ANBI info
Algemene informatie

Statutaire naam: AdventMedia
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire zetel: Geesbrug

KvK-nummer: 1157166
Fiscaal-nummer: 820930325
IBAN: NL 81RABO 0147377293

Doelstelling: Het bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus met gebruik van moderne media.
Activiteiten: Voornamelijk het Nederlands ondertitelen en opnemen van christelijk videomateriaal, en deze beschikbaar stellen op internet en dvd, en het beschikbaar maken van lectuur die de doelstelling van de stichting bevordert.

Organisatie

Aantal bestuursleden: 3
Ontvangen bestuursleden een beloning? Nee
Is er een persoon in dienst? Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht? Nee

Secretaris: Esther Bosma
Penningmeester: Piet van den End
Bestuurslid: Emil Ene

Contactinformatie

Postadres: Beukenlaan 33, 7917 PK, Geesbrug
Telefoonnummer: 06-14544052 / 06-45294239 / 06-14544069
E-mailadres: info@adventmedia.nl
Internetadres: www.adventmedia.nl

Overige informatie

Actueel verslag activiteiten: klik hier
Hoofdlijnen beleidsplan: klik hier
Financiele verantwoording: 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Doelgroep: algemeen
Werelddeel: Nederlands sprekende gebieden
Organisatie grootte/omzet: tot €500.000