrokken tussen het hemels heiligdom en onze lichamelijke tempel. Beide tempels werden door God gemaakt als Zijn woning. In beide tempels is er een wet geschreven met de vinger van God. Beide tempels hebben een aantekening van de zonde. Beide tempels moeten, als zij verontreinigd worden door de zonde, gereinigd worden. Beide tempels hebben een voorhof, een kamp en een heiligdom. Het is dus belangrijk om zowel het hemels heiligdom als he ... De twee tempels

De twee tempels

In deze studie zien wij zien dat God de gave der profetie instelde in deze laatste dagen op het juiste ogenblik, met de juiste boodschap, op de juiste plaats en met de juiste mensen. Er worden 5 tijdsprofetieën uit het oude en nieuwe testament bestudeerd. We gaan alle vijf bekijken om te zien of wij zeker kunnen zijn dat in deze laatste dagen God in Zijn kerk de gave van profetie heeft ingesteld. Wat deze elementen zijn, in al deze 5 gevallen, ziet in deze presentatie.Het heiligdom en de gave van profetie

Het heiligdom en de gave van profetie

Er zijn drie leerstellingen in de Bijbel die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de toestand van de doden, het Bijbelse concept van het oordeel en de wederkomst van Jezus Christus in kracht en heerlijkheid. Zij moeten samen begrepen worden. Als wij één van deze leerstellingen verkeerd hebben zullen de andere twee ook verkeerd worden begrepen.Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Hoe ziet het leven eruit in de hemel tijdens de 1000 jaar? Herkennen we onze vrienden en familie die op die dag gered zijn? Waar gaat het in de hemel en op de nieuwe aarde echt allemaal om? Jezus wil met ons zijn op de nieuwe aarde. Vinden we dat belangrijk of laten wij toe dat deze wereld en de dingen van deze wereld onze aandacht zo sterk in beslag nemen dat we niet geschikt zijn voor de hemel?Eindelijk thuis!

Eindelijk thuis!

In deze lezing staat Jezus Christus centraal in het verlossingsplan. Een verzoening van de mens met God buiten Christus om is onmogelijk. Er zijn religieuze bewegingen die verzoening zoeken met God via een andere weg, buiten Christus om. Zij komen niet door Die deur maar ze klimmen erin via een andere weg. De mens kan niet zonder Christus. Zonder de toegerekende rechtvaardigheid staat de mens veroordeeld tegenover een heilige God. Deze leer staat centraal in het christendom ... U zult Hem Jezus noemen

U zult Hem Jezus noemen

"Aankondigingen uit de hemel" is het verhaal van Jezus. Het is het verhaal van Zijn autoriteit, van Zijn menselijkheid, en Zijn verzoening. Het is het verhaal van het grote verlossingsplan, welke niet alleen deze aarde en de hele mensheid omvat, maar ook de hemel en het hele universum. Het is het verhaal van hemelse interventie en Goddelijke aankondigingen, die de mensen wijzen op de enige Naam waardoor ze behouden kunnen worden. Het verwaarlozen van deze grootste p ... Aankondigingen uit de hemel

Aankondigingen uit de hemel

Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iede ... Wat is het eeuwige evangelie?

Wat is het eeuwige evangelie?

Wat betekent het om God te vrezen? Predikant Stephen Bohr legt aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament uit wat dit betekent.Het beginsel van wijsheid

Het beginsel van wijsheid

Waarom gaf Jezus eer aan Zijn Vader? Hoe kunnen wij eer aan God geven? De goede werken komen van God en daarom verheerlijken wij als mensen God. God te eren betekent Zijn karakter te weerspiegelen naar de wereld zodat anderen Jezus in ons kunnen zien en Zijn Naam eren en verheerlijken. Ook met ons lichaam en in onze geest kunnen we God verheerlijken. God zal een volk hebben dat de aarde zal vullen met Zijn heerlijkheid.Hoe God verheerlijkt wordt

Hoe God verheerlijkt wordt

In deze lezing wordt gesproken over het oordeel. Wat gebeurt er als wij allemaal sterven? Wat gebeurt er met de identiteit of het karakter dat wij gevormd hebben in ons leven? In de Bijbel wordt gesproken over ‘boek’ en boeken’: wat betekenen deze woorden? Als het oordeel in de hemel is, vóór de wederkomst van Jezus hoe kan iedereen dan voor de grote rechterstoel van Christus verschijnen? Denkt u dat Jezus zich na Zijn opstanding alles herinnerde wat er gebeurd wa ... Het uur van Gods oordeel

Het uur van Gods oordeel

In deze lezing staat de sabbat centraal. Wie was de Schepper van hemel en aarde? Wat deed Jezus op de eerste sabbat? God zegende en heiligde de zevende dag nadat Hij rustte. Op welke dag en op welk uur stierf Jezus als het Paaslam? Toen Jezus op de sabbat in het graf rustte zag Zijn vlees geen verval of ontbinding. Dit was evenzo het geval met het manna waarover in het Oude Testament werd gesproken. De overeenkomsten tussen beide zijn treffend.Het fundament van ware aanbidding

Het fundament van ware aanbidding

Het tweede deel van het merkteken van het beest gaat over de verandering van de sabbat naar de zondag. In Daniel 7 wordt gezegd dat hij erop uit zal zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. In deze presentatie wordt het document Dies Domini van paus Johannes Paulus II vegeleken met wat de Bijbel zegt over de rustdag. Wat is de dag des Heren? Welke dag staat centraal in alle aanbidding van God? Wat was en is het onderschei¬dende teken van Gods volk. Wat is het zegel van ... Het merkteken van het beest, deel 2

Het merkteken van het beest, deel 2

Wat bedoelt de Bijbel met de rook van hun pijniging die voor eeuwig opstijgt? Wat betekent het woord ‘eeuwig’ in het eeuwige vuur? Wat heeft Gods heerlijkheid te maken met het eeuwige vuur? De rook van Babylons pijniging

De rook van Babylons pijniging

Wat betekent het getuigenis van Jezus? In deze presentatie wordt ingegaan op de werkzaamheden van Johannes de Doper en de rol die hij had in de tijd van Jezus. Was Johannes een profeet, of was hij meer dan een profeet? Of was hij een boodschapper? Waarom was dat ‘kleine licht’ noodzakelijk, want in de Bijbel werd toch duidelijk de komst van Jezus voorzegd in diverse profetieën? Johannes verkondigde het getuigenis van Jezus bij de eerste komst van Jezus. Zal er ook een pr ... Het getuigenis van Jezus

Het getuigenis van Jezus

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: Er staat geschreven: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt"? In deze eerste presentatie uit de 6-delige serie "Zijn leven leiden" neemt predikant Randy Skeete u mee door de Bijbel, om de betekenis te laten zien van Jezus' woorden. U zult ontdekken hoe u ook het goede leven kunt leiden!Het goede leven leiden

Het goede leven leiden

Toen God de mensheid maakte ‘naar Zijn beeld’, maakte Hij ons naar het beeld van God. Niet om God te worden maar om godvrezend te worden. Dit is de standaard voor christenen: te streven naar godsvrucht, waarbij we zien op ons volmaakte voorbeeld, Christus. In deze presentatie maakt Pastor Randy Skeete het doel van de wet duidelijk en hoe dat in verband staat met het karakter van God. Hij nodig christenen uit om naar dezelfde hoge standaard te leven die God bij de aanvan ... Naar Zijn beeld

Naar Zijn beeld