In deze presentatie maken we een fascinerende wandeling door de eeuwen heen. Archeologische bewijzen ondersteunen de Bijbel. We zullen bewijzen vinden van de verhalen van de Exodus, verhalen die lang omstreden waren en verhalen over steden die allang in de vergetelheid zijn geraakt, alsmede archeologische vondsten.300x200
Op basis van de Big Bang theorie verklaart de wetenschap het ontstaan van de aarde. Maar deze theorie heeft diverse problemen. Een van de problemen is de bepaling van de leeftijd van alles op aarde. Is de aarde echt miljoenen jaren oud, zoals wordt beweerd? Op basis van diverse feiten kan worden aangetoond dat dat niet het geval kan zijn.300x200
Wat bedoelde Jezus toen Hij zei: Er staat geschreven: "De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt"? In deze eerste presentatie uit de 6-delige serie "Zijn leven leiden" neemt predikant Randy Skeete u mee door de Bijbel, om de betekenis te laten zien van Jezus' woorden. U zult ontdekken hoe u ook het goede leven kunt leiden!300x200
Wij worden onbewust geprogrammeerd met een kijk op de wereld en een levensstijl door de 'plug-in drug' van moderne media. De producenten van Hollywood zijn de hogepriesters van de nieuwe religie. En muziek? Wetenschappers en musici zijn het erover eens dat de muziekstijl waarschijnlijk de grootste invloed heeft op de geest en het karakter van alle moderne media-vormen. Onderwijs jezelf en verwerf het geestelijke gereedschap om je conditionering te breken!300x200
In de 9-de lezing kijken we speciaal naar de eredienst en wat er in de christelijke wereld gebeurt ten aanzien van aanbidding.300x200
In deze eerste inleidende presentatie uit de serie De drie-engelenboodschap worden 10 feiten behandeld over Openbaring 14. Bijvoorbeeld de volgende vragen komen aan de orde: Wat is het eeuwige evangelie? Wat stellen de drie engelen voor? Waarom worden engelen beschreven als vliegend in het midden van de hemel? Is de drie-engelenboodschap verbonden met het heilige der heiligen?300x200
Wat als u alles moest opgeven? Smyrna stond voor deze zeer moeilijke opgave. Het antwoord dat deze brief bevat, kan ervoor zorgen dat u de beproevingen van iedere dag aankunt.300x200
Dit is het getuigenis van Christopher Hudson, beter bekend als The Forerunner, van de Forerunner Chronicles Ministry. Christopher vertelt in zijn getuigenis over zijn jeugd, hoe hij betrokken raakte in de drugshandel, bij fraudezaken, en dergelijke, met als doel zo snel mogelijk rijk te worden. Hij schrijft scripts voor de filmindustrie, die hem op bovennatuurlijke wijze worden ingegeven, waardoor hij veel geld verdient en zijn doel kan bereiken. Uiteindelijk krijgt hij een d ... 300x200
Wat wordt verstaan onder de wet en wat onder de geboden; is er verschil tussen deze begrippen? Gods karakter is geschreven in de Tien Geboden, in Gods wet. Gods volk zal God dienen, omdat zij God liefheeft met heel hun hart. Omdat de wet van God is geschreven in hun verstand en hart. We mogen bidden tot God dat dit onze ervaring zal zijn en dat God Zijn wet in ons hart zal schrijven.300x200
Hoeveel grond heeft een dode nodig, schreef de Russische schrijver Leo Tolstoj. Bent u tevreden met wat u heeft? Of wordt u ook gedreven door een onbevredigende drang naar steeds meer en meer? Wat kan het kennen van een God, een Schepper, u brengen? Wat heeft Hij met u voorgehad en hoe wil Hij u rust en tevredenheid geven? Finley geeft uitgebreid antwoord op deze vragen.300x200
In deze presentatie van Walter Veith kijken we naar de verschillende methoden van Jezuieten om de geest van de mensen te winnen. Wie heeft werkelijk de leiding in het theater, het uitzenden van tv en radioprogramma’s, van amusement, van het nieuws. Misschien gebeurt er meer achter de schermen dan dat we ons realiseren. Kijk naar deze interessante video om te ontdekken wie aan de touwtjes trekt en hoe we verder kunnen kijken dan wat we zien om er achter te komen wat er werke ... 300x200
Deze documentaire behandelt de intrigerende verhalen achter de Hallsberg stenen, de verhalen van Nils Nilsson. De documentaire openbaart de waarheid achter de mysterieuze stenen diep in het hart van de zuidelijke laagvlakten van Zweden en het legt de betekenis bloot van de cryptische beelden en mystieke symbolen die de oppervlakte bedekken van de 13 stenen. Deze documentaire waarvan de gebeurtenissen teruggaan naar het eind van de 19-eeuw, openbaart inzichten die slechts rece ... 300x200
De vraag die in deze presentatie aan de orde komt is: wie of wat is werkelijk Israël? Is het moderne ‘nationale’ Israël van vandaag nog steeds het Israël van God? Wordt met Israël bedoeld de letterlijke afstammelingen van Abraham? Miljoenen mensen geloven dat tegenwoordig. De parallellen tussen de ervaringen van Adam, Noach, Israël en Jezus worden belicht. Waar de eerste drie faalden, slaagde Jezus Christus. Uitgebreid wordt ingegaan op de parallellen tussen Israël ... 300x200