Dit is het getuigenis van Christopher Hudson, beter bekend als The Forerunner, van de Forerunner Chronicles Ministry. Christopher vertelt in zijn getuigenis over zijn jeugd, hoe hij betrokken raakte in de drugshandel, bij fraudezaken, en dergelijke, met als doel zo snel mogelijk rijk te worden. Hij schrijft scripts voor de filmindustrie, die hem op bovennatuurlijke wijze worden ingegeven, waardoor hij veel geld verdient en zijn doel kan bereiken. Uiteindelijk krijgt hij een d ... Het getuigenis van Christopher Hudson - The Forerunner Chronicles

Het getuigenis van Christopher Hudson - The Forerunner Chronicles

Een nog onontgonnen gebied: de documentaire "Controller niveau 2" onderzoekt welke invloed videospellen hebben op de huidige generatie en welke trends nog kunnen worden verwacht. U zult ontdekken hoe "video games" mensen van alle leeftijden kunnen beïnvloeden. Er wordt antwoord gegeven op vragen als ‘kunnen videospellen de oorzaak zijn van gewelddadig gedrag?’ en ‘hebben videospellen invloed op onze gezondheid?’ Is het concept van videospellen mis ... Controller niveau 2 - verborgen karakters

Controller niveau 2 - verborgen karakters

Dit is het verhaal van Eric Wilson die vanaf zijn jeugd geobsedeerd was door de oosterse gevechtskunsten en later, nadat hij tot aan de top was opgeklommen, tot het besef kwam dat het niet samen kon gaan met zijn keuze om de Heere Jezus Christus te volgen. De laatste 50 jaar is getuige geweest van een explosie van oosterse filosofie en gevechtskunst in de westerse cultuur. Welke invloed heeft dit? En waartoe leidt dit pad? Worden onze kinderen betere mannen en vrouwen van ... De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

De draak geopenbaard, deel 1: Van duisternis naar licht

Dit is een lied over de sabbat. Het beschrijft de geschiedenis van de rustdag zoals God die bij het begin van de schepping heeft ingesteld. Van de oorspronkelijke bedoeling van de sabbat, naar de verandering daarvan door een romeinse heerser en he uiteindelijke merkteken. Gedenk de sabbat.Remember [NL]

Remember [NL]

Dit is een lied over het geniale plan van satan om de mens te misleiden, met de gedachte dat wij als mensen doorleven na onze dood, met een boodschap vanuit de hel. Een reactie van een luisteraar: ‘Wat een tragedie dat arme, nietsvermoedende christenen bedrogen worden door demonen die zich voordoen als hun gestorven geliefde’. Unmasked [NL]

Unmasked [NL]

In deze korte video worden de achtergronden beschreven van Peter Pan. De achtergrond van het verhaal zet aan tot denken en de inhoud is dubieus. Met morele boodschappen, zoals ‘wordt nooit volwassen’ en ‘doe wat je wilt’, ‘het is prima om mensen te doden’ en ‘pedofilie’. Peter Pan is genoemd naar de Griekse God van sexuele afwijking, verkrachting en marteling. Met deze informatie kunt u heroverwegen om jonge en beïnvloedbare geesten bloot te stellen aan deze ... De duistere achtergronden van Peter Pan

De duistere achtergronden van Peter Pan

In korte tijd heeft "The Hunger Games" serie de wereld veroverd. In kerken is het verhaal omarmd door het te vergelijken met de strijd tussen Christus en Satan. Maar is het plot in ‘t verhaal werkelijk een goede vergelijking met wat er in de Bijbel staat?The Hunger Games bespotten God

The Hunger Games bespotten God

Een reis naar de diepten van de buik van de meest invloedrijke organisatie ooit. Deze documentaire onthult hoe het pausdom een vitale rol speelt in de huidige tijd en in de uiteindelijke vervulling van Bijbelse profetieën. Bij de reis langs Rome, Parijs, Washington en diverse andere plaatsen worden het eerste en het tweede beest in Openbaring 13 duidelijk geidentificeerd. Een belangrijk element uit de film is, zoals de titel al aangeeft, het luipaard-achtige karakter van ... Luipaard visie (vol. 1)

Luipaard visie (vol. 1)

Wij worden onbewust geprogrammeerd met een kijk op de wereld en een levensstijl door de 'plug-in drug' van moderne media. De producenten van Hollywood zijn de hogepriesters van de nieuwe religie. En muziek? Wetenschappers en musici zijn het erover eens dat de muziekstijl waarschijnlijk de grootste invloed heeft op de geest en het karakter van alle moderne media-vormen. Onderwijs jezelf en verwerf het geestelijke gereedschap om je conditionering te breken!Media en onze hersenen

Media en onze hersenen

Muziekpresentatie van de Amerikaanse zanger Derrol Sawyer, eind 2014 opgenomen in de Hutkerk te Emmen.Derrol Sawyer - Muziekpresentatie Emmen 2014

Derrol Sawyer - Muziekpresentatie Emmen 2014

Overdenking gehouden in de gemeente Hoogeveen, door predikant Iwan Voerman.Van De Vlinder, De Ezel en Het Schaap

Van De Vlinder, De Ezel en Het Schaap

1. Sing them over again to me, Wonderful words of life, Let me more of their beauty see, Wonderful words of life; Words of life and beauty Teach me faith and duty. Refrain: Beautiful words, wonderful words, Wonderful words of life; Beautiful words, wonderful words, Wonderful words of life. 2. Christ, the blessed One, gives to all Wonderful words of life; Sinner, list to the loving call, Wonderful words ... Wonderful Words of Life - Prachtige woorden van leven

Wonderful Words of Life - Prachtige woorden van leven

Onlangs heeft het hooggerechtshof met 5 tegen 4 ingestemd met met de invoering van het homohuwelijk. Dit is de inluiding voor de zondagswet. "De sabbat en het huwelijk werden samen als instituut ingesteld in het paradijs en het was het doel van God dat beide onlosmakelijk met elkaar zouden zijn verbonden." Nu de VS de een te niet heeft gedaan, zal de ander spoedig volgen. Twee innig verbonden instellingen - Waarom de nieuwe homo-wetgeving de spoedige zondagswet inluidt

Twee innig verbonden instellingen - Waarom de nieuwe homo-wetgeving de spoedige zondagswet inluidt

David Gates geeft in deze korte video een kort missieverslag van zijn recente (augustus 2015) rondreis door Zuid-Amerika. Over jonge vrijwilligers in Brazilië die voor de Heer willen werken. Ook over het verder verspreiden van de boodschap via tv en satelliet. Vervolgens spreekt David over boodschap van rechtvaardiging door geloof. In 1888 werd deze speciale boodschap naar adventisten gebracht: dit was de boodschap die het werk moest voltooien. De wereld was gereed voor deze ... Ontwikkelingen aan het front - wie doet het werk? Komende crisis.

Ontwikkelingen aan het front - wie doet het werk? Komende crisis.

Profetie update: In deze korte video bespreek pastor Doug Batchelor de nieuwe oproep van de paus om de zondag te heiligen. Belangrijke elementen die de paus noemt zijn het gezin, werk en gebed. Duidelijk is dat, niet de sabbat van de Bijbel, maar de zondag geheiligd dient te worden volgens de paus. Echter, nergens in de Bijbel wordt over de heiliging van de zondag gesproken. <br><br> De paus zal in september de Verenigde Staten bezoeken. De hier besproken toespr ... Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

Paus' nieuwe oproep tot zondagheiliging

In deze presentatie onderzoekt Mike McCaffrey de belangrijke parallellen tussen de opstand van Korach en de poging om de inzegening van de vrouw in de ZDA kerk te introduceren. U zou kunnen denken: ‘dat heb ik eerder gehoord’ maar dit is een zeer krachtige presentatie die niet alleen gaat over deze kwestie maar ook over hoe God ons bedoeld heeft te zijn. Is er een diepere overeenkomst tussen deze twee bewegingen (Korachs rebellie en de inzegening van de vrouw). En: wat i ... Inzegening van de vrouw en de rebellie van Korach

Inzegening van de vrouw en de rebellie van Korach

De eerste preek van ds. Ted Wilson na zijn herverkiezing als president van de wereldkerk van Zevende-dags Adventisten. Gehouden op zaterdag 11 juli 2015 in San Antonio, tijdens de 60ste Generale Conferentie sessie. Heel leerzaam en vol van praktische waarheid.Steek de Jordaan over. Trek niet terug!

Steek de Jordaan over. Trek niet terug!

Profetie update: In mei 2015 heeft paus Fanciscus weer een sterke oproep gedaan aan alle christenen om zich te verenigen. Verdeeldheid onder christenen is volgens de paus datgene wat onze vijand, de duivel, wil bewerkstelligen. Maar eenheid in wat? En ten koste van wat?De dodelijke wond genezen? Paus Francis roept op tot eenheid

De dodelijke wond genezen? Paus Francis roept op tot eenheid

David Gates vertelt in deze korte video dat hij verwacht dat er binnenkort belangrijke dingen staan te gebeuren in de financiele wereld. Deze informatie heeft hij verkregen uit gesprekken met enkele vrienden op zeer hoge posities in de financiële wereld en de federale regering van de VS. Later dit jaar (2015) verwacht hij dat er mogelijk drastische maatregelen volgen die veel mensen negatief zal raken. Er zijn indicaties dat de rijken en machtigen hun middelen verplaatsen na ... Wat u wilt doen, doe het snel

Wat u wilt doen, doe het snel

Doug Batchelor vertelt over de effecten van het introduceren van de inzegening van vrouwen in verschillende kerken in de Verenigde Staten. Aangetoond wordt dat vanaf het moment van toelaten van vrouwen tot het predik-ambt het ledenaantal van een vijftal kerken in de VS dramatisch is gedaald. Oproep: laten we onze missie en theologie niet vergeten. De presentatie is een oproep om als christenen één te blijven op basis van de waarheid zoals we die in de Bijbel kunnen vinden.Inzegening van de vrouw: historische misser

Inzegening van de vrouw: historische misser

Disney heeft de massa's overtuigd dat het onschuldig vermaak is. Maar als je het wat beter bekijkt, is er iets duisters onder die onschuldige figuren. Disney heeft haar occulte thema’s nooit onder stoelen of banken gestoken. Films als ‘Descendants’, ‘Maleficent’, maar ook de Disney Klassieken (o.a. Sneeuwwitje, Assepoester, Kleine Zeemeermin, Pocahontas) bevatten veel occulte thema’s en figuren: heksen, tovernaars, magiers. Ook recentere films als Frozen, Min ... Is Disney veilig voor christenen?

Is Disney veilig voor christenen?

Prachtige getuigenis van een jong Amish gezin die kennis heeft gemaakt met de adventwaarheid. Het gezin van Andy en Naomi woont op het platteland in Ohio, in het noorden van de VS. Andy is een timmerman. Het gezin heeft een eigen tuin waar het zijn eigen groente verbouwt. Veel dingen die ze geleerd hebben in de Amish gemeenschap komen ze ook weer tegen in de adventgemeenschap.Van Amish naar Adventist

Van Amish naar Adventist

Pastor Holmes was een vroegere predikanten in de Lutherse kerk. Luther zei: Hier sta ik, ik kan niet anders. Maar de kerk van de Middeleeuwen heeft dat niet geaccepteerd. Zij stond erop dat de traditie en de macht van bisschoppen kerkleiders, predikanten, theologen gelijk aan of boven de Schrift staat. Vaak verwerpt men de Bijbel helemaal ten voordele van gevoelde menselijke noden en de druk en eisen van tegenwoordige cultuur. Voor velen is de reformatie een fout geweest. Maa ... Mijn verhaal en de hermeneutische kwestie

Mijn verhaal en de hermeneutische kwestie

Steven Wohlberg beschrijft in deze video de persoonlijke worsteling van hem en zijn gezin met de ziekte van zijn jonge zoon Seth. Seth ondervond diverse attaques van (wat later bleek te zijn) Rolandische epilepsie. Na diverse onderzoeken bij goed aangeschreven neurologen bleek dat zij geen van allen de oorzaak konden vinden. Het daaruit volgende medicijngebruik (trileptol) loste het probleem niet op, integendeel, de ziekte werd steeds erger. Na een toevallig contact en daarui ... Ontgiften of sterven

Ontgiften of sterven

In deze video worden de 5 stappen besproken naar gezonde hersenen, een gezonde geest en een gezond lichaam: Leef in harmonie met de gezondheidswetten, de natuurwetten, de wetten van aanbidding, de wetten van de vrijheid en de wetten van de liefde. Bsproken wordt het functioneren van de hersenen, hoe werken de hersenen, de geest en het lichaam samen Wat zijn de belangrijkste oorzaken van depressie? Zowel psychologische factoren als factoren die te maken hebben met voeding word ... Depressie - het verband tussen brein en lichaam

Depressie - het verband tussen brein en lichaam

Olaf Schröer werkt al jaren als predikant en houdt evangelisatiebijeenkomsten met als hoofdthema: de eindtijd en de wederkomst van Jezus. In deze video stelt hij materiaal voor (meestal Duitstalig) en vertelt hij over zijn ervaringen als predikant en evangelist in o.a. Heilbron en Mannheim.Geloofservaringen

Geloofservaringen

Hoe kunnen wij in de komende crisis van de eindtijd staande blijven? Hoe bereidt God ons voor op deze laatste crisis? God geeft ons beloften. We mogen ons verheugen op de eindtijd, want God zal in de eindtijd méér wonderen doen, dan in de hele voorbije wereldgeschiedenis. Maar God doet ook een oproep aan ons: zorg ervoor dat niets tussen jou en God in staat, zodat jullie Gods wonderen kunnen ervaren. Ons zal geschieden naar ons geloof! Voorbereid op de toekomst

Voorbereid op de toekomst

Eindtijdprofetieën worden op verschillende manieren uitgelegd. In deze video bespreekt Olaf Schröer drie opvattingen en geeft hij een aantal principes om Bijbelse profetieën op een juiste manier te begrijpen en uit te leggen.Begrijp bijbelse profetie

Begrijp bijbelse profetie

Volg Olaf Schröer, wanneer hij de laatste gebeurtenissen vóór Jezus’ wederkomst op een rijtje zet. In de tweede video: de zifting, de late regen, het einde van de genadetijd, Jakobsbenauwdheid, de zeven laatste plagen, het doodsdecreet en de wederkomst van Jezus.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 2

Profetieën genoeg over de laatste gebeurtenissen, voordat Jezus wederkomt. Kunnen we weten, in welke volgorde die laatste gebeurtenissen zullen plaatsvinden? Volg Olaf Schröer, wanneer hij deze gebeurtenissen op een rijtje zet. In de eerste video: de vroege regen, de wereldregering en de zondagswet.De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

De laatste eindtijdgebeurtenissen, deel 1

‘Die dag en dat uur is aan niemand bekend.’ Dat zegt Jezus ons over Zijn wederkomst. Maar laat God ons dan totaal in onzekerheid en worden we door Jezus’ wederkomst overvallen? Een speurtocht in Daniël 2 en Mattheüs 24 geeft ons aanwijzingen over de laatste generatie en de waarschuwing om te vluchten.De toekomst voorspeld

De toekomst voorspeld

Deze korte trailer bespreekt de Hollywood film Exodus, geregisseerd door Scott Ridley en met als hoofdrolspeler Christian Bale. In de film wordt op diverse plaatsen sterk afgeweken van het Bijbelse verslag. Christian Bale zegt over Mozes: “Ik denk dat de man lichtelijk schizofreen was. Hij was één van de meest barbaarse personen waarover ik in mijn leven ooit heb gelezen.” Is dit ook wat er in de Bijbel staat? Neem gerust een ‘exodus’ van hun verdraaide beschrijving ... Exodus film review

Exodus film review

Deze video geeft een beeld van de wonderlijke momenten die hadden kunnen plaatsvinden tijdens de Generale Conferentie in 1901. De film is geproduceerd door de Ministerial Association van de Generale Conferentie van de ZDA kerk en valt samen met de start van het 100 dagen van gebed programma van de wereldkerk op 25 maart 2015. Wereldwijd worden adventisten opgeroepen om dagelijks te bidden voor een uitstorting van de Heilige Geest bij de komende sessie van de Generale Conferen ... Wat had kunnen gebeuren - kan nu

Wat had kunnen gebeuren - kan nu

Elke dag op de campus is een gevecht. Een gevecht tegen zonden, tegen verleiding, een gevecht tegen onze gedachten. Bescheidenheid is aantrekkelijk en behulpzaam bij vriendschappen.Wat mannen over bescheidenheid denken

Wat mannen over bescheidenheid denken

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar voor paus Franciscus. Het lijkt erop dat de invloed van deze populaire charismatische leider toeneemt, waarbij hij de handen schudt van religieuze en politieke leiders in de naam van wereldwijde eenheid. Maar wat is er precies gaande? Pastor Doug Batchelor legt uit: ‘Paus Franciscus is succesvol geïntroduceerd in de sociale, spirituele, financiële en politieke arena van kwesties die spelen in de wereld, waarbij hij veel invloed terugwi ... Antichrist eenheids-agenda - Benchmarks van het Beest

Antichrist eenheids-agenda - Benchmarks van het Beest

Meer info kunt u hier vinden: <a href="http://adventmedia.nl/p/interesse-in-missiewerk">adventmedia.nl/p/interesse-in-missiewerk</a>GMI Promo

GMI Promo

Inhoud video: 1. Komt allen tezamen 2. Wexford Carol 3. In het eerste Licht 4. Wat voor kind is dit? 5. Ding, dong, vrolijk van uit den hoge 6. Hoe groot bent U? 7. Het kwam op een heldere nacht 8. Wij zijn drie Koningen 9. Geen wiegje als rustplaats 10. Hoort u wat ik hoor? 11. Stille nacht 12. Ik vraag me af als ik wandel, onder de hemel. 13. Ik hoorde de klokken op de kerstdag. 14. Ave Verum Corpus 15. U verliet Uw troon 16. Engelen uit het gebied der hee ... Komt allen tezamen

Komt allen tezamen

Inhoud video: 1. Vreugde voor de wereld 2. God ruste u met vreugde uit (instrumental) 3. Zie temidden van de wintersneeuw 4. Kaarslicht Carol 5. In de sombere midwinter (a-capella) 6. Ver weg in een kribbe 7. Kerstlied van engelen 8. De hulst en de klimop (instrumental) 9. Toen we laatst aanschouwden 10. En de Glorie van de Heer (uit Handel's Messiah) 11. O kom, O kom, Immanuel 12. Gloria 13. Kerstconcert 14. Eens in de stad van David 15. Maria wist je da ... Vreugde voor de wereld

Vreugde voor de wereld

Mark Cleminson is een spreker die zich geroepen voelt door God om een volk voor te bereiden op de komende Koning. Mark werd geboren in een familielijn van Illuminati, met banden naar de vrijmetselaars, de Witte Loge, de Mysterie scholen van de Jezuieten en andere geheime genootschappen. Als kind werd Mark opgeleid tot helderziende via de praktijk van transcendente meditatie. En als 12-jarige jongen leerde hij de kunst van levitatie, het opstijgen in de lucht. In 2001 kwam Mar ... Getuigenis van een Illuminati-lid

Getuigenis van een Illuminati-lid

De afgelopen tijd heeft de beweging voor inzegening van de vrouw steeds meer voeten aan de grond gekregen. Kan inzegening van de vrouw voor het ambt van ouderling of predikant Bijbels worden onderbouwd? Pastor Stephen Bohr geeft vanuit de Bijbel op basis van een 40-tal stellingen een antwoord. Inzegening van de vrouw - vragen en antwoorden

Inzegening van de vrouw - vragen en antwoorden

Korte film uit China over de ultieme liefde van een vader voor zijn zoon. Deze inmiddels genomineerde film werd geschoten in een klein dorpje in de noord-oostelijk provincie Liaoning.Mijn vader

Mijn vader

Dit is het eerste deel van een documentaire over video games. Nintendo heeft wereldwijd een enorme invloed verworven op miljoenen levens, maar wat is in essentie de boodschap in hun games? Controller-1 onderzoekt de grootste spelsuccessen van Nintendo, door bloot te leggen dat de makers als inspiratie de oude Shinto goden gebruikten. Ook wordt besproken hoe deze spellen een namaak geven van Jezus, door de wereld een valse christus te geven als een afleiding van de waarheid. ... Controller niveau 1 - Nagebootste spiritualiteit

Controller niveau 1 - Nagebootste spiritualiteit

De amusementsindustrie staat al lang bekend als een van de meest invloedrijke industrietakken ter wereld. Toch bestaan er veel misvattingen dat de inhoud daarvan geen effect heeft op je leven. Het effect van media op mensen is gemeten door de amusementsindustrie. Dit is getest en bevestigd. Net zoals de reclame-industrie hypnose en psychologie gebruikt om producten aan jou te verkopen, gebruiken filmproducenten dezelfde tactiek om je een geloofssysteem te verkopen. Interv ... Pseudology: de kunst van het liegen

Pseudology: de kunst van het liegen

Dit is de trailer van de documentaire 'Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon. Deze 1.5 uur durende documentaire kunt u hier Nederlands ondertiteld bestellen. Meer info: http://adventmedia.nl/video/play/683-openbaring--de-bruid--het-beest-en-babylon/Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon - Trailer

Openbaring - de Bruid, het Beest en Babylon - Trailer

In deze korte video plaatst een jongeman in een winkelcentrum in de Londonse wijk Soho een sofa midden in een winkelcentrum en vraagt mensen of ze behoefte hebben aan een wekelijke rustdag, de sabbat. Diverse jongeren worden op de bank hiernaar gevraagd en geven hun mening.De sabbat sofa in Soho

De sabbat sofa in Soho

In deze video wijst een aantal sprekers op de gevaren van ‘Spiritual Formation’ oftewel ‘geestelijke vorming’, zoals voortgekomen uit de ideeën van Ignatius de Loyola. Dit zijn ideeën van theologen waarvan de kern spiritistisch is. Het betreft het contemplatieve gebed en andere methoden van ‘geestelijke vorming’. We weten wat er gebeurt in de laatste dagen van de aardse geschiedenis op grond van wat de Bijbel ons zegt. Er zullen verbijsterende misleidingen kome ... Geestelijke vorming, contemplatief gebed

Geestelijke vorming, contemplatief gebed

Deze video is een samenvatting van de 12-delige serie van Christian Berdahl over muziek. Met muziek¬voorbeelden. Belangrijke elementen van muziek worden besproken: M.U.S.I.C. is: Meaningful (betekenisvol), Untainted (onbesmet), niet werelds. Spiritueel, niet vleselijk en Clear (duidelijk), niet verward of verhuld.Een muziekoverzicht

Een muziekoverzicht

Paus Franciscus, de Jezuietenpaus vervult de profetie van Daniel en Openbaring waarin wordt voorspeld een samengaan van protestanten, katholieken en het spiritisme. In deze 15 minuten durende presentatie maakt Doug Batchelor duidelijk dat we een heel eind op weg zijn van de vervulling van deze profetie.Pope Francis Superstar

Pope Francis Superstar

De surrogaat-goden werpt een blik op de superhelden van Hollywood die als een verwoestende storm over de wereld waait. Elke cultuur heeft sinds mensenheugenis fantastische verhalen van helden die de mensheid van onuitsprekelijk kwaad hebben gered. Het effect van deze mythologische verhalen had in de tijd dat de ware Redder Jezus Christus op aarde leefde een verwoestende werking op de mensheid. Velen herkenden Hem niet, omdat ze op zoek waren naar een heel ander soort held. De ... De surrogaat-goden

De surrogaat-goden

Dwayne Lemon wijst in deze presentatie op de ontwikkelingen in de huidige maatschappij wat al in de bijbelse profetie werd voorspeld. Als wij ons richten op Christus en gehoorzaam zijn aan datgene wat Hij van ons vraagt, dan zal dat onze redding zijn. Het valse christendom focust zich op wat Christus alleen voor ons deed. Het ware christendom focust zich op wat Christus voor ons deed en wat Hij nu in ons en door ons doet. Dat is het ware beeld van rechtvaardiging door geloof. ... Het plan van Rome

Het plan van Rome

In deze video wordt getoond hoe de Rooms-katholieke kerk eraan werkt om de charismatische kerken onder haar vleugels te krijgen. Centraal staat een videobericht van bisschop Tony Palmer en de Paus voor een charismatische gemeenschap. Amazing Discoveries bespreekt samen met Walter Veith de uitspraken van Palmer en de Paus en de reactie hierop van de charismatische kerken.Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Walter Veith antwoordt op Tony Palmer's video

Aan de hand van een zevental ongelooflijke ervaringen vertelt Walter Veith hoe God heeft gewerkt in zijn leven en geleid in het evangeliseren. Van de ervaring die hij had toen hij ‘s avonds op weg ging naar zijn lezingen, waarbij steeds op dezelfde plaats zijn auto stopte, tot de ontmoeting van een Afrikaanse koningin die tegen Veith zei: Deze boodschap zou naar de hele wereld moeten gaan. Het zou op elke nationale televisie moeten komen. Omdat ik een ingewijde ben en ik we ... Verhalen uit Walter Veith's ervaringen

Verhalen uit Walter Veith's ervaringen

Waarom zeggen zoveel religies en filosofische systemen dat wij onszelf kunnen redden? Zijn de probleemstellingen en oplossingen die zij bieden te vertrouwen? Is er een godsdienst die zich duidelijk onderscheidt op het punt van verlossing?Verlossing

Verlossing

Deze video-opname is laat in de middag van donderdag 14 november 2013 vrijgegeven. In de video presenteert pastor Ted N.C. Wilson, president van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten, zijn Toestand van de kerk-toespraak. Het is erg ongebruikelijk dat een dergelijke boodschap rechtstreeks gericht is aan de gehele kerkgemeenschap. Wilson vertelt over de krachtige werking van de Heilige Geest, die op dit moment plaatsvindt in de kerk over het rond der aarde, maar deelt ook vie ... Toespraak: Toestand van de kerk

Toespraak: Toestand van de kerk

God maakt gebruikt van gewone mensen om het evangelie aan andere mensen te brengen: oud, jong of in wat voor situatie u zich ook bevindt. Ook gebruikt God gewonen methodes: u wordt niet gevraagd uitzonderlijke prestaties te leveren. En ook krijgt u in uw leven gewone momenten waarop u mensen kunt aanraken. God roept de bekwamen niet, Hij bekwaamt degenen die Hij roept. Hierbij zou ons gebed kunnen zijn: Heer, help me om gevoelig te zijn voor mensen om me heen.Hoe God gewone mensen gebruikt en spectaculaire dingen doet

Hoe God gewone mensen gebruikt en spectaculaire dingen doet

Er is een wereld waar alles mogelijk is. Waar liefde het hoofdingrediënt lijkt te zijn. Is er een diepere boodschap dan wat er op het eerste gezicht gezien wordt? Zijn deze beelden onschuldig? Aan de hand van diverse Hollywood tekenfilms worden de gevaren duidelijk gemaakt van de vroegere en huidige tekenfilmcultuur. Diverse cartoons passeren de revue: Aladdin, Peter Pan, Megamind, Toy Story, Mulan, Kronieken van Narnia, The Beauty and the Beast, Spongebob, Wally-E. Gewaar-s ... Magisch koninkrijk

Magisch koninkrijk

Deze documentaire behandelt de intrigerende verhalen achter de Hallsberg stenen, de verhalen van Nils Nilsson. De documentaire openbaart de waarheid achter de mysterieuze stenen diep in het hart van de zuidelijke laagvlakten van Zweden en het legt de betekenis bloot van de cryptische beelden en mystieke symbolen die de oppervlakte bedekken van de 13 stenen. Deze documentaire waarvan de gebeurtenissen teruggaan naar het eind van de 19-eeuw, openbaart inzichten die slechts rece ... De stenen roepen!

De stenen roepen!

Beginnend in Jeruzalem wordt u in deze presentatie meegenomen naar diverse plaatsen in het Midden-Oosten waarover in de Bijbel wordt gesproken: Het volk de Hittieten (de steen van Rosetta), Egypte (Memphis), Israel: de Lachis-brieven, Israel: opgravingen in 1993 in Tel Dan over koning David, Petra: De stela o.a. over de koning Sargon, de oude stad Tyrus en de Dode Zeerollen. De voorbeelden tonen aan dat de Bijbel in het verleden historisch exact betrouwbaar is geweest. Vaak o ... Verbazingwekkende ontdekkingen in de verloren steden van de doden

Verbazingwekkende ontdekkingen in de verloren steden van de doden

Ontdek de betekenis van de strijd in het Midden-Oosten. U zult een verrassende oplossing vinden voor een wereld van vredeIrak, de droom van een oude koning en onze toekomst

Irak, de droom van een oude koning en onze toekomst

In dit deel reizen we naar de stad Jeruzalem om de resultaten van Jezus’ eigen voorspellingen te zien. Wat voorspelde Hij? Een internationale strijd, een economische recessie, toenemende criminaliteit, grotere en meer frequente natuurrampen en… een ongelofelijke mooie hoop voor de toekomst! Bent u bedrukt of bezorgd over wat er allemaal in de wereld gebeurt en weet u niet waar het naar toe gaat… Ga dan mee op reis in deze lezing naar Jeruzalem!Jezus, Jeruzalem en schokkende eindtijdprofetieen

Jezus, Jeruzalem en schokkende eindtijdprofetieen

Eén van de meest verbijsterende vragen van het leven draait om de vraag: “Waarom is er zoveel leed op deze aarde?” en “Als God een goede God is waarom laat Hij dat leed dan allemaal toe?” In het laatste boek van de Bijbel “Openbaring” wordt de apostel Johannes een wonderlijk visioen gegeven op het eiland Patmos, dat antwoord geeft op o.a. deze vragen. Goede God, slechte wereld, waarom?

Goede God, slechte wereld, waarom?

Heeft u zich wel eens afgevraagd of er leven na de dood is? Wat gebeurt er met je als je begraven wordt? Bestaat er zoiets als een “eeuwig leven”? Als u met mij meegaat op ontdekkingsreis in de oude stad Petra, ??n van de meest fascinerende steden op aarde, zult u zien hoe ze daar het raadsel van het eeuwige leven op een bloederige berg probeerde op te lossen. Een verrassend slot met een werkelijke oplossing voor het raadsel van het eeuwige leven wordt u getoond o ... Echo's van de eeuwigheid

Echo's van de eeuwigheid

De DaVinci Code claimt dat Hij slechts een simpele Joodse leraar was. Critici beweren dat Hij alleen een goede man was, maar verbazingwekkende nieuwe bewijzen laten zien dat Jezus goddelijk was. Een indrukwekkende lezing over wie Jezus werkelijk was, die uw leven zal veranderen.Een kind geboren in het Midden-Oosten dat de wereld zal veranderen

Een kind geboren in het Midden-Oosten dat de wereld zal veranderen

Hebben de mensen in de oude stad Pompeii geweten dat de Vulkaan Vesuvius op het punt stond vuur te spuwen om hen allemaal te doden? Hadden ze de ramp kunnen ontlopen? Kunnen wij dat? Hoe kunnen wij veilig zijn temidden van een wereld die afbrokkelt? Kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien? Tijdens onze reis door Pompeii zult u daar achter komen.Het gerommel van een ondergaande wereld

Het gerommel van een ondergaande wereld

Alle ogen zijn gericht op de tempel in Jeruzalem. Zal die herbouwd worden? En zal de antichrist op een zekere dag Jeruzalem gaan regeren? In de tempel ligt een prachtige boodschap voor wereldleiders. Misschien is dat wel de belangrijkste boodschap die een nieuwe president van de VS zou kunnen horen. Vertel uw vrienden deze lezing te zien en te horen, het zal hen hoop geven.Alle ogen op de tempel

Alle ogen op de tempel

Waarom bouwden de Egyptenaren immense piramides, waarvoor ze duizenden slaven nodig hadden en decennia lang aan moesten werken? Wat bouwden de Babyloniërs voor Marduk en de Inca’s op de berg Machu Picchu en waarom? Waarom aanbaden de Romeinen de godin Aeternitas? In deze aflevering gaat Finley in op het mysterie van de dood en de zoektocht naar het eeuwig leven.Hoop die verder gaat dan morgen

Hoop die verder gaat dan morgen

Het Romeinse imperium was gigantisch, de stad Rome de grootste stad ter wereld. Toch is ze met al haar glorie ten onder gegaan. Wat is de reden daarvan? Pastor Finley gaat in deze aflevering in op wat de tien geboden in relatie tot Gods genade voor ons betekenen.Het Romeinse Imperium

Het Romeinse Imperium

Hoeveel grond heeft een dode nodig, schreef de Russische schrijver Leo Tolstoj. Bent u tevreden met wat u heeft? Of wordt u ook gedreven door een onbevredigende drang naar steeds meer en meer? Wat kan het kennen van een God, een Schepper, u brengen? Wat heeft Hij met u voorgehad en hoe wil Hij u rust en tevredenheid geven? Finley geeft uitgebreid antwoord op deze vragen.Een eeuwenoud middel tegen stress

Een eeuwenoud middel tegen stress

Wie is God eigenlijk en hoe wil Hij aanbeden worden? Vele volkeren in o.a. Babylon, Assyri?, Egypte, India, Perzi?, en Rome hebben door de eeuwen heen de zon aanbeden. Maar waarom het geschapene en niet de Schepper zelf? En hoe komt het dat wij in de christenwereld de “zon”-dag als dag van aanbidding hebben? Wat was het resultaat van het samengaan van kerk en staat in het oude Rome? Zou in deze tijd zoiets kunnen gebeuren? Welke gevolgen zou dat hebben?Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Wanneer heidendom en christenheid elkaar de hand schudden

Hoe komt het dat de Romeinse keizer Domitianus zich als god liet aanbidden in het Romeins imperium? Welke gedachte heeft de mens door alle eeuwen heen misleid? Wie zijn die valse christussen en profeten die grote wonderen en tekenen doen in de eindtijd en waarvoor Jezus ons waarschuwt? Wie is de antichrist? Wat is het merkteken van het beest dat op hand en voorhoofd wordt geplaatst? En wat is het middel tegen de grootste misleiding aller eeuwen? Pastor Finley neemt u mee naar ... De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

De dodelijke aantrekkingskracht van cultussen

Specialisten in deze eeuw hebben honderden mummies ‘uitgepakt’ en de relatie gezien tussen de Egyptische leefstijl en hun doodsoorzaak. Deze leefstijl te vergelijken met onze westerse en deze in relatie te zien met de meest voorkomende doodsoorzaak brengt ons tot verbazingwekkende gegevens. Wilt u weten wat zij uitvonden? Verlangt u naar een gelukkiger, overvloediger en meer vervuld leven? Kijk naar deze aflevering en zie hoe de eeuwenoude mummies de waarheid van de Bijbe ... Geheimen van de mummies

Geheimen van de mummies

Wat gebeurt er als u dood gaat? Wat leerden de oude Egyptenaren daarover? Wilt u weten wat de Bijbel daarover zegt in relatie tot wat het huidige christendom ons vertelt? Ga dan mee met Pastor Finley op onderzoek in Gods woord. De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

De piramiden, de Bijbel en het geheim van de dood geopenbaard

Er is maar ??n Bijbel. Toch zijn er vele kerken. En elke kerk zegt: Wij hebben de waarheid! Heeft iemand de waarheid? Hoe is deze Babylonische verwarring ontstaan? Pastor Finley neemt u mee in de geschiedenis en laat u zien wat de Babyloni?rs geloofden en hoe haar principes in de christelijke wereld zijn gekomen. Hij laat zien wie die vrouw in Openbaring 17 is met op haar hoofd geschreven: Verborgenheid, het grote Babylon. Zij zal grote macht uitoefenen, maar God geeft uitkom ... Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Oplossing van het raadsel van de religieuze verwarring

Wat maakt een mens gelukkig? Geld? “Is het niet geld dat je deelt in plaats van het geld dat je bezit?”, zei een wijze filosoof eens. Welk mens is het gelukkigst?, vroeg Croesus, de rijkste man ter wereld. De filosoof antwoordde: Dat kun je pas zien aan hoe iemand sterft! Hoe wilt u door het leven gaan en sterven? De Schepper is de eigenaar van alles: van geld maar ook van geluk. Hij wil u de verzekering van beide zaken geven.Financieel advies van 's werelds rijkste mannen en uit het wijste boek

Financieel advies van 's werelds rijkste mannen en uit het wijste boek

Heeft u wel eens gewenst dat het verleden uitgewist kon worden? Dat u met een hele schone lei kon beginnen? Finley neemt u mee op reis in de tijd van de eerste christenen, hoe zij in spelonken onder de grond leefden, hoe zij getuigden van hun geloof in Christus en hoe zij Hem loyaal toonden in het watergraf om met Hem een geheel nieuw leven te beginnen. Hoe werden zij gedoopt en wat staat daarover in de Bijbel?Hoe het verleden te begraven en optimaal te leven

Hoe het verleden te begraven en optimaal te leven

Hebt u zich ooit afgevraagd als er één God is en één Bijbel: waarom zijn er zoveel kerken? Paulus legt dit uit aan de hand van zijn bezoek aan Milete aan de ouderlingen van Efeze op weg naar Jeruzalem. Aan de hand van de profetie van de 4 paarden wordt de geschiedenis beschreven van de christelijke kerk vanaf 100 n.Chr.: van het pure geloof (witte paard) tot het dode geloof (grauwe paard). Maar de waarheid van de Bijbel is in de loop van de tijd weer hersteld. De Waldenze ... De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

De vier ruiters uit Openbaring en het antwoord waarom er zoveel kerken zijn

De presentatie behandelt de kerk van God in de eindtijd. In Openbaring beschrijft God de geschiedenis van de christelijke kerk aan de hand van 7 kerken. Twee steden daarvan, Filadelfia en Laodicea, staan voor twee specifieke karaktertrekken. Door de geschiedenis heeft God altijd een volk gehad. Wat zijn de kenmerken van Gods kerk in de eindtijd? Openbaring 12:17 geeft hiervan een beschrijving. Inmiddels is er een eindtijdbeweging ontstaan die het evangelie verspreidt over de ... Wanneer waarheid triomfeert

Wanneer waarheid triomfeert

De presentatie behandelt het merkteken van het beest. Reeds in de Middeleeuwen werden de Waldenzen vervolgd omdat zij geloofden in de Bijbel alleen en niet de tradities van de bestaande kerk volgde. Ze werden gruwelijk vervolgd omdat ze niet meegingen in het politiek religieuze systeem van Rome van destijds. Zo ook zal in de eindtijd staat en kerk samengaan om mensen te vervolgen die niet het merkteken van het beest willen ontvangen. Wie is het beest en wat is zijn merkteken? ... Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Het merkteken van het beest en het mysterieuze getal 666

Deze video behandeld de allerlaatste strijd tussen goed en kwaad. Tot en met de uiteindelijke vernietiging van Satan. Wat gebeurt er als Jezus voor de tweede maal terugkomt op aarde? Hoe zal deze wederkomst zijn? Geruisloos of zodat een ieder het zal zien? Een deel van de doden verrijst, een deel niet. Wat gebeurt er daarna in het 1000 jarige rijk? Wie is er dan nog op aarde? Wanneer en hoe zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen en hoe zal de uiteindelijke strijd tussen ... Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Het kwaad aan de ketting — als de strijd tussen goed en kwaad eindigt

Deze presentatie gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zoals beschreven in het Oude en Nieuwe Testament. Hoe zal het daar zijn? Zullen we elkaar weer herkennen als we daar zijn? De presentatie begint met de jonge Faraokoning Toetacnhamon en het Godsbeeld van de Egyptenaren en eindigt met het geweldige vooruitzicht te mogen zijn op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De presentatie wordt afgesloten met een prachtig gezongen lied Jeruzalem.Reis naar de eeuwigheid

Reis naar de eeuwigheid

Dit is de eerste DVD van de serie "Life At Its Best" van Professor Walter Veith. In deze presentatie leert u o.m. het belang kennen van de primaire voedingselementen, koolhydraten, proteines en vetten. Het leven op z'n best

Het leven op z'n best

Wij leven in een snelle maatschappij dat heel zwaar leunt op drugs en stimulanten zodat we de dag door kunnen komen. In deze presentatie wordt de rol van drugs zoals koffie, thee, aspartaam besproken. U zult ook horen dat voedseltoevoegingen de oorzaak kunnen zijn van allergische reacties, hyperactiviteit en verschillende ziektes. Uw gezondheid, uw keuze

Uw gezondheid, uw keuze

In deze presentatie bespreekt Veith de vertakkingen van de antibiotica, gekke koeienziekte en andere infectieziekten. De veeteelt is de laatste decennia enorm veranderd. Dieren worden gevoed met gerecyclede dierlijke proteinen, mest en petrochemisch afval. Daarenboven worden diverse antibiotica en groeistimuleringsmiddelen gebruikt. De gevolgen van deze praktijken voor de mens zijn vernietigend.Op een tijdbom zitten

Op een tijdbom zitten

Zijn zuivelprodukten goed voor ons? 'Ui(t)erst verbazingwekkend' de 4-de deel uit de 5-delige serie 'Leven op zijn best' van Professor Veith beantwoordt deze vraag met wetenschappelijke data en echte voorbeelden.Ui(t)ers(t) verbazingwekkend

Ui(t)ers(t) verbazingwekkend

Biedt het vegetarisme een levensvatbaar alternatief voor diëten die rijk zijn aan dierlijke produkten? Is het een gezonde levensstijl en hoe verzeker je dat je voldoende hoeveelheden binnenkrijgt van essentiële voedingsstoffen? In deze presentatie worden deze zaken behandeld om een gezonde levensstijl te krijgen. De overgang naar een vegetarische levensstijl zal niet eenvoudig zijn, maar geeft plezier en vreugde met recepten en huishoudelijke tips. Gezondheid en geluk

Gezondheid en geluk

Was Jezus Christus gewoon maar een mens en dus een bedrieger? Of was Hij de beloofde Messias? Jezus deed een aantal opmerkelijke uitspraken. Hij is uit de hemel neergedaald. Hij zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven was. Niemand zou tot de Vader komen dan door Hem. Dit zijn ofwel de uitspraken van een gek of een bedrieger. Of het is de waarheid en Hij is de Messias. Een tussenweg is niet mogelijk. In deze lezing laat Walter Veith zien dat er tientallen profetieën ... Zomaar een man?

Zomaar een man?

In deze video volgen we in de voetstappen van de Meester, op een reis door het oude Palestina. We belichten Zijn grote onderwijzingen, inclusief de prediking op de Berg der Zaligsprekingen en enkele van Zijn mooiste gelijkenissen. Het leven en het dienstwerk van Christus, Zijn geboorte en dood aan het kruis worden in multimedia format gepresenteerd in deze spannende studie. U zult genieten van deze blik op het leven van Christus.Waar Jezus wandelde

Waar Jezus wandelde

Het heiligdom is een van de grote typologische aspecten van de bijbel. Elk aspect van het heiligdom verwijst naar het dienstwerk van de Messias en het verlossingsplan. In deze lezing wordt de belangrijkheid en de betekenis van elk onderdeel in het heiligdom uitgelegd. Walter Veith legt ook uit de verschillen tussen de Tien geboden en de ceremoniële wet. Tenslotte worden de Joodse feesten behandeld en hun betekenis voor het heden.Een advocaat voor onze tijd

Een advocaat voor onze tijd

In Daniel 2 heeft koning Nebukadnezar een droom waarbij hij een groot standbeeld ziet. De droom openbaart de geschiedenis van de wereld tot aan de eindtijd. De details van deze visie toont dat we ons bevinden in de stroom der tijd en welke gebeurtenissen op aarde zullen gaan plaatsvinden.In de nevelen van de tijd

In de nevelen van de tijd

Walter Veith geeft een uitleg van Daniel 7: over de vier wereldrijken en de kleine horen die voortkomt uit het vierde wereldrijk. De vier wereldrijken (Babylon, Medo-Perzië, Griekenland en Romeinse Rijk) worden gevolgd door de kleine horen die voortkomt uit het Romeinse Rijk. Aan de hand van de kenmerken van de kleine horen, zoals beschreven in Daniel 7, wordt deze macht ontmaskerd. Ook de diverse tijdselementen in deze profetieen komen aan de orde, waarbij ook verwezen word ... De man achter het masker

De man achter het masker

Deze lezing is de eerste lezing in het kader van het boek Openbaring. Veith behandelt hierin het eerste hoofdstuk van Openbaring. Het boek Openbaring is een boek van herstel. Herstel van wat er in het begin van de bijbel in Genesis is gebeurd. De openbaring van Jezus Christus

De openbaring van Jezus Christus

Hoofdstukken 2 en 3 van het boek Openbaring behandelen de zeven gemeenten, gelegen in Klein-Azië, tot wie Jezus het woord richt. In deze lezing laat Walter Veith zien dat Jezus’ woorden niet slechts gericht zijn tot de gemeentes van die tijd, maar dat ze de toestand van de kerk weergeven in de loop van de geschiedenis. De gemeentes geven specifieke tijdsperiodes weer. De namen van de gemeenten hebben alle een betekenis die hen karakteriseert. Van de eerste gemeente in Efez ... De zeven gemeenten

De zeven gemeenten

Deze presentatie over Openbaring 4 en 7 toont de strijd aan aangaande het evangelie en verklaart de historische betekenis van de zeven zegels en hun interpretatie. Het is een fascinerend verhaal van de strijd tussen licht en duisternis die uitloopt op de laatste strijd en de redding door alleen Jezus Christus. De zeven zegels

De zeven zegels

Over de interpretatie van de bazuinen van Openbaring 8-11 lopen de meningen uiteen. Wat betekenen ze? Bazuinen zijn in de Bijbel aankondigers van het oordeel. Deze studie vergelijkt de verschillende interpretaties van de bazuinen in Openbaring op basis van Bijbelse exegese gebaseerd op de structuur van het boek.Wanneer bazuinen klinken

Wanneer bazuinen klinken

In Openbaring 11 staat een beest op uit de diepten. De valse wereld bedreigt de wereld van licht. Deze presentatie openbaart de profetische betekenis van de Franse Revolutie en portretteert aspecten van het koninkrijk van de duisternis dat Satan op de aarde wil vestigen. Het beest uit de afgrond

Het beest uit de afgrond

Veel is er geschreven over geheime genootschappen. Er zijn veel speculaties over wie hen aanstuurt. De kerneigenschap van geheim is dat de echte macht achter de macht precies dat is: geheim. In deze lezing wordt precies aangegeven wie werkelijk achter de troon van de aardse macht staat. Deze video geeft een inleiding in Albert Pike, de Jezuïeten, de Ridders van Columbus, Opus Dei, Skull and Bones en de Bohemian Grove.Het geheim achter geheime genootschappen

Het geheim achter geheime genootschappen

Deze video ontmaskert de filosofie achter de geheme genootschappen en bewijst onomstotelijk vanuit het beste bronmateriaal dat er is, dat de godheid die daar wordt vereerd niet de God van de bijbel is. Bestudeer het bewijs zelf om te zien wie men in de geheime genootschappen werkelijk vereert. Deze video bevat een bespreking van het boek Morals and Dogma van Albert Pike en openbaart verdere details van de vrijmetselarij alsmede ook wie de god van de vrijmetselarij is en wat e ... Verborgen agenda's

Verborgen agenda's

In De strijd om de Bijbel word hard bewijs geleverd hoe de vijand achter de schermen heeft gewerkt om de basis te leggen voor een laatste aanval op het Woord van God. In deze presentatie wordt de geschiedenis en de verbindingen van de personen die het woord van God durfden te vervormen duidelijk blootgelegd. Deze presentatie behandelt ook de verschillende versies van de bijbel en de bronnen daarvan, aantonend dat deze discussie niet gaat over een versie maar over een manuscri ... De strijd om de Bijbel

De strijd om de Bijbel

Is het belangrijk welke bijbelvertaling u kiest? En zo ja, waarom kan dit belangrijk zijn? Deze video bevat een uitgebreide vergelijking van verschillende bijbelversies met de King James versie. In deze presentatie komen de verschillen tussen bijbelvertalingen aan bod, en wat voor gevolgen dit heeft voor de leer van de Bijbel en hoe ons godsbeeld hierdoor beinvloed kan worden.De Bijbel aanpassen

De Bijbel aanpassen

Revoluties, tirannen en oorlogen hebben financiering en ondersteuning nodig om te slagen. Wie bevindt zich achter de belangrijkste conflicten die de mensheid hebben belaagd in de afgelopen eeuwen? Zijn er duistere machten werkzaam achter de schermen om een nieuwe wereldorde op te zetten? Enkele hoogtepunten die op deze video worden belicht zijn de revoluties in de vorige eeuwen, die uiteindelijk resulteren in de opkomst van de VS, de moord op Kennedy en het opzetten van een n ... Revoluties, tirannen en oorlogen

Revoluties, tirannen en oorlogen

Deze video beschrijft de activiteiten van de antichrist-macht achter de schermen: hoe hij zichzelf plaatst in de tempel van God, hij claimt dat hij God is en zelfs macht heeft over God en zelfs de macht heeft om de voorschriften van God te veranderen. Is de sabbat echt veranderd in de zondag? In deze presentatie wordt de Bijbel en de Bijbel alleen gebruikt om de activiteiten van deze antichrist-macht bloot te leggen. De studie bevat ook een studie van het merkteken van het be ... De misdaad van de antichrist

De misdaad van de antichrist

Omdat de identiteiten van de twee beesten in Openbaring 13 een zaak zijn van leven en dood, is het van levensbelang dat we begrijpen wie deze machten zijn. Deze presentatie van Openbaring 13 legt uit hoe het beest uit de zee en het beest uit de aarde vrienden worden, hetgeen uitloopt in een nieuw systeem van aanbidding dat het eerste beest de eer geeft. Deze presentatie geeft een duidelijk beeld van de identiteiten en de doelen van deze politieke en religieuze machten en beva ... Twee beesten worden vrienden

Twee beesten worden vrienden

Deze video beschrijft de oude religie van Babylon en haar wortels worden nagegaan door de geschiedenis heen tot op heden. Het wordt duiddelijk dat deze oude religie nog steeds levend is in de godsdienstige systemen van vandaag, gehuld in een camouflagekleed, zodat de onoplettende waarnemer dit niet bemerkt. Deze video openbaart het heidendom in de machtigste kerk van de wereld. De wijn van Babylon

De wijn van Babylon

Wie is de vrouw die beschreven wordt in Openbaring 17? Deze presentatie beschrijft vers voor vers de vrouw die een coalitie van machten controleert en bestuurt. De vrouw heeft de kenmerken van de mysterie godsdienst van Babylon en verleidt de wereld om haar voorschriften te volgen. Deze video presenteert een diepgaande bijbeluitleg die de algemene gezichtspunten over dit hoofdstuk vergelijkt met de realiteit van vandaag, inclusief een blik in de herkomst van de sport. Openbar ... Een vrouw rijdt op het beest

Een vrouw rijdt op het beest

Deze video legt de opkomst va de nieuwe wereldorde uit en haar doel. Met alle politieke en economische implicaties. De intrigues achter de schermen van het opzetten van een wereldwijde orde die het geweten van de mensheid wil gaan dikteren, worden duidelijk uit de doeken gedaan. Een nieuwe wereldorde

Een nieuwe wereldorde

Waar gaan de doden heen? Wat leert de Bijbel over dit onderwerp? Is er een hel? Zeven hemelen? Leven na de dood? Reïncarnatie? Zijn er geesten? Heeft de Bijbel iets te zeggen over het spiritisme? Ontdek wat de Bijbel werkelijk leert over dit vaak verkeerd begrepen onderwerp. Het geheimzinnige dodenrijk

Het geheimzinnige dodenrijk

Deze presentatie bekijkt hoe alle godsdiensten in elkaar opgaan in een valse universele christus die iedereen een bevrediging geeft. Deze video geeft een zeer grondige studie van de New Age agenda met een blik op de Jehova’s, de Mormonen, de beweging van de Christian Science, het gebruik van subliminale methoden, Maitreya, Boeddhisme, valse christussen en Benjamin Crème. De presentatie gebruikt directe citaten van schrijvers die betrokken zijn bij deze bewegingen. De New Age-agenda

De New Age-agenda

In een tijdperk van religieuze tolerantie en oecumene worden oude strijdbijlen begraven. Kerken die lang gescheiden zijn geweest op kwesties van doctrine zijn zich nu weer aan het herenigen. Zijn de huidige oecumenische ontwikkelingen gebaseerd op de bijbel of op menselijke principes? Wordt de waarheid opgeofferd voor de zaak van de eenheid? Bewegen we ons naar een tijdperk van vrede waarvoor de bijbel ons waarschuwt? Deze DVD bekijkt de filosofieën van enkele prominente pre ... Opdat zij allen één zijn

Opdat zij allen één zijn

Deze video gaat over de wonderbaarlijke manifestaties in de moderne christelijke aanbiddingsdiensten. De opkomst en de methoden van de megakerken en hun behoefte gerelateerde godsdienst worden besproken. Wat is hun inspiratiebron? Waarheen worden de mensen geleid door de grote predikanten van deze megakerken zoals Schuller, Hybels, Warren, Copeland, and Hinn. De filosofieën van deze predikanten worden besproken.Vreemd vuur

Vreemd vuur

Heeft de VN alleen een politieke agenda of hebben haar activiteiten ook een geestelijke dimensie? In deze video wordt de verborgen agenda van de VN duidelijk blootgelegd. Vanaf de oprichting was het uiteindelijke doel het scheppen van een wereldwijde godsdienstig-politiek systeem. Deze presentatie geeft een inkijkje in de school van Robert Muller en zijn filosofie en hoe de kosmische christus en de VN samengaan De VN en de occulte agenda

De VN en de occulte agenda

De strijd tussen goed en kwaad, Christus en satan, speelde zich al duizenden jaren af. Heeft deze geestelijke strijd zich ook in de geschiedenis gemanifesteerd? Deze video presenteert de grote strijd tussen Christus en satan door de eeuwen heen zoals beschreven in Openbaring 12. De haat van Lucifer voor de Zoon van God en voor iedereen die Zijn leiderschap volgen heeft meer bloedvergieten, pijn en lijden met zich meegebracht dan veel mensen zich realiseren. Wie is de draak, ... De strijd der giganten

De strijd der giganten

Dit is een presentatie over Openbaring 10, de openbaring van het tegendeel van het beest uit de bodemloze put. Deze presentatie behandelt de 70 weken profetie, de 2300 avonden en morgens uit Daniel 8. De presentatie gaat verder over de organisatie die God leidt om het netwerk van misleiding tegen te gaan, die satan in de wereld heeft gebracht om de mens te beroven van zijn verlossing. Het is de organisatie die opdracht heeft gekregen om een speciale waarschuwingsboodschap te ... Een steen om uw hoofd op te rusten

Een steen om uw hoofd op te rusten

Hoe identificeer je een ware profeet? Wat openbaart de Bijbel hierover? Volgens Openbaring 12 en 14 is een van de onderscheidende kenmerken van de organisatie die strijdt tegen het koninkrijk van satan is dat zij het getuigenis van Jezus heeft, de geest der profetie. Spreekt God tot mensen van deze tijd? Komt er een stem van de troon der genade uit de lijst van profeten die claimen dat ze boodschappen hebben van God?Gods leidende gave

Gods leidende gave

Hoofdstuk 14 van Openbaring vertelt ons wat de laatste boodschap voor een dolgedraaide wereld is: de drie-engelenboodschap. De eerste engel wijst erop dat we in de tijd van het oordeel leven en aandacht moeten besteden aan het eeuwig evangelie. Dit evangelie is nooit veranderd, ondanks wat de wereld ons voorhoudt. De boodschap van de tweede engel is dat Babylon is gevallen. Babylon staat voor een vals aanbiddingssysteem. De drie onderdelen van dit systeem zijn de draak, het ... `s Werelds laatste waarschuwing

`s Werelds laatste waarschuwing

De luide roep is de climax van het waarschuwen van de wereld. Deze studie van Openbaring 18 gaat over de beschrijving door God van de vernietiging van de machten die de wereldgebeurtenissen van vandaag domineren. De luide roep gaat over de boodschap van de tweede en derde engel van Openbaring 14. De luide roep van de derde engel is de late regen. We kijken naar de economische wereld, de godsdienstige wereld, de amusementswereld van muziek, films, christelijke rock, de drugs c ... De luide roep

De luide roep

In het Oude Testament zag Gods profeet Daniël visioenen van wat er in de loop van de geschiedenis zou gaan gebeuren. Deze profetieën worden in onze tijd vervuld. Deze video gaat over het climax van de 2300 dagen profetie van Daniël 8 en 9. Het toont aan dat de vijandschap die het gevolg is van de kruisiging van Christus, zich in onze tijd verder zal manifesteren en welke gevolgen dat zal hebben voor hen die de waarheid liefhebben.1844 en de laatste aanval

1844 en de laatste aanval

Zijn de spirituele tekenen en wonderen die we vandaag de dag zien echt van God? De Bijbel waarschuwt ons dat tekenen en wonderen worden gedaan in de eindtijd in een poging om mensen te misleiden. De enorme gebeurtenissen in onze tijd van de New Age beweging en de Maria bewegingen worden in deze lezing uitgelegd. Vergelijkt uzelf de verschijningen van Maria en de geboden van de Bijbel.Waarheen leidt dit alles? En wat is de grote finale? Deze presentatie bevat ook een blik in L ... Tekenen en wonderen

Tekenen en wonderen

De komst van Christus in de eindtijd is geprofeteerd in de Bijbel. Eeuwenlang hebben mensen deze grote gebeurtenis verwacht. Is er een geheime opname? Wat gebeurt er wanneer Jezus terugkomt? Deze vragen en meer worden beantwoord in deze studie die een duidelijk beeld geeft van de laatste interventie van God om diegene vrij te pleiten die hebben gestaan voor de waarheid en voor gerechtigheid.De komende climax van de geschiedenis

De komende climax van de geschiedenis

De wereld is in afwachting van het duizendjarig vrederijk waarin Christus Zijn koninkrijk zal oprichten en al het slechte zal ophouden. Wanneer breekt dit rijk aan? Wat leert de Bijbel over het millennium waarin de heiligen de wereld zullen oordelen? We krijgen een glimp van de prachtige nieuwe wereld en het koninkrijk van Christus waar er geen dood en pijn meer zal zijn.Het langverwachte millennium

Het langverwachte millennium

Wat zegt de Bijbel over over de omstreden kwestie van de doop, de ware viering van de opstanding van Christus? De grootste uitnodiging is om alles over te geven en Christus te volgen. Jezus gaf de discipelen de opdracht om het evangelie te prediken en een ieder te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Bedoelde Hij kinderdoop of doop van volwassenen? Bedoelde Hij besprenkelen of volwassendoop? Is er een goede manier om te dopen? Is het besprenkelen, gieten ... De grootste uitnodiging

De grootste uitnodiging

Deze presentatie onderzoekt in detail de Katholiek-Protestantse controverse door de geschiedenis heen en in de tegenwoordige wereld. Terwijl hij citaten gebruikt van prominente denkers en schrijvers, toont Waler Veith aan hoe de oecumene en de vrijmetselarij hand in hand gaan. Met een blik op bekende christelijke leders zoals Robert Schuller, Rick Warren, Bill Hybels, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Billy Graham en Benny Hinn. Walter Veith onderzoekt hier ook de charismatisch ... De laatste confrontatie

De laatste confrontatie

Deze video gaat over Israël en Jezus Christus. Door de loop van de geschiedenis heen, vanaf Genesis tot en met Openbaring wordt de parallel tussen Jezus en Israël blootgelegd. Dezelfde weg die Israël in het verleden gegaan is, is Jezus gegaan. Israel (Jacob) was een mens die een spirituele overwinning heeft behaald en ook Jezus heeft hetzelfde gedaan. Echter, daar waar Israël faalde, overwon Jezus Christus.Israël en Jezus Christus

Israël en Jezus Christus

Op basis van een aantal teksten wordt door een grote groep christenen beweerd dat voor de grote 7 jaar durende vervolging, de opname (rapture) zal plaatsvinden. Deze video bespreekt of de theorie van de opname bijbelse grond heeft aan de hand van een aantal teksten waarop deze ‘opname’-theorie is gebaseerd.Misleidingen over de opname

Misleidingen over de opname

Deze video gaat over de 7 jaar durende periode van rampspoed. Daarover is veel geschreven door Hal Lindsey en Tim Lahaye onder andere. Centraal daarin is de tekst van Daniel 9:27. Het gaat over de laatste week in Daniel 9. Genoemde schrijvers plaatsen de laatste week aan het eind der tijden, maar is dit werkelijk waar? Het jaar=dag principe wordt uitgelegd. Uitgelegd wordt dat vanaf het decreet om Jeruzalem en de tempel te herbouwen (457 voor Chr) tot aan de doop van Jezus ex ... Misleidingen over de verdrukking

Misleidingen over de verdrukking

Deze video gaat over antichrist. De rol van de geschiedenis wordt belicht via Daniel 7 en uiteindelijk wordt duidelijk dat in de geschiedenis eenduidig een antichrist kan worden aangewezen. Besproken worden het ‘futurisme’ en het ‘preterisme’ om te proberen mist te zaaien omtrent de feiten rond de antichrist.Misleidingen over de antichrist

Misleidingen over de antichrist

Deze video gaat over Israël. Het begint met enkele citaten uit tijdschriften en boeken die door bekende evangelische auteurs zijn geschreven die allen als uitgangspunt heben dat Israël (het fysieke, natuurlijke volk) een essentiele rol gaan spelen in de eindtijd. In 1 Corinthiërs 2:14 gaat het over de natuurlijke mens en de geestelijke mens. We hebben geestelijk onderscheidingsvermogen nodig. De natuurlijke mens heeft de Heilige Geest niet. Het belang van geestelijk onders ... Misleidingen over Israël

Misleidingen over Israël

Bezoek de dieptes van de Mamertijnse gevangenis en de fantastische monumenten van het oude Rome met Pastor Finley, terwijl hij één van de grote mysteries uit de geschiedenis verkent. Hoe kon het dat de personen met de minste politieke macht of sociale status--degenen die vastzaten in de kerkers of vluchtten naar de catacombes--sterker bleken te zijn dan alle macht en kracht van de keizers? Het antwoord laat ons zien hoe de wereld herbouwd kan worden door genade.Een boodschap ontketend

Een boodschap ontketend

Petrus Waldo en Innocentius III waren twee mannen die de kerk wanhopig wilden hervormen. Maar de ??n cre?erde een beweging die een groot deel van Europa verlichtte met het evangelie, de ander had het bloed van duizenden aan zijn handen. Hun twee verschillende soorten machtsstreven stellen ons vandaag voor beslissende keuzes. Dit programma laat zien hoe belangrijk het is wat we delen.Twee soorten machten

Twee soorten machten

Eeuwenlang heeft de lijkwade van Turijn debat opgeroepen over hoe Jezus er werkelijk uitzag. Reeds in de Middeleeuwen beweerde één groep mensen dat ze het wisten. De Waldenzen, zoals ze werden genoemd, gaven een beeld van Jezus als persoon--een beeld dat ze hadden samengesteld uit een document waar de meeste mensen geen toegang toe hadden--een document dat de kerk opgeborgen hield. Dit programma onthult het geheim achter hun onvergetelijke beeld van Jezus.Welk beeld van Jezus?

Welk beeld van Jezus?

Tijdens de Middeleeuwen waren veel gelovigen gebonden aan een akelige dans met de dood door een systeem van boetedoening. Ze probeerden de man met de zeis te slim af te zijn door aan vasten en pelgrimstochten deel te nemen, zodat ze hun tijd in het vagevuur konden verminderen. Een andere groep ontdekte echter in die donkere Middeleeuwen een veel betere manier om aan de menselijke sterfelijkheid te ontsnappen. Ontdek hoe de hoop die zij vonden de reis voor een ieder van ons ka ... Een dans met de dood

Een dans met de dood

In 1686 waren de groene bergen van Itali? getuige van ??n van de meest tragische godsdienstige vervolgingen uit de geschiedenis. Het was de laatste weeklacht van de donkere Middeleeuwen--toen koning Lodewijk XIV opdracht gaf tot het ombrengen van de Waldenzen. Het verhaal van wat hem werkelijk motiveerde, schetst een beeld van de middelaars in ons leven en waarom we hen manipuleren.Een Middelaar die we niet kunnen manipuleren

Een Middelaar die we niet kunnen manipuleren

Geoffrey Varaille was a briljante jonge priester die zich realiseerde dat, om zijn vader echt te volgen, hij voorbij zijn vaders loyaliteit moest gaan. Zijn verhaal laat ons precies zien wat het de Waldenzen mogelijk maakte om in hun geloof vooruit te blijven gaan --tegen alle tegenstand in.Onze vaderen voorbij

Onze vaderen voorbij

De Waldenzen slaagden erin aan hun geloof vast te houden met de fundamentele waarheden van het evangelie, terwijl ze eeuwen van vervolging verdroegen. Hoe deden ze dat? Hoe verdroegen ze dit als volk en werden ze bekend als het legendarische "Israël van de Alpen?" Hoe slaagden ze erin goede moed te houden te midden van ontberingen? Pastor Finley laat zien hoe hun geheim ons kan helpen om door te zetten in de moeilijkheden in onze eigen leven.Verder zien

Verder zien

Net uit de koopvaardij en zwervend door een grote stad raakte Roger Morneau betrokken bij de wereld van geestenaanbidding. Een zeer opmerkelijk verhaal van deze ontmoeting en hoe God die hij niet kende hem hieruit heeft gered.Een reis in het bovennatuurlijke, deel 1

Een reis in het bovennatuurlijke, deel 1

Net uit de koopvaardij en zwervend door een grote stad raakte Roger Morneau betrokken bij de wereld van geestenaanbidding. Een zeer opmerkelijk verhaal van deze ontmoeting en hoe God die hij niet kende hem hieruit heeft gered.Een reis in het bovennatuurlijke, deel 2

Een reis in het bovennatuurlijke, deel 2

In deze eerste lezing spreekt Jackson over de sleutel voor een goede gezondheid. Hoe kan ik mijn gezondheid in stand houden, bevorderen of herstellen? In het DNA van het menselijk lichaam liggen Gods wetten opgeslagen zoals in Jeremia 31:33 staat. Elke cel bezit hetzelfde DNA en brengt zo eenheid in het lichaam. Gehoorzaamheid aan die wetten vormt het fundament van onze gezondheid. Jacksons eigen getuigenis laat zien dat dit waar is. “Door 8 wetten ofwel 8 dokters, ben ik g ... Het leven in de bloedcel

Het leven in de bloedcel

Dr. Jackson bespreekt hier Gods Farmacy. Een leuke Engelse woordspeling die verwijst naar ‘Gods Kruidenboerderij’. Dit in tegenstelling tot Gods Pharmacy, wat naar de apotheek of farmaceutische industrie verwijst. Zijn motto is: Laat je voedsel je medicijn zijn! Hij gaat verder in op wat ziekte eigenlijk is en welke vier stappen behulpzaam zijn om ziekte te overwinnen.Het geheim van gezondheid

Het geheim van gezondheid

Diabetes staat op de derde plaats van meest voorkomende ziekten in Nederland. Jackson gaat in op vele vragen omtrent diabetes, zoals: “Wat houdt diabetes I en II in? Wat kunnen de redenen zijn van zwangerschaps-diabetes? Wat zijn de symptomen en oorzaken van diabetes? Is diabetes onomkeerbaar?” Zeer hoopgevend is echter zijn verslag over zijn ervaring met twee diabetes I patiënten in zijn gezondheidsinstituut, waarbij God een keer in hun lot bracht. Als er zelfs voor dia ... Diabetes ontmantelen

Diabetes ontmantelen

Wist u dat het hart bij elke hartslag tussen de 5 en 20 liter bloed door het lichaam pompt, 30.000 pond druk p/u uitoefent op het circulatiesysteem, 9 van de 24 uur hard werkt en 15 uur rust nodig heeft? Dat u 90.000 km aan bloedvaten heeft, en uw rode bloedcellen met maar liefst een snelheid van 70 km p uur door de bloedcellen gaat? Bent u niet wonderlijk gemaakt? Jackson gaat in op oorzaken en ontwikkelingen van hartziekten. Daarbij stelt hij vragen, geeft antwoorden en rij ... Het hart van de zaak

Het hart van de zaak

Wat is kanker? Waar komt de naam vandaan en wat hebben astrologie en de zodiactekens daarmee te maken? Wat heeft de DNA-wet met de medische term neoplasma te maken? Waar staat de FAT CAT voor die het immuunsysteem aanvalt, zodat kanker de overhand kan krijgen? Jacksons gulden regel is: Preventie is beter dan genezen. Maar is genezing hiervan of bescherming hiervoor mogelijk? Kanker is de nummer twee doodsoorzaak in Nederland. Een op de drie á vier Nederlanders heeft kanker e ... Het antwoord op kanker (H)

Het antwoord op kanker (H)

Het WHO (de wereld gezondheid organisatie) zegt: “Veel chronische ziektes zijn nauw verbonden met leefstijl.” Vraag van Laverne Jackson, die een doctoraat in voeding heeft: ”Willen wij met ons bestek vroegtijdig ons graf graven of willen we ons leven ermee verlengen? Ze laat het SAD en GLAD dieet zien, de twee soorten die er in de wereld zijn, en wat die inhouden? Een bekende uitspraak is: Je bent wat je eet! Wat heeft voedsel met ons zelf en ons bloed te maken? Laverne ... Met mes en vork ziekte terugdraaien

Met mes en vork ziekte terugdraaien

De handleiding van een apparaat lezen loont zich, het kan je zelfs je leven sparen! Dr. Jackson vertelt zijn eigen verhaal. Gaf God ons een handleiding toen Hij ons maakte, zodat wij kunnen weten wat goed voor ons is? Zo ja, wat is die handleiding? Waar staat het acroniem GODS PLAN voor? Verder bespreekt dr. Jackson middelen die voor iedereen bereikbaar zijn en betaalbaar. Thomas A. Edison zei: “de toekomstige dokter zal slechts weinig medicijnen voorschrijven, maar zal de ... De acht dokters, deel 1

De acht dokters, deel 1

Deze presentatie geeft een inleiding in de profetieën van de Bijbel. Waarom kun je zeggen dat de Bijbel waar is? Waarom kunnen we het boek Openbaring goed begrijpen terwijl velen beweren dat het boek onbegrijpelijk is? Een van de redenen is dat het is geschreven in tekens en symbolen. Het boek Openbaring is de Openbaring van Jezus Christus. Het hele boek ademt een gevoel van urgentie. Het behandelt de soorten profetieën de sleutels van de apocalyptische profetieën. Openbar ... Wie kan Bijbelse profetie begrijpen?

Wie kan Bijbelse profetie begrijpen?

Dit is een presentatie over Daniel 2, de droom van Nebukadnezar. In de droom wordt de geschiedenis van de mensheid (2500 jaar) voorzegd door God via de droom van Nebukadnezar. Alle aspecten van de droom zijn tot op heden uitgekomen. De laatste stap, de grote steen die het beeld verbrijzelt, oftewel de wederkomst van Jezus die alle koninkrijken op aarde vernietigt, moet nog plaatsvinden. Als de vorige stappen bewaarheid zijn geworden wat denkt u dan van de laatste stap?Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

Hoe het oude Babylon het einde van de wereld voorspelde

In dit deel van de serie geeft David Asscherick vanuit de Bijbel het antwoord op de vraag waarom er zoveel menselijk lijden is in deze wereld. God heeft de wereld volgens Genesis zeer goed gemaakt. Door de manipulaties van Satan werd de wereld imperfect en kwam zonde binnen. Jezus heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor de zonde. Het was de keuze uit vrije wil van Lucifer om als volmaakt geschapen wezen te kiezen om in opstand te komen. Zo werkt hij Satan. Uiteind ... Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Het antwoord van Bijbelse profetie op menselijk lijden

Deze presentatie behandelt de vraag: Hoe kunnen we zeker zijn dat de tweede komst nabij is? De presentatie toont dat we weinig tijd hebben, gezien de tekenen van de tijd. Wetenschappers zien tekenen dat we in een soort van eindtijd leven. Diverse voorbeelden hiervan worden genoemd. Jezus geeft in Mattheus 24 ook diverse tekenen. Geen mens weet wat er gaat gebeuren, alleen God heeft de antwoorden op wat er gebeurt. Daarom is het van groot belang dat we onze Bijbels goed kennen ... Hoe dichtbij is het einde?

Hoe dichtbij is het einde?

Om het boek Openbaring te begrijpen moeten we de diepe betekenis van de allereerste oorlog begrijpen. Het plaatst de achtergrond voor het gehele boek. We zullen ontdekken dat we allemaal betrokken zijn bij deze oorlog achter de oorlogen. De Bijbel vertelt de 6 stadia van de uiteindelijke overwinning van Christus. Met name bij de kruisdood (derde fase: de overwinning is aan het kruis bereikt.) werd Satan uit de hemel geworpen. De hemel verheugde zich en Openbaring schrijft: we ... De oorlog achter de oorlogen, deel 1

De oorlog achter de oorlogen, deel 1

Deze les is een vervolg op deel 5. In de laatste twee lessen leerden we over de grote strijd die wordt gevoerd tussen de krachten van goed en kwaad. De woede van satan wordt onvermengd uitgestrooid over deze aarde. Hij is uit de hemel gegooid en is beperkt tot de aarde. Als we de toenemende aanvallen van de duivel willen weerstaan dan moeten we een krachtig wapen gebruiken. Gelukkig voorziet het boek Openbaring in zo’n wapen. In deze les leren we over dat wapen. Belangrijke ... De oorlog achter de oorlogen, deel 2

De oorlog achter de oorlogen, deel 2

Deze presentatie gaat over het principe achter de antichrist. Velen hebben een verkeerd idee wat antichrist betekent. De meeste mensen denken dat de antichrist iemand is die ‘tegen Christus’ is. De antichrist komt op het toneel niet om te tonen dat hij tegen God is maar dat hij God is. De antichrist zal niet verschijnen als een tegenstander met geweld maar als een subtiele bedrieger en probeert Christus te imiteren op vele manieren.Heeft Jezus een tweeling?

Heeft Jezus een tweeling?

In deze presentatie toont de spreker vanuit de Bijbel aan wie de antichrist is. Hij doet dit op basis van een tiental kenmerken, waaraan antichristmacht volgens de Bijbel moet voldoen. De antichristmacht zal proberen de drievoudige macht van Jezus te imiteren en te vervangen: profeet, koning en priester. De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist

De eigenlijke, zekere, onvermijdbare identiteit van de antichrist

In deze presentatie zullen we zien dat er een bron is van onwankelbare stabiliteit. We zullen zien dat er iets is dat betrouwbaar is en blijvend, zelfs in de onzekere tijden en stormen van het leven, een anker, een rots die niet kan rollen. De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 1

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 1

Welke kwestie raakt het hart van aanbidding, bijbelse getrouwheid traditie versus de geboden van God en subtiele religieuze drogredeneringen. De vraag wordt beantwoord of de heiligheid van de zondag ondersteund kan worden vanuit de Bijbel of dat dit slechts een overblijfsel van kerkelijke traditie is.Wie veranderde de sabbat in de zondag? Welke volgeling van Jezus in de Bijbel hield de zondag? Belangrijke vragen waarop we een Bijbels antwoord op willen geven.De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De Rots die eenvoudigweg niet kan rollen, deel 2

De term ‘opname’ komt niet in de Bijbel voor. Toch als het juist begrepen, is het een Bijbelse leer. Net zoals de woorden ‘Drie-eenheid’ en ‘Millennium’ die ook niet voorkomen in de Bijbel, worden bepaalde woorden synoniem aan een bepaalde Bijbelse leer. Daar is niet mis mee op zich, maar we moeten ons ervan vergewissen dat wat we geloven en onze leerstellingen allemaal uit de Bijbel komen. Het doel van deze les is om uit de Bijbel aan te tonen hoe en wanneer de ... Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde

Hoe Jezus de twijfelaars het hoofd biedt en terugkeert naar de aarde

Misleiding is gevaarlijk. En helaas is misleiding vaak moeilijk te ontdekken. Misleiding aapt de waarheid na en blijft zeer dicht bij de waarheid. Het is daar dicht genoeg bij om overtuigend te zijn maar dan ver genoeg vandaan om verkeerd te zijn. Dit maakt misleiding zo gevaarlijk. Deze les gaat over de kern van misleiding en de genezing daarvan. Dit zijn twee onderwerpen die al enigszins aan de orde zijn geweest in eerdere presentaties in deze serie. In deze presentatie wor ... Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

Hoe niet misleid te worden en niet misleid te blijven

De vraag die in deze presentatie aan de orde komt is: wie of wat is werkelijk Israël? Is het moderne ‘nationale’ Israël van vandaag nog steeds het Israël van God? Wordt met Israël bedoeld de letterlijke afstammelingen van Abraham? Miljoenen mensen geloven dat tegenwoordig. De parallellen tussen de ervaringen van Adam, Noach, Israël en Jezus worden belicht. Waar de eerste drie faalden, slaagde Jezus Christus. Uitgebreid wordt ingegaan op de parallellen tussen Israël ... Wie is Israël?

Wie is Israël?

Op basis van de Big Bang theorie verklaart de wetenschap het ontstaan van de aarde. Maar deze theorie heeft diverse problemen. Een van de problemen is de bepaling van de leeftijd van alles op aarde. Is de aarde echt miljoenen jaren oud, zoals wordt beweerd? Op basis van diverse feiten kan worden aangetoond dat dat niet het geval kan zijn.De aarde in tijd en ruimte

De aarde in tijd en ruimte

De wetenschap van tegenwoordig ontkent de wereldwijde vloed, omdat dat de continuiteit van de fossielen zou doorbreken in de geologische kolom. In deze video wordt het bewijs van zo’n wereldwijd fenomeen gepresenteerd aan de hand van fascinerend videomateriaal met voorbeelden van catastrophes die tegenwoordig plaatsvinden maar dan op kleinere schaal. De herkomst van versteende bossen en het verband met de vloed wordt ook besproken.Een wereldwijde vloed

Een wereldwijde vloed

Wat zegt de Bijbel over het verschijnen en verdwijnen van dinosauriërs? Zijn de Bijbel en het bewijs uit de fossielen strijdig met elkaar? Deze presentatie beschrijft het bewijs uit de fossielen en vergelijkt het catastrophisme (de leer dat er in het verleden een catastrofe was (dat is: een vloed)) met het standaard paradigma van evolutie. Alternatieve modellen voor de volgorde van de tijderken worden gepresenteerd samen met de plotselinge verschijning van alle levensvormen ... Gebeente in gesteente

Gebeente in gesteente

Wilt u meer weten over de ijstijd, de oorzaken van de verspreiding van de zoogdieren en het verschijnen hiervan in het bovenste deel van de geologische kolom? Hoe wordt de leeftijd van de mens en de fossielen vastgesteld? Hoe komt het dat de leeftijd van fossielen veel lager ligt dan algemeen aangenomen wordt en wat voor gevolgen heeft dat? Hoe heeft de herkolonisatie na de zondvloed op de aarde plaatsgevonden? Waar zoogdieren regeerden

Waar zoogdieren regeerden

In deze presentatie worden het Darwinisme en het ontstaan door ontwerp tegenover elkaar gezet. Biochemische evolutie, vorming van soorten en het ontstaan van variëteiten worden uitgelegd. Deze fascinerende lezing toont ook voorbeelden van niet reduceerbare complexiteit en beschrijft de kernproblemen die samenhangen met het evolutionaire proces. De gegevens worden eenvoudig gepresenteerd zodat zelfs niet-wetenschappers de hiermee samenhangende principes kunnen begrijpen.De genen van genesis

De genen van genesis

Darwin beschouwde parasieten en vleeseters als bewijs voor evolutie. In deze video wordt de waarschijnlijkheid van het tegenovergestelde perspectief besproken van de zondeval van perfectie naar wereld met imperfecties,. Het ontstaan van de dood, waar komt het eten van vlees vandaan en de biochemische en morfologische veranderingen worden uitgediept.Van schepping naar herschepping

Van schepping naar herschepping

In deze intrigerende lezing wordt de scheppingsweek behandeld. De nadruk wordt gelegd op de relatie tussen de Schepper en de schepping. De presentatie geeft ook een diepgaande studie over de herontdekking van de rustdag.Een dag om te gedenken

Een dag om te gedenken

In deze presentatie maken we een fascinerende wandeling door de eeuwen heen. Archeologische bewijzen ondersteunen de Bijbel. We zullen bewijzen vinden van de verhalen van de Exodus, verhalen die lang omstreden waren en verhalen over steden die allang in de vergetelheid zijn geraakt, alsmede archeologische vondsten.Met een spade de waarheid aan het licht brengen

Met een spade de waarheid aan het licht brengen

Het eerste deel van deze 5-delige documentaire gaat over de oorsprong van de sabbat bij de Bijbelse schepping en het verhaal van de sabbat in het Oude Testament.De Zevende Dag, deel 1

De Zevende Dag, deel 1

In deel twee van deze 5-delige documentaire over de geschiedenis van de sabbat wordt gekeken naar de revolutionaire, niet traditionele omgang van Jezus Christus met de Sabbat en de ontwikkeling van de zondag als alternatieve rustdag voor vele kerken.De Zevende Dag, deel 2

De Zevende Dag, deel 2

In deel 3 van De zevende dag wordt gekeken naar de rol van de sabbat in de uiteenzetting van verschillende Christelijke kerken en hoe de zevende-dags sabbat de eerste 100 jaar na Ohristus overleefde.De Zevende Dag, deel 3

De Zevende Dag, deel 3

In deel van De zevende dag komen pogingen ter sprake om voor en tijdens de reformatie de Bijbelse sabbat te bevorderen en gelijktijdig de spanningen van het sabbatvieren te onderdrukken.De Zevende Dag, deel 4

De Zevende Dag, deel 4

In het laatste deel van De Zevende Dag worden o.m. behandeld: sabbattradities in Afrika, door revolutionairen in China in de 1e eeuw, en de wereldwijde uitbreiding van sabbatvieren in de beide vergane eeuwen.De Zevende Dag, deel 5

De Zevende Dag, deel 5

Het eerste deel van de 14-delige serie Studies in Mattheus 24 geeft een overzicht van wat er allemaal in de serie wordt behandeld.Zeven waarheden over Mattheus 24

Zeven waarheden over Mattheus 24

Dit deel behandelt met name de standaards en symbolen die in het leger van Babylon in gebruik waren.De adelaars van Babylon

De adelaars van Babylon

Hierin wordt uitleg gegeven waaruit de gruwel der verwoesting bestond.De gruwel van de verwoesting

De gruwel van de verwoesting

In dit deel wordt uitleg gegeven over het symbool van de adelaar.Het teken van de adelaar

Het teken van de adelaar

In dit deel wordt de tweevoudige uitleg van Mattheus 24, met name voor de eindtijd, behandeld.Voorbode van de toekomst

Voorbode van de toekomst

In deel 6 van Studies in Mattheus 24 wordt uitgelegd hoe de volgorde van rampen in eindtijd gelijk is aan het verleden.Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

Blauwdruk van eindtijdvoorvallen

In deel komt ter sprake hoe de Romeinse Adelaar weer is terug te vinden in onze tijd.De terugkeer van de adelaars

De terugkeer van de adelaars

In dit deel wordt gekeken hoe in onze tijd valse profeten opstaan en mensen misleiden, zoals Jezus voorzegd heeft.Mattheus 24 en de valse profeet

Mattheus 24 en de valse profeet

In het negende deel van Studies in Mattheus 24 wordt een vergelijking gemaakt van de grote verdrukking in Jeruzalem in 70 na Christus met de verdrukking in de eindtijd.De grote verdrukking

De grote verdrukking

Vergelijking met tijd van Noach, het sluiten van de deur der ark als symbool voor sluiten genadetijd.Als een dief in de nacht

Als een dief in de nacht

In dit deel van de 14-delige studie over Mattheus 24 wordt de gelijkenis van de vijgenboom behandelt.De ontluikende vijgenboom

De ontluikende vijgenboom

In deel 12 van deze 14-delige serie wordt de gruwel der verwoesting uitvoerig behandelt.De uiteindelijke gruwel

De uiteindelijke gruwel

Deel 13 van deze 14-delige serie behandelt de tijd waarin het overblijfsel van Gods volk wacht op de wederkomst van Christus.Leven in afwachting

Leven in afwachting

Het laatste deel van deze 14-delige serie behandelt de periode waarin de antichrist in de middeleeuwen Gods volk vervolgde.De tijd van de heidenen

De tijd van de heidenen

De vraag is: wie aanbidden we? Is er een ware manier om te aanbidden? De presentatie bevat diverse fragmenten van films in Hollywood en van mensen die daarin werken. Scott heeft zelf ook 10 jaar gewerkt in Hollywood. Sterren als Rudolph Valentino, Mae West, Marilyn Monroe, Lucy Ball, Peter Sellers, Robin Williams passeren de revue.Strijdveld Hollywood

Strijdveld Hollywood

Wat is de basis van onze huidige tv-en muziekcultuur? Wat zijn de achtergronden daarvan. Is het werkelijk zo onschuldig zoals we allemaal denken? Al van jongsaf aan worden onze kinderen met deze muziek en tv-cultuur grootgebracht. Wat is de oorsprong van blues, jazz, rock and roll, country, rock, metal, thrash, punk? Diverse uitspraken van mensen in de scene passeren de revue, die openheid geven over het uiteindelijke doel van hun muziek.De huis-hypnotiseur

De huis-hypnotiseur

Prachtige getuigenis van Scott Mayer die jarenlang in Hollywood heeft gewerkt. In deze presentatie worden veel voorbeelden gegeven van films uit Hollywood. Al deze films bevatten een diepere boodschap. Veel mensen zeggen: het is slechts amusement! Maar welke boodschap proberen ze ons echt te vertellen? Loskomen van Hollywood

Loskomen van Hollywood

Als christen moeten we een oorlogsverklaring maken, een oorlogsverklaring tegen ons eigen ik. Geen externe maar een interne oorlogsvoering. Als christenen vraagt God ons om deze strijd aan te gaan. En belangrijk is: externe of fysieke oorlogen vinden plaats vanwege een slecht gevoerde interne oorlog.Heilige oorlogen

Heilige oorlogen

Het gaat hier over het voeren van de goede oorlog. In Psalm 46 staat: Wees stil en weet dat Ik God ben. In 2 Kronieken 20:17 staat het principe van stilte. In Psalm 4:4 staat: Spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Het gaat om het aanbidden van God in onze stille tijd. We hebben vaak te veel haast. Zelfs in onze wijdingsuren ontgaat velen de zegen van een werkelijke gemeenschap met God. Als we goed genoeg luisteren kunnen we Gods stem horen die tot o ... De kunst van stil zijn

De kunst van stil zijn

De serie van Ivor en Atonte Myers wordt langzaam opgebouwd met een zekere structuur. De eerste lezing ging over: leren stil te zijn. Daarna de kunst van het zwijgen. En nummer 3 was: focussen. Met deze serie een patroon opgebouwd zodat we de geloofsstrijd doeltreffender kunnen strijden. Deze presentatie gaat over: we moeten leren hoe we diep moeten ademhalen. We moeten de Geest van God diep inademen. Diep ademhalen is een reinigingsproces van het bloed. We moeten veel bidden ... De kunst van het diep ademhalen

De kunst van het diep ademhalen

Weten zonder het te weten, waar, hoe, wanneer: Dit principe zien we in Hebreeën 11:1: Het geloof wordt daar omschreven als het weten, het zeker zijn. Geloven zonder het bewijs dat het ons mogelijk maakt te geloven. Als voorbeeld wordt genoemd het geloof van Jozua en Kaleb dat ze overtuigd waren dat ze de reuzen konden overwinnen. Daarnaast worden diverse voorbeelden besproken.Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten

Vechten zonder te vechten, weten zonder te weten

The question about the origin of life is a rational consequence observing different organisms in nature and not at least recognizing ourselves as living beings. Science is searching for answers based on empirical results interpreted in a naturalistic way. What is the scientific concept for life? Can life be reducible to a complex chemical reaction system or is it a phenomenon based on a genome? Which models about the origin of life are currently discussed? Are there scie ... The Origin of Life

The Origin of Life

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 1 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met de nog levende gelovigen? Wat gebeurt er met de doden in Christus? Wat gebeurt er met de levenden buiten Christus? Wat gebeurt er met hen die zonder Christus zijn gestorven?Zeker als de dageraad, deel 1

Zeker als de dageraad, deel 1

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 2B van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Het raadsel van de duizend jaar; Na de duizend jaar.Zeker als de dageraad, deel 2B

Zeker als de dageraad, deel 2B

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 2A van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wat gebeurt er met deze aarde? Wat gebeurt er met het aardse Israël?Zeker als de dageraad, deel 2A

Zeker als de dageraad, deel 2A

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 3 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in mijn dagelijkse leven? Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Aan de hand van duidelijke Schriftplaatsen zullen antwoorden worden geformuleerd, die een helder beeld schetsen van de toekomstige gebeurtenissen. Een ieder zal voor zichzelf ... Zeker als de dageraad, deel 3B

Zeker als de dageraad, deel 3B

Wat gebeurt er nu eigenlijk precies bij de wederkomst? In deel 3 van deze drie-delige Bijbelstudie komen de volgende vragen en onderwerpen diepgaand aan de orde: Wanneer zal de wederkomst plaatsvinden? Wat kan ik met deze informatie in mijn dagelijkse leven? Hoe heeft alles zo ingewikkeld kunnen worden? Aan de hand van duidelijke Schriftplaatsen zullen antwoorden worden geformuleerd, die een helder beeld schetsen van de toekomstige gebeurtenissen. Een ieder zal voor zichzelf ... Zeker als de dageraad, deel 3A

Zeker als de dageraad, deel 3A

De leden van de kerk te Efeze zochten continu naar waarheid, maar bleven zich van binnen leeg voelen. Om hun geloof te herwinnen en vooruitgang te boeken, moesten ze een stap terug doen en hun eerste liefde opnieuw ontdekken.Een goede stap achteruit - Efeze

Een goede stap achteruit - Efeze

Wat als u alles moest opgeven? Smyrna stond voor deze zeer moeilijke opgave. Het antwoord dat deze brief bevat, kan ervoor zorgen dat u de beproevingen van iedere dag aankunt.Kijk naar de horizon - Smyrna

Kijk naar de horizon - Smyrna

Pergamum stond ooit bekend als "de plaats waar de satan woont." Ontdek het verhaal van deze stad om uit te vinden hoe een bepaald soort zwaard ons veilig kan bewaren in iedere omgeving.Het compromis eruit halen - Pergamum

Het compromis eruit halen - Pergamum

De groei van het geloof kwam tot stilstand in Thyatira. Leer hoe u dit lot kunt vermijden door een brief die spreekt over geestelijk overleven.Wanneer het tijd is om te vertrekken - Thyatira

Wanneer het tijd is om te vertrekken - Thyatira

Sardis was een compleet ondergrondse stad, die een aantal verdiepingen in de rots was gehouwen. Het verhaal van deze opmerkelijke gemeente laat zien hoe christenen konden blijven bloeien - zelfs zonder zichtbare ondersteuning.Een boodschap voor de doden - Sardis

Een boodschap voor de doden - Sardis

De gelovigen in Filadelfia waren niet gezond. Ze hadden weinig kracht, dus schreef Johannes dit voorschrift om hen te helpen hun vertrouwen te herwinnen.Vind de open deur - Filadelfia

Vind de open deur - Filadelfia

De boodschap van Johannes aan Laodicea voorziet in het geneesmiddel voor een zieke ziel. Als u geestelijk tot stilstand bent gekomen, ga dan een rondje shoppen om het soort goederen te ontdekken die uw geloof kunnen reddenGeneesmiddel: rondje shoppen - Laodicea

Geneesmiddel: rondje shoppen - Laodicea

In deze eerste presentatie van de serie 'Het afleidingsdilemma' deelt de spreker zijn eigen persoonlijke getuigenis. Verder toont hij enkele verbazingwekkende onderzoeken en wordt het publiek door middel van muziekvoorbeelden getest hoe goed ze de muziek kennen.Ouverture: onze persoonlijke reis

Ouverture: onze persoonlijke reis

In deze tweede presentatie van de serie 'Het afleidingsdilemma' nemen we een kijkje in de werking van de geest, de invloed daarop van muziek en wat de Bijbel over onze geweldige geest zegt. Er komen veel interessante feiten aan bod.Opus: het teken van de geest identificeren

Opus: het teken van de geest identificeren

Deze presentatie vertelt dat melodie, ritme, harmonie de essentiele elementen zijn die in de muziek mensen kunnen beinvloeden. Ritme, melodie en harmonie bevatten lichaamstaal. De vraag is: Zijn bepaalde noten fout? Nee, het gaat om de volgorde. Als we noten, ritmes, harmonieën in bepaalde patronen rangschikken dan kan het of absolute schoonheid zijn of... het tegenovergestelde.Motief: Muziekleer & lichaamstaal

Motief: Muziekleer & lichaamstaal

In deel 4 reizen we door een periode van 1500 jaar muziekgeschiedenis. Met veel muziekvoorbeelden. Van troubadours, munnezangers, via Vivaldi, Mozart en Beethoven naar Elvis Presley, de Beatles en de Rolling Stones. De eerste beweging: Muziekgeschiedenis 450-1969

De eerste beweging: Muziekgeschiedenis 450-1969

In deze presentatie wordt de periode van 1960-1990 behandeld. Veel zangers en zangeressen passeren de revue. Led Zeppelin. Frank Zappa, Beach Boys, David Bowie, Sammy Davis Jr. Mick Jagger, Sting, Ozzy Osbourne. Ook Madonna en Michael Jackson. De tweede beweging: Muziekgeschiedenis 1960-1990

De tweede beweging: Muziekgeschiedenis 1960-1990

In deze presentatie wordt de periode van 1990-2011 behandeld. Veel zangers en zangeressen passeren de revue. Zoals Prince (Camille) en Madonna (Dita), Britney Spears (Mona Lisa), Christina Aguilera (Xtina), Beyonce (Sasha Fierce), Eminem (Slim Shady). De derde beweging: Muziekgeschiedenis 1990-2011

De derde beweging: Muziekgeschiedenis 1990-2011

In dit deel en in deel 8 wordt de huidige christelijke muziek cultuur besproken. De 5 elementen van MUSIC worden uitgelegd: M(eaningful) niet onbeduidend, U(ntainted), niet wereldlijk, S(piritual) niet vleselijk, I(nspirerend), niet verlagend, C(lear) helder, niet verward, of verhuld. In deel 7 worden de eerste twee behandeld. Muziek moet waardig zijn voor de lofprijzing en aanbidding van God en waarnaar we luisteren moet: waarachtig, eerbaar, rechtvaardig, rein, liefelijk, w ... Crescendo: Eigentijdse christelijke muziek, deel 1

Crescendo: Eigentijdse christelijke muziek, deel 1

In dit deel en in deel 7 wordt de huidige christelijke muziek cultuur besproken. De 5 elementen van MUSIC worden uitgelegd. In dit deel komen de laatste drie aan bod. Goddelijke muziek zal een levensstijl bevorderen en bescheidenheid die de geest bemoedigt. Ze zal agressieve of seksuele handelingen niet aanmoedigen of vleselijk gedrag bevorderen. Goddelijke muziek drukt de vrede uit die het christelijk leven vergezelt. En muziek moet duidelijk zijn en niet verwarrend.Crescendo: Eigentijdse christelijke muziek, deel 2

Crescendo: Eigentijdse christelijke muziek, deel 2

In de 9-de lezing kijken we speciaal naar de eredienst en wat er in de christelijke wereld gebeurt ten aanzien van aanbidding.Serenade: muziek tijdens aanbidding

Serenade: muziek tijdens aanbidding

In dit laatste deel van de 10-delige serie "Het afleidingsdillema" knopen we alles aan elkaar met een fundamentele boodschap over de verbindig met God en bieden we een krachtige manier aan om uw wandeling met Christus te vernieuwen en dichter dan ooit bij Hem te komen.De C’s van het Christendom

De C’s van het Christendom

Deze presentatie behandelt de harmonie en de wederzijdse en onderlinge afhankelijkheid in de natuurlijke wereld. Omdat de natuurlijke wereld een lesboek is over het karakter van God, moeten de principes dat we leren ook op onszelf van toepassing zij, alsmede ook op de kerk. Elk schepsel in de natuurlijke wereld heeft een specifieke rol. En zelfs als deze rol niet nobel lijkt is het nog steeds essentieel voor de overleving van de organismes daaromheen. We hebben dus allemaa ... Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Wederzijdse afhankelijkheid, de onzelfzuchtige planeet

Dit is een duik in de typologische vaststelling dat God het eigendomsrecht claimt over ons door de schepping en de verlossing. Deze typologie van eigendom is typologisch zichtbaar in de levens van de patriarchen. Erkenning van het eigendom vereist een commitment en een transformatie in onze stereotype benadering van de aanbidding van God. Een meer intieme kennis van Gods’ wil in ons leven zal leiden tot een nauwere omgang met Hem. Bestudeer het leven van Abraham als een mod ... Jij bent van Mij

Jij bent van Mij

De geschiedenis van de kinderen van Israel, in het bijzonder de exodus beweging en de verovering van Kanaan, dient als een type voor de kerk van het overblijfsel die een vergelijkbare roep uit Egypte en Babylon ervaart en doorloopt wederom dezelfde ervaringen als de kinderen van Israel. Deze dingen zijn voor ons getrouw opgetekend in het Oude Testament zodat wij ervan kunnen leren. Deze typologische studie vergelijkt het oude Israel van God met dat van de Adventbeweging di ... 1844 in Type en Antitype

1844 in Type en Antitype

Deze typologische studie vergelijkt de ervaring van de kinderen van Israel toen ze aan de grens van Kanaän stonden en op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan, net zoals dat het geval was met de Adventbeweging in 1888. Het falen van het volk Israel om Kanaän binnen te gaan werd nagedaan door het anti-typische Israel. Helaas is het antitype altijd groter dan het type en de ervaring van de Adventbeweging bewijst dit fenomeen overduidelijk. Parallellen tussen Kaleb ... 1888 Aan de Grenzen van Kanaän

1888 Aan de Grenzen van Kanaän

Zoals de kinderen van Israel de opstand van Korah ervaarden met al zijn verwikkelingen, afvalligheid, veranderingen van de leer en de neiging om terug te willen naar Egypte, zo ervaarde het antitypische Israel een vergelijkbare geschiedenis. Als we teruggaan naar de voetstappen van Israel in type en antitype krijgen we een duidelijker beeld van waar we staan in de stroom van de geschiedenis. We krijgen ok een duidelijker beeld van de problemen waarop we alert moeten zijn en d ... Geen tijd voor rebellie

Geen tijd voor rebellie

De gezondheidsboodschap in relatie tot ons geestelijk welzijn. De typologie van het hemelse brood in zijn fysieke en spirituele dimensie dient als een lesboek voor de kinderen van God ook in de eindtijd. Opstand tegen de richtlijnen van God bracht pijn, ellende en fysiek en mentaal lijden. Hetzelfde geldt voor het antitype. De lezing vergelijkt Gods grote eindtijdboodschap zoals dat is beschreven in de levens van het oude Israel en in eindtijdprofeten zoals Daniel en Johannes ... Alleen dit manna

Alleen dit manna

Herleef de ervaring van de kinderen van Israel toen zij Edom omsingelden. Het medicijn tegen de zonde, de slang op een stok die door Mozes omhoog werd gehouden, is de grote boodschap van rechtvaardiging door geloof. Zonder het probleem van de zaligmaking te begrijpen is er geen geschiktheid om het land Kanaän binnen te gaan. God zal zijn boodschap terugbrengen naar Zijn volk totdat zij de beker leegdrinken omdat er een duidelijk onderscheid moet zijn tussen hen die gered wil ... Kijk en Leef

Kijk en Leef

Aan de grens van Kanaan werd een van de meest trieste hoofdstukken geschreven van de kinderen van Israel. Is het zelfs in de verste verte mogelijk dat er een antitypische vorm kan zijn van deze gebeurtenis die in de toekomst zal plaatsvinden? Net zoals het oude Israel eerst waarnam, toen deelnam en toen in het kamp van Baäl-aanbidding werd gebracht, evenzo zal het antitypische Israel per analogie dezelfde ervaring ondergaan. Zoals het oude Israel moest worden gezuiverd van z ... Baäl-Peor

Baäl-Peor

De boodschap van Laodicea beschrijft de werkelijke toestand van het volk van God. De boodschap is van toepassing op de eindtijdkerk van God en op ieder van ons individueel. Er is altijd de neiging om de toepassing van deze boodschap buiten uzelf te zoeken. Maar toch is de boodschap heel persoonlijk is. Deze boodschap vertelt ons de ware toestand van ons hart: geestelijke blindheid en armoede. Beroofd van de gerechtigheid van God, moeten we goud kopen dat gelouterd is in het v ... Laodicea: de doordringende blik

Laodicea: de doordringende blik

In een kerk die qua leer, geestelijk en emotioneel verdeeld is, kan het soms erg moeilijk lijken om te voldoen aan de broederlijke liefde. Toch is de kerk de bruid die Christus uitkoos en waarvan Hij heeft besloten om haar lief te hebben. Het lijkt eenvoudig om de waarheid lief te hebben, om Christus lief te hebben en geboeid te zijn door het verlossingsplan. Maar Gods volk liefhebben kunnen we soms als erg moeilijk ervaren. Toch is dit precies wat we leren vanuit de Bijbel. ... Ben ik mijn broeders hoeder?

Ben ik mijn broeders hoeder?

Het verhaal van Mordechai in het boek Esther dient als een type van de gebeurtenissen die over het volk van God zullen komen als het merkteken van het beest zichtbaar zal worden. De typologische verwikkelingen van het oordeel zijn direct van toepassing op de kerk van Laodicea, dat ook het oordeelsvolk is. In de tijd dat God Israel bezocht, met Zijn oordelen over de verwoesting van Jeruzalem, liet Hij specifieke profeten opstaan om alle aspecten van waarheid en dwaling in Zijn ... Mordechai in de poort

Mordechai in de poort

De tijd van Jeremia dient als een type voor de gebeurtenissen in de tijd van het einde in Gods kerk. Laat het zwaard van het Woord zoals gehanteerd door Jeremia uw hart doorsnijden via deze video. Een oproep aan de Jeremia’s van deze tijd om sterk te staan in de Waarheid en de trompet te doen schallen.Jeremia: Profeet van de ondergang?

Jeremia: Profeet van de ondergang?

Deze lezing is een oproep aan ons om verdelende leerstellingen opzij te zetten en om ons te concentreren op de missie van de kerk, de verkondiging van de 3-engelen boodschap. Ontdek antwoorden op vragen aangaande het perfect zijn, liberalisme, antinominalisme en verlossing. De profeet Haggaï riep Israel op om de tempel te herbouwen. Op dezelfde manier moeten wij een oproep doen om Gods’ kerk op te bouwen. Deze lezing behandelt de kwestie hoe we de rechtvaardigheid van Chri ... Haggaï - Een oproep tot heiliging

Haggaï - Een oproep tot heiliging

Nehemia leidde de kinderen van Israel in de herbouw van de tempel. Op dezelfde wijze werkt de Heilige Geest tussen Gods volk om vandaag Gods kerk weer op te bouwen. Nehemia - Landvoogd van Israel

Nehemia - Landvoogd van Israel

Het verhaal van Ruth is het verhaal van Christus en Zijn bruid. Het is een boodschap van hoop voor allen die gescheiden zijn geweest van Zijn genade door afstamming, afvalligheid en uiterlijk. Het is ook een oproep om je te verbinden met de kinderen van Israel ondanks de prijs die dat met zich meebrengt. Het gaat over de typologie van Ruth vergeleken met de typologie van het eindtijdvolk van God. De waarheid wordt ontsloten in deze verhandeling die vers voor vers door het hel ... Ruth

Ruth

Kijk naar de parallellen tussen de belegering van Jeruzalem en de eindtijd belegering van Jeruzalem. Wat is de gruwel der verwoesting? De omsingeling van Jeruzalem door de legers van Rome en Babylon diende als een type voor het opzetten van de gruwel die de verwoesting veroorzaakt en het merkteken van het beest. Deze lezing kijkt naar de bewegingen in de wereld van vandaag die overeenkomsten heeft met oude typologieën. Hoe dichtbij is de zondagswet? En wat over de verkondigi ... Ik hoor het ratelen

Ik hoor het ratelen

God’s volk heeft gewacht op de uitstorting van de Heilige Geest sinds Pinksteren. Als kerk hebben we hiervoor gebeden. De vraag is echter voldoen we aan de voorwaarden van zo’n uitstorting. We duiken in de typologische toepassing van de parallellen tussen Eliahs ervaring op de Karmel en de reiniging van de kerk met de voorwaarden waaraan we in onze tijd moeten voldoen. Ik hoor een overvloed van regen

Ik hoor een overvloed van regen

Deze lezing onderzoekt de typologische verhalen over Chrisus en Zijn bruid. De kinderen der belofte waren altijd in de minderheid. Echter, in de laatste analyse waren ze altijd in de meerderheid- de enige bezetters van het koninkrijk der hemelen. Bestudeer de levens van de onvruchtbare vrouw in de Bijbel in de afstammingslijn van Jezus en wordt bemoedigd door de wonderbaarlijke reddende genade van God.Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbare vrouw

Our brains are in a constant state of flux. Moment by moment new connections are forming, idle tracks are being pruned back and brain circuits are changing. Discover how our beliefs change our brain wiring, our physical health, and even which genes are turned on or turned off. Do your beliefs matter -- more than you ever knew! Objectives: * Identify the relationship between belief and physical and mental health * Examine the scientific evidence documenting how a change in ... The God-Shaped Brain

The God-Shaped Brain

How we view God changes us, physically and spiritually. How we conceive of God's law and justice fires either love circuits or fear circuits and impacts our ability to love and trust. In this presentation Dr. Jennings explores the Biblical record of God's law and how tradition slowly changed humanity's conception of God and His law. Objectives: * Differentiate between natural and imposed law. * Differentiate the justice of natural versus imposed law. * Explo ... Designer or Dictator? An Exploration of God's Law and Justice

Designer or Dictator? An Exploration of God's Law and Justice

Buddha and Jesus are the two individuals who have perhaps impacted more people with their ideas and examples than any others in history. This presentation will contrast the philosophical differences underpinning their teachings while examining what recent brain science reveals about Eastern vs Biblical meditation. Objectives: * Contrast the differences in philosophical underpinnings between the teachings of Buddha and Jesus. * Examine the impact meditation has upon brain ... Buddha, Jesus, and the Brain

Buddha, Jesus, and the Brain

Christian psychiatrist, Dr. Tim Jennings, answers audience questions on how our brains are in a constant state of flux and how our view of God changes us, physically and spiritually. Discover how your beliefs change your brain wiring, your physical health, and how even certain genes are turned on and off.Questions & Answers

Questions & Answers

Inleidende studie over het boek Ezechiël. De achtergrond en omstandigheden van het volk in de tijd van Ezechiël. Een studie van het visioen in hoofdstuk 1.Ezechiël deel 1 - Het visioen

Ezechiël deel 1 - Het visioen

Studie over hoofdstuk 2 en 3 van Ezechiël. Het verband tussen de Heilige Geest en het Woord van God. Het belang van luisteren naar de boodschappen van God. Hij wil ons herstellen door Zijn Geest die ons overtuigt van zonde, ons wijst op de gerechtigheid van Christus en ons laat zien dat satan op deze manier wordt overwonnen, (geoordeeld).Ezechiël deel 2 - De Geest van het Woord

Ezechiël deel 2 - De Geest van het Woord

De verontreiniging van de tempel in de dagen van Ezechiël (hoofdstuk 8 en 14) was een beeld van de verontreiniging van de harten van Gods volk. God toont het volk hoe diep het is gevallen opdat zij tot berouw en bekering zouden komen.Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

Ezechiël deel 3 - De tempel verontreinigd

Een studie van Ezechiël 11 en 36. Elke overtreding van Gods wet is tegen God zelf gedaan. Hij is het heiligdom. Hij verzoent het volk door de wet van God in hun harten te schrijven en Zijn Geest in hun binnenste te geven.Ezechiël deel 4 - Gods werk

Ezechiël deel 4 - Gods werk

Ezechiël hoofdstuk 16 en 20. Studie over de betekenis van het verbond. God zweert en Hij belooft het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land. Studie over het belang van vertrouwen op Gods beloften in plaats van op onze eigen beloften en werken.Ezechiël deel 5 - Het verbond

Ezechiël deel 5 - Het verbond

Ezechiël hoofdstuk 16 en 20. Studie over de betekenis van het verbond in onze tijd. Wij worden uit het geestelijke Egypte geleid naar het hemelse Kanaän. Voordat wij daar binnengaan moeten wij “in de band van het verbond” komen.Ezechiël deel 6 - Het nieuwe verbond en de sabbat

Ezechiël deel 6 - Het nieuwe verbond en de sabbat

Ezechiël hoofdstuk 28 (deel 1). Studie over het begin van de grote strijd tussen de gevallen cherub, Lucifer, en het Lam van God. De beginselen waarop beide koninkrijken zijn gevestigd worden duidelijk gemaakt.Ezechiël deel 7 - De val van Lucifer

Ezechiël deel 7 - De val van Lucifer

Ezechiel hoofdstuk 28 (deel 2). De beginselen van Gods koninkrijk en het koninkrijk van satan werden geopenbaard aan het kruis, maar daarmee was de strijd nog niet ten einde. God zou door de gemeente de grote beginselen van Zijn heerschappij openbaren aan heel het universum.Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

Ezechiël deel 8 - Het laatste grote conflict

Ezechiël hoofdstuk 28 en 38, 39 (deel 3). Voordat satan en alle goddelozen voor altijd worden vernietigd zal God ervoor zorgen dat iedereen het daarmee eens is. Gods koninkrijk wordt voor eeuwig gegrondvest en gedragen door al zijn onderdanen. “Hij troont op de lofzangen van Israël”Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Ezechiël deel 9 - Het einde van de opstand

Zijn de beweringen uit ‘De Da Vinci Code’ over de oorsprong van de Bijbel harde feiten? Wat maakt de Bijbel een uniek boek? Wat zegt het boek over zichzelf? Hoe is de canon van het Nieuwe Testament tot stand gekomen?De Bijbel door de eeuwen heen

De Bijbel door de eeuwen heen

Wie waren de waldenzen? Waarom zochten zij de natuurlijk beschutting van de Alpen? Hoe is het pausdom geworden wat het in de middeleeuwen was? Waarom werd de inquisitie opgericht? Om welke vergrijpen werd men aangebracht? Waarom werd de Bijbel onderdrukt door het Vaticaan?De kerk in de middeleeuwen

De kerk in de middeleeuwen

Wie was John Wycliffe? Waarom was er geen Bijbel in de Engelse taal? Waarom verzette Rome zich zo tegen het werk van Wycliffe? Hoe kwam het schisma in de roomse kerk tot stand? Waarom besloot de rooms-katholieke kerk om Johannes Huss gevangen te zetten, terwijl hij eenvoudigweg het evangelie predikte?De morgenster verschijnt

De morgenster verschijnt

Waarom was er een reformatie nodig? Waarom werd Maarten Luther onder een ban geplaatst door de paus? Wat was het grote strijdpunt van de reformatie? Waarom besloot Rome tot een contrareformatie? Is het waar dat protestanten en katholieken elkaar beurtelings bestreden? Wat gebeurde er in de Bartholomeüsnacht? Wat was het streven van de jezuïeten?Reformatie

Reformatie

Maakt het uit welke brontekst je gebruikt voor een vertaling? Zijn er eigenlijk veel verschillende handschriften overgeleverd? Was het schriftkritische werk van Westcott en Hort een vooruitgang? Welke theologische punten knelden in de moderne tijd? Is het aan te tonen dat deze veranderingen een diepere betekenis hebben?Dicht bij de bron

Dicht bij de bron

Wat was het doel van de vernieuwingsbeweging in Frankrijk, eind 18e eeuw? Waarom werden er zoveel religieuze symbolen gebruikt door de revolutionairen, terwijl zij toch humanisten waren? Wat was de bedoeling van de rechten van de mens? Waarom stierven er meer dan 100.000 Fransen door terechtstellingen, massamoorden, honger en burgeroorlog? Welke invloed heeft het verlichtingsdenken op ons denken?De Franse revolutie

De Franse revolutie

Heeft de Bijbel ons eigenlijk nog wel iets te zeggen? Zijn er niet duizend-en-één stemmen in de wereld die ons geloof in goddelijke inspiratie van de Bijbel tegenspreken? Waar staan wij?De Bijbel in de huidige tijd!

De Bijbel in de huidige tijd!

Was het het ontembare geweld van de Oerknal die het Universum deed ontstaan en die begin maakt met de ontwikkeling van het leven? Of had dat oude boek toch gelijk dat begint met de eenvoudige woorden: "In het begin schiep God de hemel en de aarde"? Evolutie of Schepping- twee gezichtspunten, meer verschillend kunnen we ons niet voorstellen. Met verstrekkende gevolgen voor de mensen. Deze gebeurtenis is een duidelijk pleidooi dat de mens geen toevalsprodukt is, maar ... De Schepping - Trailer Nederland

De Schepping - Trailer Nederland

Om een goed begrip te krijgen van het boek Daniël kijken we in onze eerste studie naar de achtergrond van het volk Israël in de tijd van de ballingschap. Daniël en zijn vrienden bevinden zich aan het hof van de koning van Babylon en daar maken zij een belangrijke godsdienstige keuze.Daniël deel 1 - Daniël de profeet

Daniël deel 1 - Daniël de profeet

Koning Nebukadnezar heeft een droom en Daniël wordt door God in staat gesteld om die droom aan de koning te vertellen en uit te leggen. Met eenvoudige maar zeer nauwkeurige woorden wordt de loop van de geschiedenis vanaf de tijd van Daniël tot het oprichten van Gods eeuwige koninkrijk beschreven.Daniël deel 2 - De droom van Nebukadnezar

Daniël deel 2 - De droom van Nebukadnezar

Nebukadnezar richt zijn eigen (denk)beeld op en eist aanbidding van dat beeld. Koninklijke macht wordt aangewend om aanbidding af te dwingen. Hierdoor worden de vrienden van Daniël op de proef gesteld. Zullen zij buigen voor een bevel dat hun gewetensvrijheid bedreigt?Daniël deel 3 - Gewetensvrijheid bedreigd

Daniël deel 3 - Gewetensvrijheid bedreigd

God heeft alles in het werk gesteld om Nebukadnezar tot bekering te brengen, zoals Hij dat voor ieder mens doet. Wanneer Nebukadnezar uiteindelijk zijn ogen opslaat naar de hemel wordt hij opnieuw geboren in Gods koninkrijk. Terwijl hij op de troon van Babylon zat, was hij een vreemdeling en een bijwoner op aarde, want hij verwachtte net als alle gelovigen een hemels vaderland en een hemelse stad waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.Daniël deel 4 - De bekering van Nebukadnezar

Daniël deel 4 - De bekering van Nebukadnezar

De val van het grote, machtige Babylon komt plotseling en onverwacht terwijl koning Belsazar feest viert. Toch waren er profetieën die de val van Babylon met grote nauwkeurigheid voorspeld. Zo is ook de val van het grote Babylon in de eindtijd in de profetieën voorzegd. Gods woord is krachtig en werkzaam, het zal volbrengen wat gesproken is.Daniël deel 5 - De val van Babylon

Daniël deel 5 - De val van Babylon

In hoofdstuk 6 smeden de machthebbers van Medo-Perzië een plan om Daniël om te brengen. Er wordt een wet ingevoerd die de aanbidding van God verbiedt. Daniël gedraagt zich alsof die wet niet bestaat. Hij wordt veroordeeld en in de leeuwenkuil geworpen. Maar God wilde aan de Meden en de Perzen ook de les van scheiding tussen godsdienst en staat onderwijzen en daarom overleeft Daniël. Hij getuigt dat hij onschuldig is aan enige misdaad ten opzichte van God en van de koning. ... Daniël deel 6 - Daniël en de wet

Daniël deel 6 - Daniël en de wet

Daniël heeft een droom en daarin ziet hij vier roofdieren uit de zee opkomen en daarna een kleine horen met veel macht. Al deze dieren en de kleine horen vervolgen Gods volk doordat zij godsdienstige wetten uitvaardigen. Gods volk werd door aardse rechtbanken veroordeeld. Maar Daniël 7 laat zien dat er een tijd komt dat de hemelse rechtbank zal oordelen over alle volkeren. Dan ontvangt Gods volk het koningschap en dan wordt alle aardse heerschappij voor altijd verbroken.Daniël deel 7 - Het koningschap hersteld

Daniël deel 7 - Het koningschap hersteld

In het achtste hoofdstuk van Daniël worden de wereldrijken belicht vanuit hun godsdiensten. Na de heidense godsdiensten van Medo-Perzië, Griekenland en Rome volgt de verwoestende afvalligheid van het pausdom. De valse godsdiensten hebben altijd Gods heiligdom en Zijn volk vertrapt, maar de belofte wordt gegeven dat na 2300 jaren het heiligdom zal worden hersteld. Dat is het keerpunt in de geschiedenis.Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

Daniël deel 8 - Het heiligdom hersteld

De engel Gabriël keert terug tot Daniël om hem verdere uitleg te geven over het volk, de stad en het heiligdom. De ware godsdienst leert dat de Messias zal komen en in plaats van de zondaar zal sterven. In dit hoofdstuk leren wij wanneer dat zal gebeuren en wat de betekenis daarvan is.Daniël deel 9 - De komst van de Messias

Daniël deel 9 - De komst van de Messias

In hoofdstuk 10 van het boek Daniël krijgen wij inzicht in de strijd achter de schermen. Gods volk ondervond veel weerstand bij de herbouw van de tempel. Wat of wie zat daar achter? Hoe komt God zijn volk te hulp? Wij leren ook wanneer en waar de strijd begon en hoe die zal eindigen.Daniël deel 10 - De strijd achter de schermen

Daniël deel 10 - De strijd achter de schermen

Wij volgen opnieuw de geschiedenis van de grote wereldrijken in Daniël 11. De nadruk in dit hoofdstuk ligt bij de laatste gebeurtenissen. De tijd van het einde begint in 1798. Het laatste conflict voltrekt zich nu in onze tijd. Wij zullen zien welke wereldmachten een rol spelen in deze laatste grote strijd.Daniël deel 11 - De laatste grote strijd

Daniël deel 11 - De laatste grote strijd

In het laatste grote conflict zal het pausdom alle krachten aanwenden om Gods volk te vernietigen, maar in die tijd zal Michaël, de grote Vorst, Zijn volk bijstaan en Hij zal hen verlossen. In deze studie zal ook een samenvatting worden gegeven van het grote thema van de profetieën in het boek Daniël.Daniël deel 12 - Gods volk verlost

Daniël deel 12 - Gods volk verlost

Dit is de persoonlijke getuigenis van Dwayne Lemon. Hoe hij uit de wereld van hiphop kwam tot het geloof in Jezus Christus, en alles opgaf om Hem te volgen. In dit verhaal zult u horen dat Jezus Christus ook vandaag de mens roept om Hem te volgen, net zoals 2000 jaar geleden. Een zeer lange weg

Een zeer lange weg

Wat is het werk dat wij moeten voltooien? Dat we het geheimenis van God volbrengen, zoals Hij aan Zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Wat is dit voor geheimenis? Jezus wil dat we net zo zijn als Hij. In iedere stap van Zijn leven was Christus een dienstknecht. Wat is onze motivatie? De tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen.Zijn als Jezus, werken als Jezus

Zijn als Jezus, werken als Jezus

Satans verhinderingsplan is dat hij de gedachten van Christus afleidt. Hoe doet hij dat? Hij zal iedereen vervolgen door de geest van de mens aan te vallen. Van buitenaf, maar ook van binnenuit. Wij hebben Farizeeën en Sadduceeën die ons van binnenuit proberen te misleiden. Moderne Farizeeën proberen rechtvaardigheid door werken te leren. Moderne Sadduceeën proberen rechtvaardigheid te leren ongeacht hoe u werkt. Moeten we dan samen opgroeien met het onkruid? Ja. Zoals Mo ... Satans verhinderingsplan

Satans verhinderingsplan

Gods geheime wapen is de jeugd. Combineer het medisch zendingswerk met de verkondiging van de derde engelboodschap. Wist u dat elk van u een medisch zendeling dient te zijn? De boodschap van de derde engel uit Openbaring 14 is: rechtvaardiging door het geloof. Gods geheime wapen

Gods geheime wapen

Wat is volgens de Bijbel een voorwaarde om het zegel van God te ontvangen? Hoe ontvangen wij het zegel? Velen zullen het merkteken onvangen door in kleine stapjes toe te geven aan de wereld. De vraag wordt besproken hoe we het beste het ‘eigen ik’ kunnen overwinnen: door dienaren van God te zijn. Mattheüs spreekt over goede en slechte dienaren. Hoe worden we goede dienaren? Door Jezus te volgen. En dan niet alleen de les uit zijn openbare dienstwerk maar vooral de lessen ... Het verzegelingsproces en zijn volgorde

Het verzegelingsproces en zijn volgorde

In deze presentatie zult u ontdekken hoe uw geloofsovertuigingen uw hersenen beïnvloeden en veranderen, wat vervolgens weer invloed heeft op uw fysieke gezondheid. Want we hebben macht over wat we geloven. Maar wat we geloven heeft macht over ons. De centrale vraag is: wat geloof je? Driedelig doel van deze lezing: - het identificeren van de relatie tussen ons geloof en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. - het wetenschappelijk bewijs te onderzoeken dat aange ... Het door God gevormde brein

Het door God gevormde brein

Steve Wohlberg interviewt Wayne Blakely, waarbij Wayne zijn persoonlijke verhaal vertelt. Wayne is één van de mede-oprichters van Coming Out Ministries.Uit de onschuld

Uit de onschuld

Dit is het tweede deel van de serie Coming Out met Mike Carducci die vertelt over zijn verleden met homofilie. Een man worden

Een man worden

Dit is het derde deel van de serie Coming Out. Nu met de predikant Mike Woolsey die vertelt over zijn verleden met homofilie. Woolsey heeft ook een boek over dit onderwerp geschreven. De ondertitel is: De strijd van één man om zijn homoseksualiteit te begrijpen en overwinnen. De homomythe opblazen. Ondertekend door Victor J. Adamsson, het pseudoniem van Ron Woolsey.De homomythe opblazen

De homomythe opblazen

De Bijbel is een handleiding. Wat zegt de Bijbel over de Eigenaar? De Bijbel is als een handleiding van een auto die ons zegt welke benzine er in de tank moet. Zo ook is het een handleiding over het onderwerp homoseksualiteit. In deze video bespreekt Wohlberg samen met Mike Carducci en Ron Woolsey hoe zij stonden en staan tegenover homoseksualiteit. Genesis 2:24 geeft het oorspronkelijke plan van God weer. Ook in de boeken Leviticus en Romeinen biedt de Bijbel een vervolg ove ... De gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding

Dit is het vijfde deel van de serie Coming Out over het onderwerp homofilie. Steven Wohlberg is in gesprek met pastor Ron Woolsey en Wayne Blakely. Besproken wordt waarover de liefde gaat, de aard van liefde en enkele controverses die samenhangen met het begrip liefde en wat echt ware liefde is.Ik hou van je?

Ik hou van je?

Lukas 15:1,2. Jezus verwelkomt zondaren. Over verlossing voor diegene die met homofobie worstelt. Homofobie

Homofobie

Ieder mens wordt verzocht. Satan is de primaire bron van verzoeking. Het conventionele denken van vandaag staat in contrast met Bijbelse principes. Het conventionele denken zegt: eens een alcoholicus, altijd een alcoholicus, eens homoseksueel, altijd homoseksueel. Maar Jezus zelf zegt: Als de Zoon u daarom heeft vrijgemaakt dan bent u werkelijk vrij. Er zullen verzoekingen komen maar het gaat erom hoe wij ermee omgaan.Wordt u verzocht?

Wordt u verzocht?

Kun je iemand de schuld geven dat je homosexueel bent? Is het aangeboren, heeft het te maken met de beinvloeding door onze omgeving of hebben we te maken met een vrije keus. Is homofilie verslavend? Over deze kwesties gaat deze ronde tafeldiscussie met Steve Wohlberg.De schuldvraag

De schuldvraag

Kun je homoseksualiteit wegbidden? Zoals Pastor Ron zegt: ‘Er komt veel meer bij dit onderwerp kijken dan alleen bidden’. God geeft ons de vrije keus. Hij neemt het gevoelens niet zomaar weg. Pastor Ron somt de stappen op naar de overwinning, enkele daarvan zijn: realiseer je de liefde van God voor jou, kijk eerlijk naar jezelf, kijk niet naar de oorzaak van het zondeprobleem, maar aanvaard de hulp van God, leer vergeven en leer vergeving vragen, besef dat verzoeking geen ... Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

Kunt u homoseksualiteit wegbidden?

De vraag is: Als je je seks verandert, dan ben je "gered" of normaal of zoals je zou moeten zijn? Door seks? Gods doel was niet om je heteroseksueel te maken maar om je tot heiligheid te brengen. Wat Gods oproep is aan getrouwden, alleenstaanden, iedereen om de zonde achter ons te laten. Het tegenovergestelde van homoseksualiteit is niet heteroseksualiteit maar heiligheid. De Bijbel leert niet dat je getrouwd moet zijn om gered te worden. Zoals Kolossenzen 2 zegt: U ... Komt de verlossing door seks?

Komt de verlossing door seks?

Samen met Mike Carducci en Wayne Blakely van Coming Out Ministries bespreekt Steven Wohlberg het onderwerp: Is het mogelijk tegelijk homo en christen te zijn?Is het mogelijk om homoseksueel en christen te zijn?

Is het mogelijk om homoseksueel en christen te zijn?

Er is een segment in de homobeweging dat erg militant is geworden om hun ideeën naar voren te brengen. Doel van dit segment van deze beweging om uiteindelijk het instituut van het huwelijk te vernietigen. Ook wordt het mensen in hun werk vaak moeilijk gemaakt om bij hun overtuiging te blijven. Denk aan de bakker die weigerde een taart te maken voor een homopaar dat ging trouwen. In Lukas 17 lezen we de waarschuwing van Jezus: Zoals het was in de dagen van Lot zo zal het zij ... De oorlog om onze zielen

De oorlog om onze zielen

Een van de manieren om mensen te helpen is via andere mensen. Deze video beschrijft diverse bronnen die er zijn om mensen te helpen die worstelen met het hebben van aantrekkingskracht voor dezelfde sexe. Het volgende bronmateriaal passeert de revue: De Bijbel Getuigenissen van de oprichters van Coming Out Ministry, tel: (001)3609368514 Deze 13-delige serie met Steve Wohlberg Boek: 'Gay gospel?' en 'The Complete Christian Guide to Understanding Homosex ... Help me!

Help me!

Deze presentatie van Pastor Bohr geeft een inleiding in de heiligdomsserie. Het behandelt de diverse aardse heiligdommen waarvan in de Bijbel melding wordt gemaakt. Daarnaast wordt ook de functie en het doel van het heiligdom aangegeven. Uit welke onderdelen bestaat het heiligdom, welke elementen bevat het heiligdom? Verschillende voorbeelden worden gegeven waarom het heiligdom zo belangrijk is om de Schrift beter te begrijpen, het heiligdom dat ook het leven van Jezus volgt, ... Zijn weg is in het Heiligdom

Zijn weg is in het Heiligdom

De presentatie spreekt over de engelen in het heiligdom, in de hemel en op aarde. In het heiligdom zijn de engelen te herkennen aan de cherubs in het heilige der heiligen. Zij keken in bewondering neer op Gods wet die de basis is van Gods regering. Wat is hun aantal, wat is hun missie en welke taken hebben ze? Engelen kunnen we niet los zien van het zonde¬probleem dat ontstond ver voor de schepping van de wereld. Tenslotte was Lucifer de belangrijkse engel in de hemel die in ... De engelen van het heiligdom

De engelen van het heiligdom

In het midden van het paradijs staat de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Van de boom van kennis van goed en kwaad werd de mens verboden te eten. Dit ene gebod behelsde alle principes van de Tien Geboden. En Adam en Eva aten van deze boom. En het gevolg was de dood, want het loon van de zonde is de dood. Satan vertelde in de hof van Eden 2 leugens. De eerste leugen: u zult zeker niet sterven. Hij zegt dat de mens een soort onsterfelijke ziel heeft: ‘j ... Leven en dood in het heiligdom

Leven en dood in het heiligdom

In deze presentatie spreekt Stephen Bohr over het dienstwerk van Jezus in het kamp, voordat Hij naar de voorhof ging om te sterven. Er worden 7 redenen gegeven waarom het nodig was dat Jezus een mens werd. Onder andere: Zodat Jezus kon onthullen hoe God werkelijk is; zodat Jezus voor onze zonden kon sterven; zodat wij konden weten dat Hij met ons meevoelt; zodat Hij verzocht kon worden om degenen die verzocht worden te helpen; zodat Hij door de macht van de Heilige Geest een ... De 7 geheimen van de vleeswording

De 7 geheimen van de vleeswording

De eerste ruimte in het heiligdom is de voorhof. De voorhof bevat 2 belangrijke meubelstukken: brandofferaltaar en bij de ingang naar het heilige: wasvat. Het brandofferaltaar is een type van de dood van Jezus Christus, het wasvat voor de opstanding van Jezus Christus. Wat Jezus deed in de voorhof deed Hij voor elke persoon die ooit op aarde heeft geleefd. Niet alleen voor de verlosten. Echter, niet iedereen wordt gered, alleen diegene die in Hem gelooft.Het Lam Gods geslacht

Het Lam Gods geslacht

In deze video wordt ingegaan op het verband tussen het kruis van Christus en wat er gebeurde met Pinksteren. Waarheen ging Jezus toen Hij opsteeg naar de hemel? Wat gebeurde er op de Pinksterdag? Hoe liet God zien dat Hij offers goedkeurde in het Oude testament en hoe heeft Hij het offer van Christus aan het kruis goedgekeurd? Wat heeft Jezus de afgelopen 2000 jaar gedaan? Werden alle zonden vergeven aan het kruis? Tenslotte gaat pastor Bohr in op de 5 voorwaarden voor vergev ... Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

Deelhebben aan de zegeningen van het heiligdom

In deze presentatie wordt gesproken over de periode na de opstanding. Jezus ging na zijn opstanding naar het heilige. Tussen de opstanding van Jezus en Zijn hemelvaart is er een periode van 40 dagen. De discipelen bereidden zich daarna (tijdens de periode van 10 dagen) voor op de uitstorting van Gods Heilige Geest. Waarom was het noodzakelijk dat na het vertrek van Judas weer een 12-de apostel in zijn plaats moest worden gekozen? En waarom juist voor de Pinksterdag? Wat zou e ... Een volk na aan Zijn hart

Een volk na aan Zijn hart

In deze video worden de drie manieren besproken waarop God in ons een heilig leven ontwikkelt. Die drie ingrediënten zijn te vinden in het heilige van het hemelse heiligdom. De driehoek bestaat uit de zevenarmige kandelaar, de toonbroden en het reukofferaltaar, respectievelijk voorstellend het getuigenis naar anderen onder de kracht van de Heilige Geest, het Woord van god en het gebed. In de het bestuderen van Zijn Woord spreekt God tot ons, in het gebed spreken wij tot God ... De driehoek van Heiliging

De driehoek van Heiliging

In deze video legt Stephen Bohr op heldere en wijze het verschil uit tussen de morele wet (10 geboden) en de ceremoniële wet. Verschillende vragen komen aan de orde, zoals: Zondigde satan in de hemel? Gold de wet vóór de zondvloed? Zondigde het menselijke ras vóór de zondvloed? Hoe werden in het Oudtestament mensen gered voordat Jezus Christus kwam? En wat was dan het doel van het hele offersysteem in het Oude Testament? Daarnaast wordt een aantal passages uit de Bijb ... De twee verbonden

De twee verbonden

In deze presentatie behandelt Pastor Bohr de profetie in Daniël 2. Kunnen sterrenwichelaars en tovenaars de toekomst voorspellen? Wie zou dat kunnen? Wat is de betekenis van de vermenging van ijzer en klei in de voeten van het beeld in de droom van Nebukadnezar? Wat is de betekenis van de steen aan het eind van de droom?De fundamentele profetie van de Bijbel

De fundamentele profetie van de Bijbel

In deze presentatie behandelt Stephen Bohr de tijdsvolgorde van de geschiedenis zoals beschreven in Daniel 7 in relatie tot het oordeel. In dit hoofdstuk beschrijft Daniel omstreeks de 6-de eeuw voor Christus de (komende) wereldgeschiedenis aan de hand van de vier dieren en de kleine horen. De vier dieren zijn vier koninkrijken die achtereenvolgens in de geschiedenis zijn opgekomen. Er worden 8 karakteristieken gegeven van de kleine horen, zodat aan de hand hiervan deze entit ... De chronologie van het oordeel

De chronologie van het oordeel

In deze video bespreekt en analyseert Stephen Bohr Daniel 8. De grote koninkrijken uit het grote visioen (chazon) passeren de revue: Medo-Perzië, Griekenland, Rome. Ook wordt uitgelegd wat de betekenis is van de kleine horen in relatie tot de beschrijving van Daniel 7. Is het mogelijk dat dit Antiochus Epiphanes is? Ook neemt de kleine horen het ‘dagelijkse’ weg. Wat is de betekenis hiervan? En wat is de betekenis van de 2300 avonden en morgens? In de volgende lezing (13 ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 1

In deze presentatie legt Stephen Bohr de profetie van de 2300 avonden en morgens uit zoals beschreven in Daniel 8. Daniel ziet deze profetie in de vorm van een visioen (‘mar’eh’). Om deze profetie te begrijpen is het noodzakelijk ook inzicht te krijgen in het andere visioen (de ‘chazon’) van Daniel over de 70 weken. De 70 weken worden ‘afgeknipt’ van de 2300 avonden, zoals beschreven in Daniel 9:24. In dit tekstgedeelte treffen we een 6-tal punten die allen verw ... Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

Het heiligdom zal gereinigd worden, deel 2

In deze presentatie worden de drie fasen beschreven van de geschiedenis van Israel. De eerste fase liep van de berg Sinaï (1445 v. Chr.) tot aan de ballingschap (ca 590 v. Chr.). Gods volk gehoorzaamde God niet. De ballingschap volgt in Babylonië (70 jaar). Daarna zegt God (fase 2): nog 70 weken, 490 jaar. Ten slotte, de derde fase, zendt Hij Zijn Zoon als laatste redmiddel. In plaats van de Zoon te aanvaarden, staan zij op om Hem te vernietigen. De Joodse theocratie komt t ... De drie fasen van Israël

De drie fasen van Israël

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie, deel 1

De 70 weken profetie is een van de meest onjuist begrepen profetieen uit de Bijbel. Ondanks dat het een van de mooiste profetieen is, omdat het precies aangeeft wanneer de Messias komt. De meeste christenen tegenwoordig plaatsen de laatste week uit de 70 weken profetie in de toekomst en passen dat vervolgens toe op de antichrist. In deze lezing behandelt Stephen Bohr de 70 weken profetie, waarbij de 70-ste week begint bij de doop van Christus en waarbij Christus exact in het ... De 70 weken profetie, deel 2

De 70 weken profetie, deel 2

Deze presentatie gaat over het essentiële belang van de ark van het verbond zoals deze stond in het Heilige der Heiligen in de tempel. In de ark bevinden zich de Tien Geboden. Het heiligdom dat op aarde gebouwd was, is een kopie van het echte heiligdom dat God aan Mozes toonde op de berg. De Tien Geboden, die de wet van de vrijheid bevat, zijn de standaard van het oordeel, de norm van God en het fundament van Zijn regering. Gevonden! De ark van het verbond

Gevonden! De ark van het verbond

God gaf iets extra's dat Hij in de ark van het verbond zette om de sabbat te benadrukken en te onderstrepen dat het een test is en uiterst belangrijk: het manna. Het manna benadrukt en onderstreept de sabbat. Het volk Israel ontving dagelijks voedsel in de vorm van manna. Wat betekent manna? Vlees: van Jezus dat niet ontbindt op sabbat. Jezus stierf op vrijdag, exact op 15 uur ‘s middags, rustte op sabbat en stond op zondag op. Via het manna leert God de sabbatsvierin ... De manna test

De manna test

In deze lezing wordt de triomfantelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, wat bekend staat als Palmzondag, vergeleken met de grote gebeurtenissen rond 1844. De Joden waren enthousiast toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrok: hun toekomstige koning. Doch ze werden teleurgesteld dat hij uiteindelijk werd gekruisigd. Velen die eerst in de menigte Hosanna, Hosanna hadden geroepen schreeuwden nu om zijn dood. De triomfantelijke intocht had een zeer specifiek doel. In minder d ... Teleurstelling in het heiligdom

Teleurstelling in het heiligdom

In deze presentatie wordt de tijd van de zondvloed vergeleken met de tijd van het einde. Op een gegeven moment, na vele jaren van genade, oproepen en waarschuwingen, sluit op een gegeven moment de genadetijd, zoals ook de deur van de ark door God werd gesloten. Daarna volgt er 7 dagen geen regen en wordt het geloof van de rechtvaardigen op de proef gesteld. Na 7 dagen worden dan de plagen uitgestort (zoals de regen bij de zondvloed). Velen denken dat ze nog de mogelijkheid to ... Zoals een dief in de nacht

Zoals een dief in de nacht

Het boek Job is het oudste boek van de Bijbel. Het werd geschreven door Mozes. In het boek Job vindt een proces plaats. Het boek gebruikt veel wettelijke en gerech-telijke taal en gaat over een oordeel dat in de hemel plaatsvindt. Jobs zaak wordt onderzocht. En iedereen in de hemel kijkt toe. Maar uiteindelijk blijft Job trouw aan God. Het probleem van Job blijkt een gebrek te zijn aan kennis, inzicht in de strijd zich afspeelt in het universum: een strijd tussen goed en kwaa ... God voor het gerecht

God voor het gerecht

In deze studie zien we dat het doel van de drie fasen van het oordeel is om voor het hele universum duidelijk te maken hoe God het zondeprobleem oplost: van het oordeel dat nu plaatsvindt, via het milennium tot het eeuwigdurende koninkrijk van God. Het doel van de heiligdomsdienst is te laten zien dat God gelijk had zoals Hij met zonde omging en het oordeel heeft als doel Gods karakter voor het universum te rechtvaardigen. De drie fasen van het oordeel

De drie fasen van het oordeel

In deze presentatie wordt de dagelijkse dienst in het heiligdom beschreven als ook de betekenis van de Grote Verzoendag. Wat is het verschil tussen individuele zonden en collectieve zonden? Hoe vindt de reiniging van het heiligdom plaats? Wat is de zin van de twee bokken die in Leviticus worden beschreven: één bok voor de Heer en de andere bok werd de zondebok, oftewel voor Azazel. Jezus doorloopt het gehele heiligdom, van voorhof tot in het heilige der heiligen. Opmerkelij ... De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

De zondebok en het duizendjarige rijk van Openbaring

Centraal in deze presentatie staat dat er is geen scheiding meer is tussen Israël en de kerk. Dit wordt onder andere duidelijk gemaakt aan de hand van de bekering van Saulus. Saulus, later Paulus, bekeerde zich kort nadat Stefanus gestenigd was. Paulus was mede-verantwoordelijk voor deze steniging. De focus van Paulus verandert na zijn bekering van het Joods-zijn naar het zijn ‘in Christus’. Iemand is geen zaad van Abraham gewoon door zijn Joodse stamboom, maar, door in ... Een grandioze bekeringservaring

Een grandioze bekeringservaring

Wie is de mens der zonde, de kleine horen, de antichrist, de zoon des verderfs? Het is dezelfde entiteit onder een andere naam. Wat zijn de kenmerken van die andere zoon des verderfs, Judas? Velen denken dat de antichrist een afvallige godslasteraar is die het christendom vervloekt en antichristelijk is. Maar de antichrist is een insider die beweert Jezus Christus te dienen, maar eigenlijk verraadt hij de zaak van Jezus Christus. Waar bevindt zich de antichrist? De antichrist ... In de tempel van de antichrist, deel 1

In de tempel van de antichrist, deel 1

Wie is de geheimzinnige weerhouder waarover in Thessalonicenzen wordt gesproken? Wilde deze antichrist of ten minste de geest van de antichrist zich al openbaren in de tijd van Paulus? Wat gebeurde er na de opdeling van het Romeinse Rijk? Wat is de identiteit van de antichrist? En wat betekent de periode van 1260 in samenhang met het herstel van de dodelijke wond? Hoe zal de antichrist zich in de eindtijd openbaren? Deze vragen worden beantwoord aan de hand van de Bijbel en u ... In de tempel van de antichrist, deel 2

In de tempel van de antichrist, deel 2

In deze presentatie gaat pastor Bohr in op het tiendensysteem. Waarvoor is het tiendensysteem ingesteld? Betaalden de Levieten ook tienden? Was er een priesterschap vóór het priesterschap van Levi? Waarvoor staat het priesterschap van Melchizedek? Is het betalen van tienden naast een Oudtestamentisch principe ook een Nieuwtestamentisch principe?De financiële geheimen van het heiligdom

De financiële geheimen van het heiligdom

Het falen om het heilige van het gewone te onderscheiden leidt tot afgoderij. Dit is het geval als we iets onheiligs gebruiken voor een heilige opdracht zoals het geval was bij Nadab en Abihu. Maar dit geldt ook als we iets heiligs gebruiken voor iets onheiligs, zoals het geval was op het feest van koning Belsassar. Het leidt tot het aanbidden van afgoden die gemaakt waren met mensenhanden. Dit leidt tot het breken van het gebod: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht ... Het heilige en het onheilige

Het heilige en het onheilige

In deze presentatie wordt een parallel getrokken tussen het hemels heiligdom en onze lichamelijke tempel. Beide tempels werden door God gemaakt als Zijn woning. In beide tempels is er een wet geschreven met de vinger van God. Beide tempels hebben een aantekening van de zonde. Beide tempels moeten, als zij verontreinigd worden door de zonde, gereinigd worden. Beide tempels hebben een voorhof, een kamp en een heiligdom. Het is dus belangrijk om zowel het hemels heiligdom als he ... De twee tempels

De twee tempels

In deze studie zien wij zien dat God de gave der profetie instelde in deze laatste dagen op het juiste ogenblik, met de juiste boodschap, op de juiste plaats en met de juiste mensen. Er worden 5 tijdsprofetieën uit het oude en nieuwe testament bestudeerd. We gaan alle vijf bekijken om te zien of wij zeker kunnen zijn dat in deze laatste dagen God in Zijn kerk de gave van profetie heeft ingesteld. Wat deze elementen zijn, in al deze 5 gevallen, ziet in deze presentatie.Het heiligdom en de gave van profetie

Het heiligdom en de gave van profetie

Er zijn drie leerstellingen in de Bijbel die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: de toestand van de doden, het Bijbelse concept van het oordeel en de wederkomst van Jezus Christus in kracht en heerlijkheid. Zij moeten samen begrepen worden. Als wij één van deze leerstellingen verkeerd hebben zullen de andere twee ook verkeerd worden begrepen.Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Drie onlosmakelijk verbonden leerstellingen

Hoe ziet het leven eruit in de hemel tijdens de 1000 jaar? Herkennen we onze vrienden en familie die op die dag gered zijn? Waar gaat het in de hemel en op de nieuwe aarde echt allemaal om? Jezus wil met ons zijn op de nieuwe aarde. Vinden we dat belangrijk of laten wij toe dat deze wereld en de dingen van deze wereld onze aandacht zo sterk in beslag nemen dat we niet geschikt zijn voor de hemel?Eindelijk thuis!

Eindelijk thuis!

Het goedkoopste medicijn tegen hartziekten! Waarom is water zo gezond voor ons en hoeveel zouden we eigenlijk moeten drinken? Dit en meer vertelt dokter Randy Bivens in deze beknopte video. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt erachter? In deze ko ... Water

Water

Zonlicht is belangrijk voor ons om voldoende vitamine D te krijgen. Hoeveel is voldoende zonlicht, en wat zijn andere effecten van deze, voor ons zo vanzelfsprekende, lichtbron? Dit en meer in deze korte video van dokter Randy Bivens. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed v ... Zonlicht

Zonlicht

Bestaat er gezonde lucht? En waar is die te vinden? Wat is het effect van gezonde lucht op ons? Randy Bivens legt uit en geeft praktische tips in deze korte video. Aanrader! In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt erachter? In deze korte video’s wo ... Frisse lucht

Frisse lucht

Zou u ook zo graag ‘s ochtends uitgerust en vol energie wakker willen worden? Waar is slaap eigenlijk precies goed voor? Praktische tips en vernieuwende feitjes in deze korte video van dokter Randy Bivens. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt er ... Rust

Rust

Beweging is goed, dat is bij ons allen bekend. Maar wat zijn precies de gezondheidsvoordelen van beweging, en hoeveel is minimaal nodig voor ons om gezond te zijn? Dokter Randy Bivens legt uit. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt erachter? In dez ... Beweging

Beweging

Matigheid. Dit gaat niet alleen over alcohol, tabak of drugs. Dat we deze middelen zouden moeten vermijden wisten we al. Ontdek nog veel meer aspecten waarin we matig kunnen zijn in deze verhelderende video van dokter Randy Bivens. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ... Matigheid

Matigheid

Hoe komt het eigenlijk dat wat we eten zo’n invloed heeft op onze levenskwaliteit en op hoe lang we leven? Welke voeding is het beste voor de mens? In deze korte video wordt op deze vragen ingegaan. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt erachter? ... Voeding

Voeding

Vertrouwen in Goddelijke macht, wat heeft dit met onze gezondheid te maken? Op welke manier heeft dit vertrouwen een invloed op onze gezondheid en levensduur? Dit en meer verrassende feiten vertelt dokter Randy Bivens in deze korte video. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo go ... Vertrouwen

Vertrouwen

Wat is er voor nodig om 120 jaar oud te worden? In deze video worden de principes voor een gezond leven geïntroduceerd door dokter Randy Bivens. In deze videoserie worden 8 eenvoudige principes voor een gezonder en langer leven uitgelegd: voeding, water, beweging, zonlicht, matigheid, frisse lucht, rust, vertrouwen en houding. Misschien vraagt u zich af waarom deze principes zo goed voor ons zijn. Wat steekt erachter? In deze korte video’s wordt dit op beknopte wijze ui ... De 8 gezondheidswetten

De 8 gezondheidswetten

Het hart van de Openbaring is een studie naar de hoofdlijnen van Openbaring 12-14. Gaat het boek Openbaring over een oorlog in het Midden-Oosten? Wat is het verschil tussen preterisme, futurisme en een historische visie? Kunnen de twee beesten uit Openbaring 13 worden geïdentificeerd? Wat wordt bedoeld met de Bijbelse beeldspraak van een merkteken?Het hart van de Openbaring, deel 1

Het hart van de Openbaring, deel 1

Het hart van de Openbaring is een studie naar de hoofdlijnen van Openbaring 12-14. Gaat het boek Openbaring over een oorlog in het Midden-Oosten? Wat is het verschil tussen preterisme, futurisme en een historische visie? Kunnen de twee beesten uit Openbaring 13 worden geïdentificeerd? Wat wordt bedoeld met de Bijbelse beeldspraak van een merkteken?Het hart van de Openbaring, deel 2

Het hart van de Openbaring, deel 2

Bijgeloof en occultisme bloeien steeds meer op. Wat zijn de occulte achtergronden van Halloween, Walpurchisnacht, Spiritisme, Esoterie, New Age, occulte geneeswijzen en witte en zwarte magie? Hoe werkt occultisme door in onze moderne tijd? Hoe weet je, wanneer je occult belast bent en nog belangrijker: hoe raak je zo’n belasting kwijt? Olaf Schröer helpt ons om tegen de verleiding van het occultisme beschermd te zijn.De misleiding van het occultisme

De misleiding van het occultisme

Wat is de oorsprong van het kwaad? Waar komt de satan vandaan? Hoe kwam Satan ten val? Waarom heeft God de satan niet meteen vernietigd? Olaf Schröer laat ons in de Bijbel zien, hoe er de hele wereldgeschiedenis door een grote strijd gevoerd wordt tussen Jezus en de satan en hoe God door het verlossingsplan laat zien, dat Hij rechtvaardig is en ons uit de macht van het kwaad verlost.De sterrenoorlog

De sterrenoorlog

De leugen van Satan tegen Eva in het paradijs was: ‘Je zult zeker niet sterven.’ Met deze eerste preek over de onsterfelijke ziel verleidt hij ons mensen de eeuwen door. Volg Olaf Schröer, hoe hij het bedrog van het Spiritisme aan de hand van de Bijbel ontmaskert. De Bijbel leert ons de opstanding uit de doodslaap tot het eeuwige leven.De waarheid over geesten

De waarheid over geesten

In deze lezing staat Jezus Christus centraal in het verlossingsplan. Een verzoening van de mens met God buiten Christus om is onmogelijk. Er zijn religieuze bewegingen die verzoening zoeken met God via een andere weg, buiten Christus om. Zij komen niet door Die deur maar ze klimmen erin via een andere weg. De mens kan niet zonder Christus. Zonder de toegerekende rechtvaardigheid staat de mens veroordeeld tegenover een heilige God. Deze leer staat centraal in het christendom ... U zult Hem Jezus noemen

U zult Hem Jezus noemen

Deze lezing is een bijbelstudie over Daniël 11 die de mogelijke profetische interpretaties schetst. De video begint met een samenvatting van enkele historische gezichtspunten aangaande Daniel 11, die Daniël 11 laat zien als een parallelle profetie aan Daniël 7 en 8. De presentatie gaat verder door dit hoofdstuk in een bredere context te plaatsen als een merisme en geeft een definitie van wie de koning van het noorden en van het zuiden zijn. De profetie wordt typologisch ve ... De koning van het noorden, deel 1

De koning van het noorden, deel 1

Deel 2 is een studie van de koning van het zuiden die zich verzet tegen de koning van het noorden in de eindtijd. De studie onderzoekt de intrigues die worden opgezet voor de voorwaarden voor de laatste overwinning van de koning van het noorden. De geheime intrigues van Napoleon, het opzetten van een verkeerd systeem van aanbidding en een namaaktheologie van de antichrist, het futuristische gezichtspunt, en het scheppen van een Joodse staat en het Zionisme worden allemaal bes ... De koning van het noorden, deel 2

De koning van het noorden, deel 2

Deze video legt de geheime bewegingen bloot van de koning van het noorden in Daniel 11 en hoe deze machten proberen om de wereld te beheersen. ‘Het neerhalen van de wervelwind deel 1’ trekt het gordijn omhoog die hangt voor de geheime genootschappen van de koning van het noorden (het pausdom). Deze koning van het noorden heeft het plan om de controle te verkrijgen van de gedachten van de mensen zodat hij de hele wereld in zijn macht heeft. Het geeft een inzicht in de ga ... De wervelwind oogsten, deel 1

De wervelwind oogsten, deel 1

Deel 2 van Wervelwind Oogsten neemt ons mee naar de huidige geburtenissen op politiek en religieus gebied. Een diepgaande studie van de oorsprong van de Bilderbergers en de organisaties die zich dichtbij de macht bevinden. Deze organisatie hebben een duidelijke roomse afkomst. Het zich voltekken van de eindtijd-gebeurtenissen wordt beschreven in de laatste verzen van Daniel 11. De koning van het noorden dicteert de morele waarden in die tegengesteld zijn aan die van God. Door ... De wervelwind oogsten, deel 2

De wervelwind oogsten, deel 2

In de presentatie 'Koper voor goud' wordt de typologie van Salomo en zijn zoon Rehabeam uiteengerafeld aangaande de toepassing daarvan op de godsdienstige wereld van vandaag. Rehabeam produceerde koperen schilden nadat de koning van Egypte zich de schilden had toegeëigend die Salomo van goud had gemaakt. Rehabeam zorgde beter voor de koperen schilden dan voor de gouden. Evenzo is de hedendaagse religieuze wereld tevreden als de schilden van goud verruild worden doo ... Koper voor goud

Koper voor goud

De presentatie Geef Mij Deze Berg zet het koninkrijk van God tegenover dat van de antichrist, die een vals koninkrijk wil brengen in deze wereld. De grote schudders van deze wereld, de mega-dominees, proberen samen met de politici een namaak democratische theocratie te introduceren om op deze manier een beeld van het beest te maken en het eerste beest gaan aanbidden. Ons doel zou moeten zijn om door de smalle poort te gaan om het koninkrijk en de stad te omarmen waarvan God d ... Geef mij deze berg

Geef mij deze berg

Een evangelie kan eenvoudig worden aangepast om te voldoen aan de interreligieuze dialoog. Het opofferen van principes en zelfs van de essentie van de verlossing stelt mensen in staat om alle godsdiensten te omarmen. In deze presentatie wordt aangegeven welke samenwerking er is tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Wat is het gevolg van de interreligieuze dialoog? Uit de vergelijking tussen de Koran en de rooms-katholieke traditie blijkt dat beiden zee ... De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De Koning van het Noorden omarmt wereld religies

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith enkele leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen. Deze leerstellingen worden verder vergeleken met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een n ... Het fundament van vele generaties, deel 1

Het fundament van vele generaties, deel 1

De kerk van Christus kan op geen enkel ander fundament worden gebouwd dan op Jezus Christus. In deze lezing behandelt Walter Veith verschillende leerstellingen van het katholicisme, zoals de onsterfelijkheid van de mens, de hel, de afschaffing van Bijbelse gezondheidsprincipes en de rol van werken, die het dienstwerk van Jezus ondermijnen en vergelijkt ze met de Koran. Deze lezing kan bijbelgetrouwe gelovigen helpen om de valkuilen te ontwijken van een nieuw soort universalis ... Het fundament van vele generaties, deel 2

Het fundament van vele generaties, deel 2

"Aankondigingen uit de hemel" is het verhaal van Jezus. Het is het verhaal van Zijn autoriteit, van Zijn menselijkheid, en Zijn verzoening. Het is het verhaal van het grote verlossingsplan, welke niet alleen deze aarde en de hele mensheid omvat, maar ook de hemel en het hele universum. Het is het verhaal van hemelse interventie en Goddelijke aankondigingen, die de mensen wijzen op de enige Naam waardoor ze behouden kunnen worden. Het verwaarlozen van deze grootste p ... Aankondigingen uit de hemel

Aankondigingen uit de hemel

Jezus heft gezegd dat Elias zou komen om alle dingen te herstellen. Elias is het antitype van Elia en Johannes de Doper. Hij is de hersteller van de paden die wij moeten bewandelen. Met Walter Veith kijken we naar het ‘typische’ verhaal van Josia, de koning van Juda, en het laatste herstel van de hemelse waarheid vlak voor de uiteindelijke val van Jeruzalem. Veith vergelijkt dit met de laatste grote verzameling van Gods volk in 1844. De principes die verbonden zijn met he ... Elias

Elias

Het karakter van God ligt verspreid langs de snelwegen van theologische compromissen en afvalligheid. Het is de plicht van het laatste volk van God om de bres te herstellen in de muur van Jeruzalem. Deze studie bevat een bespreking van de leer die het volk van God onderscheidt van elk ander kerk. Herstellen van de Bres is een oproep tot berouw en een oproep tot het aannemen van het eeuwig evangelie in tegenstelling tot het verwrongen evangelie zoals dat tegenwoordig aan de we ... Herstellen van de bres

Herstellen van de bres

Alexa Hernandez geeft hier op persoonlijke wijze uitdrukking aan haar bezorgdheid over de recente nieuwe ontwikkelingen in bepaalde delen van de kerk. Ze richt zich voornamelijk op The One Project. ‘Verandering’ is het nieuwe woord dat overal te horen is. Veranderingen kunnen positief of negatief zijn. Veranderingen kunnen plotseling zijn of zo subtiel dat het soms niet waar te nemen is. En dit geldt ook voor de nieuwe richting die The One Project inslaat. Moeten we blij ... Het opkomende nieuwe Adventisme

Het opkomende nieuwe Adventisme

In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?Tien Feiten over Openbaring 14

Tien Feiten over Openbaring 14

Waarom wordt het evangelie eeuwig genoemd? Pastor Stephen Bohr gaat terug naar de zondeval van Adam en Eva. Voor de zondeval waren Adam en Eva beiden bedekt met een lichtgevend gewaad. Dit gewaad was na de zondeval verdwenen. Waardoor werd het vervangen? Waarom stierven Adam en Eva niet op de dag dat zij zondigden? Hoe werd Israël gered in het Oude Testament, voordat Jezus kwam? Zijn er ook voorwaarden aan het gered zijn door Jezus en welke zouden dat dan zijn? Of wordt iede ... Wat is het eeuwige evangelie?

Wat is het eeuwige evangelie?

Wat betekent het om God te vrezen? Predikant Stephen Bohr legt aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament uit wat dit betekent.Het beginsel van wijsheid

Het beginsel van wijsheid

Waarom gaf Jezus eer aan Zijn Vader? Hoe kunnen wij eer aan God geven? De goede werken komen van God en daarom verheerlijken wij als mensen God. God te eren betekent Zijn karakter te weerspiegelen naar de wereld zodat anderen Jezus in ons kunnen zien en Zijn Naam eren en verheerlijken. Ook met ons lichaam en in onze geest kunnen we God verheerlijken. God zal een volk hebben dat de aarde zal vullen met Zijn heerlijkheid.Hoe God verheerlijkt wordt

Hoe God verheerlijkt wordt

In deze lezing wordt gesproken over het oordeel. Wat gebeurt er als wij allemaal sterven? Wat gebeurt er met de identiteit of het karakter dat wij gevormd hebben in ons leven? In de Bijbel wordt gesproken over ‘boek’ en boeken’: wat betekenen deze woorden? Als het oordeel in de hemel is, vóór de wederkomst van Jezus hoe kan iedereen dan voor de grote rechterstoel van Christus verschijnen? Denkt u dat Jezus zich na Zijn opstanding alles herinnerde wat er gebeurd wa ... Het uur van Gods oordeel

Het uur van Gods oordeel

In deze lezing staat de sabbat centraal. Wie was de Schepper van hemel en aarde? Wat deed Jezus op de eerste sabbat? God zegende en heiligde de zevende dag nadat Hij rustte. Op welke dag en op welk uur stierf Jezus als het Paaslam? Toen Jezus op de sabbat in het graf rustte zag Zijn vlees geen verval of ontbinding. Dit was evenzo het geval met het manna waarover in het Oude Testament werd gesproken. De overeenkomsten tussen beide zijn treffend.Het fundament van ware aanbidding

Het fundament van ware aanbidding

God heeft in het oude testament een huwelijk aangegaan met Zijn bruid Israel. In zekere zin is dat ook het geval met het Israel in het Nieuwe testament. Maar wij weten dat het Israel in het Oude Testament gruwelen heeft bedreven met Babylon. Dit is dan ook het type voor wat er met het nieuwe Israel zal gebeuren. De grootste gruweldaad zoals die in het boek Ezechiel wordt beschreven is dat Israel zich neerboog naar het oosten, voor de zon. Maar wie of wat is Babylon precies: i ... Geheimenis, het grote Babylon

Geheimenis, het grote Babylon

In deze presentatie van predikant Stephen Bohr worden de kenmerken van de afvallige kerk, de hoer oftewel Babylon besproken. Wat betekent de wijn in de gouden drinkbeker, zoals beschreven in Openbaring 17? Uit welke elementen bestaat de wijn in de gouden drinkbeker?Babylons wijn

Babylons wijn

In de eindtijd zal een coalitie worden gevormd tussen een kerk en de koningen van de aarde. De kerk zal betrokken zijn bij de politieke systemen van de wereld om gelovigen te vervolgen. De tien geboden werden geschreven op twee tafelen: op de eerste tafel staan de geboden die onze relatie met God bepalen. De tweede tafel heeft te maken met onze verantwoordelijkheid naar onze medemensen. De vraag is: heeft de overheid het recht om de eerste tafel van de wet op te leggen? En ... De hoererij van Babylon

De hoererij van Babylon

Het pausdom kent twee periodes waarin het regeert: de 1260 jaar en de tijd na de dodelijke wond tot de wederkomst. Door de kenmerken van de kleine horen in Daniel 7 te vergelijken met die van het het zeebeest in Openbaring 13 kun je zien dat dit dezelfde machten zijn. In beide gevallen sprake is van dezelfde opvolgende rijken en beiden ontplooien dezelfde activiteiten. Het pausdom ontving de dodelijke wonde in 1798. Verschillende vragen komen aan de orde: Met welk wapen werd ... Het beest uit de zee

Het beest uit de zee

Waarvoor staat het tweede beest in Openbaring 13? Dit beest komt niet op uit de zee, maar uit de aarde. Dit tweede beest uit de aarde zal een beeld maken van het eerste beest. Het gaat de hele wereld opdragen om het eerste beest te aanbidden. Dit tweede beest zal iedereen op aarde bevelen om het merkteken van het beest te ontvangen. In deze lezing bestuderen wij ook iets van de heling van die dodelijke wond.Het beest uit de aarde

Het beest uit de aarde

In de grondwet van de VS staat dat de staat niets kan voorschrijven op het gebied van religie. Ook kan de staat de vrije uitoefening van de godsdienst niet verbieden. Maar de profetie zegt dat dit zal veranderen. Het beest uit de aarde zal het enige beest in de Bijbelse profetie zijn dat het zeebeest helpt zijn macht te herstellen. Zoals bij de kruisiging van Jezus het geval was, was het niet de staat die wilde dat Jezus werd gekruisigd, ook in het algemeen niet de mensen, ma ... Het beeld van het beest

Het beeld van het beest

In de Bijbel wordt het godslastering genoemd, wanneer een mens beweert God te zijn, en bepaalde werken doet die alleen aan God zijn voorbehouden. Voorbeelden van zulke werken van God zijn: het vergeven van zonden, het aanstellen en afzetten van koningen, het onfeilbaar spreken. Bij godslastering denken we aan de antichrist. Mensen buigen voor hem en noemen hem 'Heilige Vader'. Terwijl Jezus leerde niemand op aarde ‘vader’ te noemen, want Eén is uw Vader, uw God ... Het getal van het beest

Het getal van het beest

Wat is het merkteken van het beest? Hierover wordt veel gespeculeerd. In deze presentatie wordt vanuit de Bijbel aangetoond wat het teken en zegel van God is en wat teken en zegel van het beest is. Het heeft alles te maken met aanbidding. Het merkteken van het beest, deel 1

Het merkteken van het beest, deel 1

Het tweede deel van het merkteken van het beest gaat over de verandering van de sabbat naar de zondag. In Daniel 7 wordt gezegd dat hij erop uit zal zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. In deze presentatie wordt het document Dies Domini van paus Johannes Paulus II vegeleken met wat de Bijbel zegt over de rustdag. Wat is de dag des Heren? Welke dag staat centraal in alle aanbidding van God? Wat was en is het onderschei¬dende teken van Gods volk. Wat is het zegel van ... Het merkteken van het beest, deel 2

Het merkteken van het beest, deel 2

De derde-engelboodschap is één van de meest onheilspellende waarschuwingen in de hele Bijbel. De boodschap van de derde engel vertelt ons, dat wie het beest of zijn beeld aanbidt, zijn merkteken ontvangt, of het getal van zijn naam, de onvermengde toorn van God zal ervaren. Daarom is het voor ons mensen, die leven in de eindtijd, mogelijk van levensbelang te weten, wie het beest (uit de zee) is, en wat zijn beeld en merkteken is. Is het aannemen van Jezus Christus een kwest ... De wijn van de toorn van God

De wijn van de toorn van God

Wat bedoelt de Bijbel met de rook van hun pijniging die voor eeuwig opstijgt? Wat betekent het woord ‘eeuwig’ in het eeuwige vuur? Wat heeft Gods heerlijkheid te maken met het eeuwige vuur? De rook van Babylons pijniging

De rook van Babylons pijniging

In het boek Openbaring zien wij de beschrijving van een groep gelovigen uit de eindtijd die de overwinning hebben behaald over het beest, zijn beeld zijn merkteken en het getal van zijn naam. Hoe behaalt deze groep gelovigen, die leven wanneer Jezus komt, de overwinning over het beest, zijn beeld, zijn merkteken en het getal van zijn naam? Het antwoord is: zij oefenden uit, wat de Bijbel de volharding van de heiligen noemt. Wat betekenen deze termen en wat zegt de Bijbel er o ... De volharding van de heiligen

De volharding van de heiligen

Wat wordt verstaan onder de wet en wat onder de geboden; is er verschil tussen deze begrippen? Gods karakter is geschreven in de Tien Geboden, in Gods wet. Gods volk zal God dienen, omdat zij God liefheeft met heel hun hart. Omdat de wet van God is geschreven in hun verstand en hart. We mogen bidden tot God dat dit onze ervaring zal zijn en dat God Zijn wet in ons hart zal schrijven.De geboden van God

De geboden van God

In deze presentatie vertelt predikant Stephen Bohr aan de hand van Openbaring 14:12 wat het geloof van Jezus en het houden van de geboden inhoudt. Er worden diverse voorbeelden uit de Bijbel gegeven van wetticisme: het idee dat we gered worden door de geboden te houden. Ook worden diverse voorbeelden aangehaald van anitinomianisme: het idee dat we gered worden zonder de geboden te houden. De apostel Paulus leert dat het houden van Gods wet niet de oorzaak is van onze zalighei ... Het geloof van Jezus

Het geloof van Jezus

Openbaring 12:17 zegt dat de slang, of de draak, boos werd op de overigen van haar zaad. Wat wordt verstaan onder ‘haar zaad’? En wat onder ‘de overigen van haar zaad’? Is dat het letterlijke volk Israël, zoals vaak wordt beweerd? Heeft God naast het letterlijke Israël nog een aparte groep, de gemeente van he Nieuwe Testament? Of heeft God gewoon één groep? De Bijbel zegt duidelijk dat er één kudde is, één Israël, één gekozen stad, één vrouw, één olijf ... De overigen van haar zaad

De overigen van haar zaad

In deze video wordt de achtergrond geschetst van de 144.000 waarover in Openbaring driemaal wordt gesproken. Wat zijn de kenmerken van de 144.000? Dit alles in relatie tot het einde van de genadetijd en de wederkomst van Jezus.De 144.000

De 144.000

Wat betekent het getuigenis van Jezus? In deze presentatie wordt ingegaan op de werkzaamheden van Johannes de Doper en de rol die hij had in de tijd van Jezus. Was Johannes een profeet, of was hij meer dan een profeet? Of was hij een boodschapper? Waarom was dat ‘kleine licht’ noodzakelijk, want in de Bijbel werd toch duidelijk de komst van Jezus voorzegd in diverse profetieën? Johannes verkondigde het getuigenis van Jezus bij de eerste komst van Jezus. Zal er ook een pr ... Het getuigenis van Jezus

Het getuigenis van Jezus

Wat wordt er verstaan onder de oogst? En de wijnpers? En de druiven? Wat betekent het witte paard en rode klederen in het boek Openbaring? Pastor Bohr bespreekt dat er een oorlog zal komen waarvan twee partijen deel zullen uitmaken. Velen denken aan een fysieke strijd tussen Babylon en Jeruzalem. De uiteindelijke strijdpunten zijn echter niet van politieke aard, maar het gaat erom of u het zegel van God ontvangt, of het merkteken van het beest.De oogst van de aarde is rijp

De oogst van de aarde is rijp

Waarom is de boodschap van Babylon, haar wijn, voor zoveel mensen aantrekkelijk? Omdat deze leer misleidend is, en velen het aannemen als waarheid. De drie-engelenboodschap is er om de mensen hiervan bewust te maken, en roept op te keren tot God, Hem lief te hebben en de Waarheid te geloven. Wanneer deze boodschap aan de mensen wordt verkondigd, met de oproep om uit Babylon te komen, zullen zij graag de Waarheid omarmen en uit Babylon komen. Deze boodschap is zeer urgent! Uit ... Gaat uit van haar, Mijn volk

Gaat uit van haar, Mijn volk

Onderwijs is ongetwijfeld zeer belangrijk. Wij willen allemaal dat onze kinderen opgroeien op goede scholen om waardevolle lessen te leren voor hun latere volwassenheid. Echter, er zijn enkele zeer storende statistieken betreffende ons schoolsysteem. In het eerste deel van ‘Opgeleid’ wordt het Amerikaanse school-systeem bekeken. Van wie hebben wij ons onderwijssysteem overgenomen? Wat zijn de ware motieven van de leiders van de onderwijs-beweging? Misschien is het onderwi ... Opgeleid, deel 1

Opgeleid, deel 1

De opzettelijke agenda om de individualiteit te vernietigen, het verminderen van intelligentie en het herinrichten van de samenleving. Amerikanen werden eens bewonderd voor hun geletterdheid, hun onafhankelijkheid, kritische manier van denken en gezinswaarden. Na 100 jaar van verplichte scholing is het inteligentieniveau gedaald, en zijn Amerikanen afhankelijker geworden. Hoe kwam deze drastische verandering tot stand in zo’n korte tijd? Het was een goed gefinancierd en ... Opgeleid, deel 2

Opgeleid, deel 2

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: Er staat geschreven: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt"? In deze eerste presentatie uit de 6-delige serie "Zijn leven leiden" neemt predikant Randy Skeete u mee door de Bijbel, om de betekenis te laten zien van Jezus' woorden. U zult ontdekken hoe u ook het goede leven kunt leiden!Het goede leven leiden

Het goede leven leiden

Toen God de mensheid maakte ‘naar Zijn beeld’, maakte Hij ons naar het beeld van God. Niet om God te worden maar om godvrezend te worden. Dit is de standaard voor christenen: te streven naar godsvrucht, waarbij we zien op ons volmaakte voorbeeld, Christus. In deze presentatie maakt Pastor Randy Skeete het doel van de wet duidelijk en hoe dat in verband staat met het karakter van God. Hij nodig christenen uit om naar dezelfde hoge standaard te leven die God bij de aanvan ... Naar Zijn beeld

Naar Zijn beeld

Volgt u de wet van God, zowel in uw hart als in uw daden? In deze presentatie leert u hoe de Tien Geboden niet alleen betrekking hebben op onze handelingen maar allereerst op ons hart en onze gedachten. Ga mee en ontdek de diepte en breedte van Gods koninklijke wet van vrijheid!Hoger en verder

Hoger en verder

Leven wij in overeenstemming met de morele wet? Als het hele universum volgens wetten verloopt waarom is het dan moeilijk te geloven dat God voor het morele universum een wet heeft? Pastor Randy Skeete geeft aan dat het onmogelijk is om te leven zoals God het bedoelt heeft, zonder de morele wet. Geen wet, geen leven. Wanneer u zegt: ik ben een kind van God, ik ben bekeerd, kan iemand dat alleen weten door hoe u leeft. Hoe leeft een kind van God dan? Volgens Gods morele wet.Wettig leven

Wettig leven

Het Joodse volk was bevoorrecht. Ze hadden het verbond, de afkomst van Abraham, de heerlijkheid Gods, de wet en nog vele andere voorrechten zoals Paulus aangeeft in het begin van Romeinen 9. Maar het belangrijkste van al deze voorrechten was de wet. Ontdek ook waarom dat echt het beste van alles is!Het beste van alles

Het beste van alles

God schrijft Zijn wet in het hart van de mens. De mens brengt vervolgens, uit een goed hart, goede vruchten voort. De heerlijkheid die God wil is de heerlijkheid van de vrucht van de Geest in ons leven. Dit leidt tot gehoorzaamheid vanuit het hart. God wil zijn goede wet in ons hart plaatsen. Het is een geschenk van God aan ons, een geschenk van zichzelf; het is Zijn hart.Een geschenk van God

Een geschenk van God

We gaan door het boek Handelingen om te zien hoe de reis van Paulus een typologie is hoe wij zouden moeten kijken naar de missie van de adventbeweging. Gaan we in de juiste richting? Doen we waarvoor God ons heeft geroepen? Van Kreta naar Malta, deel 1

Van Kreta naar Malta, deel 1

In deze lezing van dr. Veith bekijken we onder meer de rol van de Jezuïeten en het gnosticisme in de geschiedenis, en de invloed van deze bewegingen in onze tijd. Walter Veith bespreekt de invloed van de beroemde familie De Medici. Deze familie heeft - door de mens centraal te zetten - het christendom radicaal willen veranderen. Interessant is ook de uitgebreide analyse van de tactieken en methodes van de Jezuïeten. Kortom, een interessante presentatie die de kijker wil hel ... Van Kreta naar Malta, deel 2

Van Kreta naar Malta, deel 2

In deze presentatie van Walter Veith kijken we naar de verschillende methoden van Jezuieten om de geest van de mensen te winnen. Wie heeft werkelijk de leiding in het theater, het uitzenden van tv en radioprogramma’s, van amusement, van het nieuws. Misschien gebeurt er meer achter de schermen dan dat we ons realiseren. Kijk naar deze interessante video om te ontdekken wie aan de touwtjes trekt en hoe we verder kunnen kijken dan wat we zien om er achter te komen wat er werke ... Van Kreta tot Malta, deel 3

Van Kreta tot Malta, deel 3

De laatste tijd zien we meer dan ooit tevoren berichten over de oecumene. We zien allerlei religies samenkomen. Het jaar 2017 wordt een speciaal jaar: een jubileum van jubilea. Allerlei zogenaamde jubilea komen verbazingwekkend bij elkaar en worden beschreven in een rooms-katholiek document. Diverse godsdiensten hebben het document ondertekend. Weten de protestanten nog wel waarvoor hun voorvaders gestreden hebben en waarom? 2017 zal een heel bijzonder jaar van eenheid laten ... Van Kreta naar Malta, deel 4

Van Kreta naar Malta, deel 4

In dit laatste deel van de vijfdelige serie Van Kreta naar Malta, kijken we onder meer naar de Verenigde Staten in het licht van Bijbelse profetie, om te weten waar we staan in de loop van de profetische tijd. Een ding is zeker: we leven in de laatste, beslissende fase van de wereldgeschiedenis. Laten we teruggaan en leren van de grondleggers van het protestantisme, om te weten wat hen bewoog en wat hen zo onwankelbaar maakte in hun Bijbels geloof. Een ding stond voor hen vas ... Van Kreta naar Malta, deel 5

Van Kreta naar Malta, deel 5

In dit interview met John Bradshaw van It Is Written vertelt Will Baron hoe hij ondanks zijn christelijke opvoeding bij de New Age beweging betrokken raakte, en daar twaalf jaar lang deel van uitgemaakt heeft. In zijn boek Misleid door de New Age vertelt hij hoe hij deel was van een geheime invasie-macht van namaakchristenen. Als New Age priester geloofde hij serieus dat hij in dienst stond van de Jezus Christus van de Bijbel. Hij dacht echt mensen te helpen een nauwere relat ... Het bedrog van new age

Het bedrog van new age

Will Baron was vroeger een New Age priester totdat God op een wonderlijke wijze zijn leven veranderde. Hij is de schrijver van de bestseller ‘Misleid door de New Age’. In het interview vertelt Will Baron hoe de New Age beweging het christendom infiltreert. Will zegt: ‘Mijn persoonlijke geestengids zei tegen mij om de christelijke kerken te infiltreren om die zogenaamde christelijke meditatie te introduceren.’ Will beschrijft vanuit zijn eigen ervaring hoe de beweging ... De samenzwering van new age

De samenzwering van new age

In deze presentatie wordt de ontwikkeling besproken van de muziek in de christelijke kerken vanuit historisch perspectief. Sinds het begin van de vorige eeuw is er een ontwik¬keling gaande waarbij het zingen van gezangen langzaam wordt vervangen door charismatische muziek. Welke uitwerking heeft charismatische muziek op onze identiteit? Is de invloed van muziek op de luisteraar neutraal, of heeft muziek de macht ons karakter te beinvloeden? Deze vragen en meer komen aan bod ... De geschiedenis van charismatische muziek

De geschiedenis van charismatische muziek

Wat gebeurde er in Indiana, VS, in 1900? In die periode vonden er grote opwekkkingen plaats die samengingen met bijzondere gebeurtenissen en ervaringen. Een van die bewegingen was de ‘Heilige Vlees’-beweging. Deze beweging kreeg aanhang in grote delen van de Amerikaanse staat Indiana. Deze presentatie waarschuwt ons dat dergelijke gebeurtenissen ook later zullen plaatsvinden en zelfs in nog sterkere mate. In deze presentatie vertelt Christopher Kramp de hele geschiedenis ... "We hebben niets te vrezen, tenzij..." Indiana 1900 en vandaag

"We hebben niets te vrezen, tenzij..." Indiana 1900 en vandaag