over ons
AdventMedia is een onafhankelijke jonge stichting die als doel heeft het evangelie te verspreiden via beeld en geluid. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de spoedige wederkomst van Christus. Uitgangspunt is dat de programma's zoveel mogelijk in het Nederlands te volgen 
zijn. Daarbij maakt AdventMedia gebruik van o.m. internet en dvd.


Als u mee wilt helpen bij het ondertitelen of suggesties heeft voor ondertitelprojecten dan wordt u van harte uitgenodigd contact op te nemen via: info@adventmedia.nl

Stichting AdventMedia is aangemerkt als een ANBI instelling. Dit betekent dat giften aan AdventMedia fiscaal aftrekbaar zijn.